20.10.2017  |  Klima, miljø og energi

RESSOURCERÆKKERNE

Indhold fra partner Hvad er dette?

Urbaniseringen er en aktuel tendens, der rummer både potentialer og udfordringer. Vi flytter i stigende grad væk fra landdistrikterne og mod de store byer, der støt bliver større. Nye spændende boligområder udvikles omkring de store byer, men hvad sker der med de fraflyttede boliger? Når de tomme boliger ikke videresælges, efterlades de ofte til forfald og i sidste ende nedrivning. Det resulterer i, at en stor materialemængde går til spilde.

Men vi ser et kæmpe potentiale i også at medbringe de nagelfaste materialer, når vi flytter til byen - og genanvende dem i de nye boliger, der bygges. Det kan medvirke til at nyopførte boliger kan reducere deres CO2-regnskab med op til 70 procent i konstruktionsfasen, fordi de genanvendte byggematerialer allerede har haft et liv i en anden sammenhæng.

Ressourcerækkerne bliver Danmarks første boligområde opført af materialer fra de forladte boliger!

Affald eksisterer ikke
Ørestad Syd er Københavns nye udviklingsområde, og derfor et område med en hel unik mulighed for at definere rammerne for, hvordan vi ser livet i fremtidens København. Her er valget mellem livet i storbyen eller livet i tæt forbindelse til vild natur elimineret. Som del af et hastigt voksende København og nabo til det fredede naturområde Kalvebod Fælled, er det blevet muligt at få kvaliteter fra begge verdener.

Fremtidens København bør være et København der tager klimaforandringerne alvorligt. Udnytter vi alle de ressourcer, vi i forvejen har til rådighed, kan vi tage et af de største skridt mod bekæmpelsen af klimaforandringer. Hos Lendager Group mener vi derfor, at fremtidens byer skal bygges på en tankegang om, at affald ikke eksisterer - og at materialer, bygninger, byer og mennesker betragtes som ressourcer, der altid repræsenterer en værdi. Det er nemlig en tankegang, der rummer potentialet for at skabe større værdi økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Hos Lendager Group har alle ressourcer værdi
Ressourceeffektivitet og en optimeret udnyttelse af ressourcer, i bred forstand, er projektets hovedgreb. Vi har arbejdet med at udfordre og undersøge hvad en grundig udfoldelse af begrebet ressourcer kan tilføre af værdi og kvalitet, når der bygges nyt. Vi er kommet frem til fem forskellige indsatsområder: materialer, energi, vand, biodiversitet og livskvalitet.

Et markant og innovativt greb i bebyggelsen er således at genbruge teglfacader fra efterladte boliger direkte i den nye bebyggelse. Ved at skære facaderne på de efterladte boliger op, og montere dem i stålrammer, kan de bruges som facademoduler i den nye bebyggelse.

Materialer
Byggeaffald repræsenter i dag et kæmpe felt af uudnyttede ressourcer, og det vil vi med Ressourcerækkerne lave om på. Vi vil sikre, at de værdifulde byggematerialer flytter med, når borgerne flytter til byerne. Ved at genanvende murene fra de forladte huse til nye facadekomponenter, sparer man CO2 og råmaterialer. Desuden får man oven i købet en ny bygning. der har historie og karakter fra “fødslen”.

Energi
Vi har en ambition om at gøre det nemmere at bo billigt og mere ressourceeffektivt i de nye københavnerboliger. Gennem en bearbejdning af bygningskroppen alene, er det muligt at sænke energiforbruget til drift af boligerne.

Det betyder, at beboerne i Ressourcerækkerne får billigere boliger at bo i - uden at der kræves en indsats af dem i dagligdagen!

Vand
Vi har også udarbejdet en mere bæredygtig løsning, når det gælder vandtilførslen. Det betyder, at grundvand til toiletskyl erstattes med regnvand, der opsamles fra solceller på rækkehuse og øvrige ubenyttede ”rene” tagflader. Regnvand fra tagterrasser opsamles til brug til vanding af planter. Denne intensive udnyttelse af regnvand udmunder i en klar økonomisk besparelse på driftsudgifterne for beboerne.

Livskvalitet
Livskvaliteten i Ressourcerækkerne er udviklet ud fra devisen ”fællesskabet trives bedst, hvis der er plads til individet” - ligesom Upcycle Studios. Det handler om et stærkt fællesskab og naboskab, der ikke går ud over individets muligheder for privatliv og egen udfoldelse. Og det handler om deleøkonomi. De seneste års opblomstring af deleøkonomien beviser, at det ikke kun er enormt praktisk at lade ressourcer, der ellers står ubrugte hen, blive sat i brug af andre end ejeren - det giver også en økonomisk gevinst for alle parter.

Biodiversitet
I Ressourcerækkerne indarbejdes en stærkt forøget biodiversitet i forhold til almindelige boligbyggerier. Vi ønsker at øge livsglæden for beboerne og forstærke følelsen af at bo i pagt med naturen, men også sørge for, at bebyggelsen giver mere tilbage til omgivelserne, end det tager. Vi har derfor valgt at genfortolke de tidligere ubebyggede arealers grønne elementer som taghaver, gårdhaver, grønne tage og vertikale beplantninger. Det giver grobund for et varieret dyreliv, hvor bebyggelse og natur ikke er hinandens modsætninger. Snarere en helhed til glæde og gavn for alle.

Vi vil med indarbejdelsen af naturen som et gennemgående tema i hele bebyggelsen gøre forståelsen af naturlige synergier og cyklusser til en indgroet del af beboernes dagligdag. Det medfører ikke kun en masse friske grøntsager, men også at beboerne får en øget miljøbevidsthed.

Denne artikel er en del af temaet I fokus: bæredygtige byer

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere