22.09.2021  |  Klima, miljø og energi

Grønne lån til SEF-koncernen i Svendborg

Indhold fra partner Hvad er dette?

SEF koncernen, der holder til i Svendborg, er som landets første energiselskab nu godkendt til at optage finansiering på basis af grønne obligationer.

SEF koncernen, der holder til i Svendborg, er som landets første energiselskab nu godkendt til at optage finansiering på basis af grønne obligationer.

Når SEF fremover skal finansiere tiltag, sker det på baggrund af lån, der er finansieret af grønne obligationer. Det er der flere årsager til. Tom Bak, der er økonomidirektør i SEF forklarer, at koncernen har taget stilling og nu i praksis demonstrerer, at vi vil den grønne omstilling. Samtidig er der god økonomi i de grønne obligationer. Efterspørgslen er ganske enkel stor efter initiativer, der understøtter den nødvendige grønne udvikling.

Tidligere var elektricitet en del af problemet vedr. udledning af CO2. Men tiderne har ændret sig, så elektricitet i dag er blevet en vigtig del af løsningen på den store CO2 udfordring, som vi står i. Årsagen til at elektricitet er blevet så vigtig for at reducere CO2 udslippet skal findes i, at en markant del af strømmen i dag produceres bæredygtigt, dvs. primært baseret på vind- eller solenergi. Ifølge Dansk Energi er andelen af vedvarende energi i elforbruget øget fra 76 % i 2019 til 80% i 2020. Over de seneste 5 år er CO2/KWh faldet med 34%. Det store fald i CO2 udledningen skyldes, at vi i Danmark næsten ikke bruger kul til produktion af elektricitet mere.

Det ligger i god tråd med at Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 70 % inden 2030. Hvis vi skal nå det mål, kræver det en solid finansiering og en fælles indsats fra politikere, virksomheder og borgere.

Grønne obligationer – grønne projekter
Grønne obligationer er defineret ved, at de udelukkende kan finansiere grønne projekter med klare miljømæssige fordele. Det kan til eksempel være projekter inden for vedvarende energi, energieffektivitet, ren transport, bevaring af biodiversitet eller tilpasning til klimaforandringer.

Anders Banke, administrerende direktør i SEF uddyber: ved at arbejde med grønne obligationer demonstrerer SEF koncernen, at vi arbejder konstruktivt og målrettet i retning af den grønne omstilling med fokus på klima og bæredygtighed. Anders Banke forklarer videre, at fondens formålsparagraf udtrykker dette, hvori det bl.a. lyder, at vi skal medvirke til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer.

For at opnå adgang til grøn finansiering og grønne obligationer har Realkredit Danmark vurderet SEF´s seneste årsrapport og fundet at engagementet i miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (de såkaldte ESG Måltal) er så stærkt, at det berettiger til at kunne finansiere med grønne obligationer.

Michael Grochalski fra Realkredit Danmark uddyber, at det ikke er nok at have et grønt aktiv for at opnå grøn finansiering i Realkredit Danmark. Man skal tillige leve op til et samfundsansvar og her finder vi, at SEF koncernen til fulde lever op til de forventninger, vi har til sådan en type virksomhed.

Det er ikke sådan, at vi sidder med et afkrydsningsskema og tæller point, men vi kikker på et mere overordnet niveau på vores kunder, der ønsker grøn finansiering.

Vi ser, at man positivt arbejder med nogle af FN´s verdensmål, herunder uddannelse, hvor man bl.a. støtter op om den grønne omstilling ved at udarbejde undervisningsmateriale til den kommende generation, så de allerede i en ung alder får et forhold til energiforbrug.

Realkredit Danmark kikker også på personalesituationen generelt og har bl.a. bemærket, at man har taget et meget stort antal lærlinge, som vi finder positivt.

At man med projekt nærvarme udbyder ordning om varmepumper så de husstande, der ikke nødvendigvis ligger i et fjernvarmeområde også kan være med på den grønne omstilling og dermed komme væk fra fossile brændstoffer og overgå til mere CO2 neutral grøn strøm. Dette ikke alene til glæde for forbrugerne i lokalområdet men i hele Danmark, fortsætter Michael Grochalski.

At man har været med til at fremme faciliteterne for opladningsmulighederne i Svendborg med fire lade standere, viser også de initiativer, man tager, slutter Michael Grochalski.

Realkredit Danmark håber, at virksomhedernes muligheden for at få grøn finansiering er med til at sætte yderligere skub i den grønne omstilling, dels ved at man opnår en lidt billigere lånerente og den signalværdi det har, men ikke mindst at hver gang vi yder en grønt lån, er vi med til at gøre Danmark en lille smule grønnere og med til at nå målsætningen om en reduktion CO2 udslippet med 70 % i 2030.

For flere informationer – kontakt: Tom Bak, økonomidirektør, 6155 8532

Tags: SEF A/S

Mere fra SEF A/S

SEF A/S

https://www.sef.dk/

  • sef@sef.dk
  • 62 20 11 20
  • Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Bæredygtighed, miljørigtige energiformer og anvendelse af energi rationelt er 3 stærke mantraer i SEF A/S. Vi tilbyder stærke og fremtidsorienterede løsninger til kunderne. Vores investeringer i miljørigtige energiformer danner fundamentet for nye muligheder og en bæredygtig udvikling inden for energiforsyning. Vi er optagede af at inspirere vores kunde…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere