03.03.2021  |  Klima, miljø og energi

Fragttrafik på el i byerne kan give markante CO2-reduktioner

Ny CONCITO rapport viser, at grøn citylogistik kan bidrage væsentligt til at nedbringe CO2-udledningen fra byernes vare- og lastbiltrafik. Klimazoner, der fremmer elektrificering af køretøjsparken, er det tiltag, der vurderes at have det største potentiale for CO2-reduktion. Men det kræver klare politiske rammer og nye lokale partnerskaber at få omstillingen sat i gang.

”Data fra kommunerne viser, at vare- og lastbiltrafikken i dag står for en stor andel af trafikkens samlede CO2-udledning i danske byer. Helt op til 30 – 40 % i centrale byområder. Derfor er et øget fokus på grøn citylogistik med elektrificering absolut en vigtig del af indsatsen for at mindske CO2-udledningen”, siger Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i transport og byer i CONCITO, i en pressemeddelelse fra tænketanken.

Udtalelsen kommer med baggrund i en ny rapport fra CONCITO, ”Dekarbonisering af byens logistik”, som beskriver eksempler på citylogistiske løsninger og strategier fra ind- og udland.

Analysen ser nærmere på fire typer forbedringstiltag: At samle leverancer på færre køretøjer, levering i ydertimer, omlægning fra dieselkøretøjer til alternative drivmidler og teknologier, og brug af små lette køretøjer som el-scootere og el-cykler.

Ud af disse fremstår elektrificering af vognparken som det tiltag, der har det største potentiale for CO2-reduktion, mens de øvrige tiltag især kan tilgodese andre formål, såsom bedre bymiljø, økonomi og fremkommelighed. Erfaringer viser, at de forskellige tiltag med fordel kan kombineres for at opnå bedre resultater, men at det bør ske lokalt ud fra hensyn til de konkrete byer og markeder. Dog er der brug for fælles rammer i form af ensartede klimazonekrav og CO2-standarder for transportleverancer.

Både kommunen og staten er vigtige aktører
Blandt mange aktører i omlægningen af bytrafikken spiller det offentlige en vigtig rolle. Kommunerne har forskellige håndtag til at regulere trafikken, men har ikke mange muligheder for at styre logistik og godstransport. Her er det staten, der sætter de overordnede rammer, men staten har i dag ikke nogen tydelig rolle i forhold til citylogistik i byerne.

”Det er tydeligt, at de overordnede rammer bør komme fra politisk side. Det er fx grønne krav til transport i offentlige indkøb og styrkelse af reglerne i zonelovgivningen. Det kan også være støttemuligheder til lokale partnerskaber og transportvirksomheder, så de i en overgangsperiode kan få tilskud til indkøb af eldrevne køretøjer og fx opladningsudstyr”, siger Christian Ibsen, direktør i CONCITO.

Analysen peger således på to overordnede tilgange, der begge bør sættes i spil:

  1. Konkret efterspørgsel på grønne transportløsninger, hvor det offentlige skal gå foran ved at indarbejde krav om brug af nul- eller lavemissionskøretøjer i forbindelse med offentlige indkøb og kontrakter, hvor der direkte eller indirekte indgår transport. Der bør udvikles en fælles standard for klimaneutrale transportleverancer.
  2. Etablering af krav til CO2-udledningen fra køretøjer, som skal overholdes, hvis man vil køre indenfor udpegede zoner i de større byer. Det kan udmøntes i konkrete klimazoner, hvor der indføres nul-emissionskrav fra 2025 og frem.

Konkrete anbefalinger til kommunerne
Mange kommuner er i øjeblikket i gang med at udvikle lokale klimahandlingsplaner. Byens logistik bør inddrages i disse, og de konkrete anbefalinger fra CONCITO til kommunerne er følgende.

Der bør formuleres en klar efterspørgselsstrategi med fokus på grønne krav til den transport, der leverer til kommunen, hvor hovedelementerne bør være:

  • Kortlægning af hvilke transportopgaver, der indgår i leverancer og udbud
  • Fastlæggelse af konkrete klimakrav til køretøjer med afsæt i en fælles standard
  • Kortlægning af offentlige indkøb der med fordel kan konsolideres via centraler med mindre kørsel

De større kommuner bør desuden tage initiativ til at forberede hele byens varetransport på omstilling til nulemission. Her foreslår CONCITO følgende hovedelementer:

  • Med kommunen som katalysator etableres et lokalt partnerskab om klimaneutral logistik med deltagelse af repræsentanter for transportvirksomheder og andre vigtige aktører.
  • Kommunen kortlægger behovet for infrastruktur i form af opladning til el-lastbiler mv.
  • Partnerskaberne medvirker til at udarbejde en konkret zoneafgrænsning, som passer til byens struktur, erhvervsliv og lokale miljø mv. Staten bistår med bl.a. rådgivning og støtteordning til klimaneutral transport.

Rapporten er støttet af Energifonden,

- EHS

Mere fra CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

www.csr.dk

CSR.dk – forum for bæredygtig forretning – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på forretningsdrevet CSR. Medlemmer på CSR.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af CSR.dk. Vi udkommer dagligt på CSR.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt fire gange om året med magasinet CSR Quarterly.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere