14.09.2018  |  Klima, miljø og energi

MIKRODÆK

Indhold fra partner Hvad er dette?

Fjernelse af bildækgummi og andre miljøfremmede stoffer fra regnbetingede udledninger

Plast er i dag et uundværligt materiale, som i stigende grad anvendes i mange produkter. Det medfører uheldigvis, at en del af denne plast ender i vores vandmiljø som mikroplast, altså plaststykker mindre end 5 mm, som potentielt ophobes i fødekæden. Igangværende undersøgelser for mikroplastbelastningen fra danske renseanlæg viser, at tilbageholdelsen for mikroplast i anlæggene ligger på omkring 99 % (Vollertsen og Hansen, 2017). Opmærksomheden bør derfor rettes mod mikroplastudledningen fra de regnvandsbetingede udløb, da mikroplast her ledes direkte ud i vandmiljøet udenom renseanlæggene. 

I dette projekt vil der derfor være særlig fokus på at kortlægge og kvantificere forekomsten af bildækslid (mikrogummi) i separat regn-/vejvand, hvilket ikke er gjort tilsvarende noget sted i verden. Dette gøres ved at udvikle en ny metode basseret på ”pyrolyse GC-MS”. Metoden er udviklet og indkørt enkelte steder i USA og Japan, og kan beviseligt måle mikrogummi fra bildæk. Den er dog endnu ikke udviklet og efterprøvet på vand fra regnbetingede udløb. Samtidig udvikles og testes et kosteffektivt alternativ til analyse af dækslid/mikrogummi. Metoden tager udgangspunkt i at bildæk indeholder høje koncentrationer af zink og svovl, der kan anvendes som en proxy (fingerprint) for mikrogummi fra dækslid i regnvandet.

På denne baggrund bestemmes og sammenlignes renseeffekten for mikroplast og –gummi, samt tungmetaller i to fuldskala renseteknologier, et Actiflo og et skivefilter. Begge teknologier er yderst kompakte og kost-effektive. De er derfor særligt velegnede til rensning af regnvand i byområder, hvor pladsen ofte er trang. De er således gode bud på en BAT, Best Available Technology, til rensning af regnvand, herunder også for mikroplast/-gummi.

Resultaterne benyttes til en evt. optimering af teknologiernes renseeffekt, samt estimering af andelen af mikroplastudledningen til recipienter, der via regnvand føres uden om renseanlæg. Herudfra vurderes behovet samt mulighederne for at sætte ind overfor mikroplastbelastningen fra regnbetingede udløb.

PRINCIPSKITSE FOR PROJEKTET

Tags: Krüger

Mere fra Krüger

Krüger

http://www.kruger.dk/

Bæredygtighed For Krüger er det vigtigt at fremme global bæredygtighed. Derfor fokuserer vi på innovative løsninger og teknologier, der reducerer energiforbruget i vandbehandling, spildevandsrensning og slamhåndteringsanlæg, og som bevarer og genvinder ressourcer. Det er blandt andet vandløsninger, hvor der kontinuerligt er fokus på at bevare ressourcer, minimere forbrug og geninvinde ressour…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere