27.03.2017  |  Kommunikation

Ny guide til ESG-rapportering

Indhold fra partner Hvad er dette?

Med de nye rapporteringskrav for samfundsansvar kommer der øget fokus på ESG-rapportering for finansielle institutioner og investeringsforeninger i Danmark. Men hvad udgør god ESG-rapportering? Der stilles der skarpt på i en ny ESG guidance rapport.

Med de nye skærpede rapporteringskrav for finansielle institutioner og investeringsforeninger kommer der i Danmark øget fokus på ESG-rapportering i de næste år. I en ny ESG guidance rapport udgivet af London Stock Exchange sættes der fokus på hvordan virksomheder bedst muligt kan identificere relevante ESG- parametre som der skal rapporteres om, samt tilgangen til rapporteringen af disse. 

Investorer analyserer i større og større omfang virksomheders ESG-performance for at få en forståelse af fremtidsudsigter og mulige investeringsafkast, og rapportering af ESG-parametre har i de sidste år rykket sig fra at være et perifert til centralt element i investeringsanalyser. Ved at inkludere oplysninger om ESG-parametre kan virksomheder illustrere, at de både håndterer risici og forretningsmæssige muligheder.

Ifølge London Stock Exchange er der således 8 centrale områder, som virksomheder skal overveje, når de rapporterer på ESG-områder.  

1. Strategisk relevans

Virksomheder skal forstå og beskrive hvordan ESG-faktorer og makro-trends, såsom klima, demografiske forandringer og teknologiske udviklinger, relaterer sig til deres forretningsmodel og strategi, samt hvordan de positionerer sig i forhold til disse, enten i form af risikostyring eller forretningsmæssige muligheder.   

2. Væsentlighed

Virksomheder skal beskrive, hvilke ESG-faktorer de ser som mest væsentlige, samt hvordan disse kan påvirke deres forretning. I den forbindelse er det essentielt at identificere, hvilken type oplysninger investorer kigger efter, og hvilke områder konkurrenter og peers rapporterer på.   

3. Data

Når investorer kigger efter ESG-oplysninger som baggrund for deres investeringsbeslutninger, skal disse være fuldstændige, konsistente, sammenlignelige og tydelige. Her er der særlig fokus på interne systemer til dataindsamling, samt datakvalitet og validitet. Ekstern assurance kan ydermere styrke troværdigheden af ESG-rapportering.

4. Rapporteringsstandarder

Internationale rapporteringsstandarder spiller en stor rolle i at gøre de ESG-oplysninger, der rapporteres på mere troværdige og konsistente, samt i forhold til at identificere de rigtige områder, temaer og indikatorer. Blandt de mest brugte rapporteringsstandarder er Global Reporting Initiative (GRI) og International Integrated Reporting Council (IIRC).

5. Format for rapportering

Virksomheder kan både rapportere om ESG-parametre i deres årsrapport, i en selvstændig sustainability rapport, eller i en integreret rapport. Valget af rapporteringsformat indebærer som regel et trade-off imellem bredde og dybde, og hvor sustainability-rapporter kan være ”hjem” for ESG-oplysninger som ikke behøver at følge stil og form af den overordnede årsrapport, så kan årsrapporter give mulighed for at præsentere ESG-oplysninger og finansielle oplysninger integreret.

6. Regulering og kommunikation

Regulering på området for ESG-rapportering er steget betydeligt I de seneste år. Veludviklede retningslinjer for rapportering kan hjælpe virksomheder med at sætte fokus på mest relevante ESG-områder, samt med at øge kvaliteten af virksomheders rapportering. Frem for at tage en minimums-compliance-tilgang til regulering skal virksomheder dog se dette som et udgangspunkt og en mulighed for at identificere de mest materielle ESG-områder og dertilhørende indikatorer, og derigennem forbedre rapportering og kommunikation med både investorer og interessenter.

7. Rapportering på “grøn omsætning”

Som rapportør skal virksomheder proaktivt kommunikere deres eksponering for grønne produkter og løsninger som bidrager til en lavemissionsøkonomi, både i form at produkter, services samt investeringer i R&D og innovation.

8. Finansiering

Med det voksende marked for Green Bonds er det ydermere relevant at identificere og rapportere på finansiering af specifikke aktiviteter og projekter som bidrager til en positiv miljømæssig udvikling. 

Med de nye rapporteringskrav for samfundsansvar §132b og §135b for finansielle institutioner fra 2017, samt §61 for investeringsvirksomheder fra 2018, kommer der også i Danmark øget fokus på ESG- rapportering. Dette skal ses som en oplagt mulighed for finansielle virksomheder og investeringsforeninger til i højere grad at tænke ESG ind i deres rapportering og investeringsarbejde.  Du kan læse mere om de nye rapporteringskrav for finansielle institutioner som træder i kraft i 2017 på EY’s hjemmeside.

Tags: EY

Mere fra EY

EY

www.ey.com/dk

I EY stiller vi en bred vifte af ydelser til rådighed indenfor sustainability. Vi har et tværfagligt team, der dækker hele det brede CSR-område, med kompetencer inden for klima- og miljøpåvirkning, sustainability rapporting, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, samt antikorruption og bestikkelse. Som et led i vores service tilbyder vi en række ydelser indenfor virksomheders samf…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere