12.02.2019  |  Klima, miljø og energi

Meget tilfredsstillende udvikling i SEF i 2018

Indhold fra partner Hvad er dette?

Med et driftsoverskud på 7 mio. kr. i 2018 mod knap 4 mio. kr. året før er det en tilfreds ledelse, der kan præsentere SEF’s årsregnskab. Flere faktorer har bidraget til det positive resultat.

SEF’s 2018 nettoomsætning udgjorde 234 mio. kr. mod 233 mio. kr. i 2017, og resultatet før renter (EBIT) er steget med 3,3 mio. kr. fra 3,9 mio. kr. i 2017 til 7,2 mio. kr. i
2018. Stigningen skyldes primært en langt bedre elhandel end forventet, men også andre faktorer har spillet ind.

– I 2018 udviklede mange af vores tiltag og investeringer sig i den rigtige retning. Vores investeringer i vindmøller har givet et godt afkast. SEF Energi har genereret overskud efter flere år med underskud, og FiberLAN har levet fuldt op til vores forventninger og bidraget med et flot overskud, fortæller Anders Banke, administrerende direktør i SEF.

Helt konkret har SEF’s investering i vindmøller givet et tilfredsstillende resultat før
renter på 8,1 mio. kr., som er bedre end det budgetterede resultat før renter på
5,9 mio. kr., og når SEF Energi i 2018 bidrager positivt til koncernresultatet, så skyldes det primært et større fokus på at optimere den finansielle elhandel og afdækning af elindkøb.

Værdipapirer

– Selv om det var et godt år, så er der også områder, der kræver opmærksomhed. Vores afkast på værdipapirer var med en negativ forrentning på -2,0% – svarende til -5,5 mio. kr. – utilfredsstillende, og det var væsentligt mindre end forventningerne på +15 mio. kr. En ny regulering medførte, at vores netselskab havde et underskud på 1,5 mio. kr. – til gengæld solgte SEF Fiber A/S sine aktier i Nianet i årets løb, hvilket stort set udlignede tabet på værdipapirerne ifht. budget, forklarer Anders Banke.

Resultaterne viste sig

I de forgangne år har SEF bl.a. købt FiberLAN og etableret kontor i København, og disse investeringer har udviklet sig positivt i 2018.

– FiberLAN har leveret solide resultater lige siden overtagelsen, og det fortsætter virksomheden med at gøre. De har store projekter i pipeline, og de har ansat mange nye medarbejdere i 2018, hvilket i min optik er en meget positiv udvikling. Derudover har vores kontor i København fået fat i markedet, og kunderne tæller i dag flere boligselskaber. Det siger noget om, at vores boligforeningskoncept er konkurrencedygtigt, forklarer Anders Banke.

Et travlt år
2018 var på mange måder et særligt år med en række aktiviteter, som kom til i løbet af året.

– GDPR klinger nok bekendt hos de fleste, og ligesom hos mange andre virksomheder, så var det også et stort og ressourcekrævende projekt i SEF. I dag er persondataforordningen implementeret i alle vores processer, men vi kan også se, at den har medført en række nye administrative opgaver, som fylder forskellige steder i vores organisation, forklarer Anders Banke.

SEF afholdt også forbrugervalg i 2018. Efter afstemningen kunne et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse træde sammen i april.

Fortsat stort lokalt engagement

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond kunne i 2018 udlodde midler til lokale initiativer inden for såvel energi- og miljøområdet som idræt, kultur og andre almennyttige områder.

Sideløbende med fondens aktiviteter har SEF fortsat haft et stort fokus på at bakke op om lokale sportsklubber, foreninger og kulturelle arrangementer.

– Det er yderst positivt, at der stadig er stor interesse for vores SupportEnergi-koncept. Året igennem er der løbende kommet flere nye kunder til på el og naturgas, fortæller Anders Banke.

Fokus og forventninger til 2019

Ledelsen hos SEF forventer, at omsætningen for 2019 vil være på ca. samme niveau som 2018 og derfor ventes et positivt resultat efter skat for 2019.

– Vi er kommet godt fra start i 2019, og lige nu forventer vi et flot resultat for 1. kvartal – måske det bedste i nyere tid i SEF, slutter Anders Banke.

Tags: SEF A/S

Mere fra SEF A/S

SEF A/S

https://www.sef.dk/

  • sef@sef.dk
  • 62 20 11 20
  • Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Bæredygtighed, miljørigtige energiformer og anvendelse af energi rationelt er 3 stærke mantraer i SEF A/S. Vi tilbyder stærke og fremtidsorienterede løsninger til kunderne. Vores investeringer i miljørigtige energiformer danner fundamentet for nye muligheder og en bæredygtig udvikling inden for energiforsyning. Vi er optagede af at inspirere vores kunde…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere