09.05.2018  |  Klima, miljø og energi

Case: Pilotprojekt med AffaldVarme Aarhus åbner dørene op for vedvarende energi i fjernvarmen

Indhold fra partner Hvad er dette?

Hvad skal der til for at få et optimalt fjernvarmeværk? Det korte svar: teknik, data og masser af kommunikation. Det lidt længere svar samt resultaterne fra vores samarbejde med AffaldVarme Aarhus, kan du læse mere om her.

Lavtemperaturfjernvarme i Harlev

I foråret 2017 indgik vi et samarbejde med AffaldVarme Aarhus med henblik på at teste muligheden for at sænke fremløbstemperaturen på deres fjernvarmeværker. Testområdet, der blev udvalgt, var Harlev ved Aarhus og det tilknyttede halmværk. Med små 1500 kunder var det et godt udgangspunkt for en test.

Fremtiden vil byde på skrappere krav til de danske fjernvarmeværker, der skal spare på energien og C02 udledningen. Derfor bliver en lavere fremløbstemperatur nødvendig. Med en lavere temperatur skal der produceres mindre energi, men det betyder også, at alternative energikilder kan komme i spil - eks. solvarme, varmepumper eller andre teknologier inden for vedvarende energi.

Hvad gjorde vi?

Vi indsamlede og analyserede målerdata under hele perioden. Derudover var det vigtigt at få så meget viden som muligt om kunderne og deres ejendomme og anlæg. Det tilsammen var grundlaget for vores testarbejde.

Selve testperioden var fra 18. til 21. april 2017. Kunderne fik dog aldrig at vide, hvad den præcise testperiode var. Dette for at sikre, at de ikke oplevede en ”falsk” ændring. Det blev derfor annonceret, at testperioden ville være hele april måned.

For at sikre en succesful test blev der iværksat en række aktiviteter, der tilsammen skulle sikre en succesfuld test. Vi havde bl.a. stort fokus på kommunikation og interaktionen med kunderne.

Kommunikation og interaktion med kunderne

Sammen med AffaldVarme Aarhus blev der udarbejdet en kommunikationsplan. Målet var at sikre en kontinuerlig dialog med kunderne før, under og efter testperioden. Deres feedback var altafgørende for at finde de huse, hvor temperatursænkningen ville give problemer.

Der blev derfor oprettet en Facebookside, hvor der blev publiceret 1-2 indlæg om ugen lige umiddelbart før, under og efter testperioden. Derudover blev der sendt tre e-boks breve til alle kunder, ligesom der også blev oprettet en hotline hos Scanenergi. Vi fik desuden placeret en artikel om testen i den lokale avis.

Det tilsammen sikrede, at vi fik de informationer, vi skulle bruge, og at vi fik taget de ’sure opstød’ i opløbet og dermed håndteret dem hurtigt. Som bonus skabte det også et tættere forhold til kunderne, bl.a. foranlediget af et velbesøgt åbent hus arrangement, der blev annonceret via Facebook og artiklen i lokalavisen. Det viste med al tydelighed borgernes interesse i deres lokale fjernvarmeværk.

”Vores test i Harlev har givet os venligt puf i ryggen i forhold til at kommunikere med kunderne. Det er slet ikke så svært, som man måske går og tror. Vi har fundet en model, der virker, og som var en stor hjælp under testperioden. Det har også vist os, at folk faktisk har en interesse i at vide, hvor deres varme kommer fra.”

- Jens Rishøj Skov, driftsleder ved AffaldVarme Aarhus

Læs også: Energi Ikast sparer på energien

Resultaterne

Under testperioden blev fremløbstemperaturen i Harlev gradvist sænket med i alt 15 °C (fra 77 °C til 63 °C). Et af de første resultater, der blev klarlagt efter sænkningen, var den konstante returtemperatur. Trods en sænkning på 15 °C i fremløbstemperaturen forblev returtemperaturen konstant både målt hos kunderne og ved værket.

Projektet fik ligeledes afklaret, at langt de fleste af kunderne kan klare en lavere temperatur. Ingen af de ejendomme eller virksomheder, der fik energitjek under projektet, havde behov for at få lavet større indgreb for at blive klar til lavtemperaturfjernvarme. De få steder, hvor man oplevede komfortændringer, kunne det løses ved små indgreb eller ændring af differenstrykket.

Den markante sænkning på 15 °C blev gennemført for at provokere nettet og finde de ”svage” områder. Som afslutning på projektet blev der udarbejdet en rapport med konkrete anbefalinger til AffaldVarme Aarhus, der bl.a. lød på at sænke den gennemsnitlige fremløbstemperatur med 5,23 °C.

”Projektet i Harlev har tydeliggjort, at flere og bedre målinger i nettet og hos kunderne er væsentligt. Det har også fremhævet vigtigheden af interaktion med kunderne i forhold til at optimere på deres anlæg. Og så skal vi have set på, hvordan vi kan justere på modellen for afkølingsmotivation, så den passer på lavtemperaturfjernvarme.”

- Jens Rishøj Skov, driftsleder ved AffaldVarme Aarhus

Vores anbefalinger

At sænke temperaturen 5,23 °C er nemmere sagt en gjort. Det er vigtig at have styr på målingerne i nettet. Både på differenstryk og fremløbstemperaturen.

En af de anbefalinger vi kom med var flere målinger af nettet, og her er hyppigheden vigtig. De fleste fjernaflæste målere tager data hjem hver time til afregning. Men for at kunne analysere kunderne skal der bruges live data. Til dette blev der i forbindelse med projektet udviklet en model, hvor det er muligt at få live data (5 min. værdier) uden at forstyrre afregningen.

Flere og bedre målinger i nettet er afgørende for at sikre, at man som værk levere jf. de tekniske bestemmelser.

Læs mere om vores arbejde med at optimere forsyningen.

Tags: Scanenergi

Mere fra Scanenergi

Scanenergi

http://www.scanenergi.dk/

Det er dyrt at bruge energi, men det er spild af penge at bruge for meget energi. Vi ser det derfor som vores største opgave at hjælpe virksomheder og organisationer med at bruge energien med færrest mulige omkostninger til følge.En bæredygtig virksomhed agerer ansvarsfuldt over for både klimaet men også sig selv. En reduktion af virksomhedens totale energiomkostninger er ikke kun økonomisk fornuf…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere