26.06.2018  |  Klima, miljø og energi

Nyt EU-mål for energieffektivitet på 32,5 pct. i 2030

Indhold fra partner Hvad er dette?

Efter lange forhandlinger nåede EU-Parlamentet og Rådet til enighed om at forbedre EU’s energieffektivitet med 32,5 pct. i 2030.

Ambitiøst kompromis på 32,5 pct.
Om aftenen den 19. juni 2018 landede den politiske aftale om et justeret direktiv for energieffektivitet endeligt. Kompromisset blev et ikke-bindende mål på 32,5 pct. Parlamentet havde et ønske om et bindende 35 pct. mål, imens Rådet ønskede et ikke-bindende 30 pct. mål.

Med aftalen forpligter EU sig til at reducere sit energiforbrug med knap en tredjedel i 2030, og det skal gøres ved at bruge energien endnu mere effektivt. Med aftalen er EU’s 2030 mål for energieffektivitet blevet hævet 5,5 pct. point fra den tidligere aftale om et 27 pct. ikke-bindende mål.

”Et mål på 32,5 pct. er ambitiøst. Og der er aftalt en mulighed for at øge det allerede fra 2023. Nu skal landene sørge for at implementere direktivet. Vi anbefaler, at vi herhjemme beslutter os for en markant indsats for både industri og bygninger” udtaler Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Aftalen kan betyde, at EU skal reducere sit primære energiforbrug med 6.725 PJ i EU i 2030, svarende til 11 gange Danmarks energiforbrug.

Den ambitiøse politik vil smitte af på efterspørgslen af danske varer. ”Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at fremstille energieffektive produkter. Denne aftale kan være med til at løfte danske virksomheders eksport” udtaler Troels Ranis. Det er altså en god idé for danske virksomheder at følge udviklingen på EE-området.

Aftalen sætter fokus på behovet for energieffektivitet
Aftalen er en del af Juncker Kommissionens ambitioner om at skabe en fælles europæisk Energiunion og føre en fremadtænkende klimapolitik frem mod et lav-emission EU. Heri er øget energieffektivitet et centralt værktøj, og Kommissionen ser et stort potentiale for energieffektivitet. Et afgørende element i at nå EU-målet er kravet om, at hvert medlemsland skal spare 1,5 pct. af deres energisalg. Dette krav forlænges til 2030.

Det er et signal til de danske politikere, som i øjeblikket forhandler om et energiforlig frem mod 2030. Vi kan gøre betydeligt mere for at energieffektivisere både virksomheder og bygninger.Troels Ranis, Branchedirektør

Det vil spare os for store omkostninger til energi og mindske belastningen på klimaet, hvorfor DI Energi er positivt stemt overfor det nye og mere ambitiøse EU-mål.

Den politiske aftale om energieffektivitet kommer efter, at Rådet og Parlamentet den 14. juni 2018 blev enige om, at 32 pct. af EU’s energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder som vind, sol og bioenergi.

Næste skridt?
Når den politiske aftale er formelt godkendt i Parlamentet og i Rådet, skal selve direktivteksten opdateres. Et par måneder herefter vil det reviderede direktiv blive offentliggjort og være gældende 20 dage efter offentliggørelsen. 12 måneder efter offentliggørelsen skal ændringerne i direktivet være indarbejdet i de nationale lovgivninger.

Læs Kommissionens pressemeddelelse her.

Mere fra Dansk Industri

Dansk Industri

www.di.dk

  • di@di.dk
  • 3377 3377
  • H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V

DI arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for virksomhedernes CSR-arbejde på såvel dansk, europæisk og globalt plan.DI's indsats spænder bredt, da CSR-arbejdet ofte baseres på globale principper såsom FN’s konventioner og OECD retningslinjer og udmønter sig i såvel EU som national lovgivning.CSR adresserer globale udfordringer, hvorfor de fleste virksomheder refererer til globale princip…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere