14.06.2010  |  Kommunikation

Skridtet videre fra ikke-diskrimination

TrygVesta er en af de virksomheder som gennem mange år har arbejdet med CSR, og som i sin CSR-redegørelse har valgt at forpligte sig på i alt fire mål for sin indsats.

I forbindelse med den lovpligtige CSR-redegørelse har TrygVesta valgt at sætte fokus på klima, inklusion, forebyggelse og trivsel.

”I redegørelsen har vi beskrevet, hvordan vi i forhold til de fire emner kan arbejde med de forpligtelser, der ligger under Global Compact, dvs. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø/klima, ikke-korruption og ansvarlige investeringer. Det interessante ved CSR er jo, at man ikke kun overholder lovgivningen, men tager de tre, fire eller fem ekstra skridt, der i virkeligheden er med til at realisere det overordnede formål, der ligger i lovgivningen. Det er jo det samme, der ligger i Global Compact – at man tager det ekstra ansvar, hvor man gør noget for at fremme en bæredygtig adfærd hos både kunder, medarbejdere, investorer, leverandører,” siger CSR-chef Birgitte Kofod Olsen.

Lige muligheder uanset baggrund
Når det gælder ikke-diskrimination, skal vi på samme måde gå længere og sikre, at vi skaber lige muligheder for alle - uanset køn, alder, etnicitet, handicap, seksuel orientering, tro eller religion.

”Det gør vi for eksempel ved, at vi har en særlig aktiv rekrutteringsindsats i forhold til dansk-tyrkere. Vi har sat som mål, at vi har en repræsentation af ikke-vestlige medarbejdere, der svarer til den andel, de udgør af befolkningen. For eksempel tænker vi over, hvor vi placerer vores job-annoncer, vi sørger for at synliggøre os på uddannelsesmesser, og så har vi et samarbejde med Dansk-Tyrkisk Forening i Århus og København, hvor vi holder workshops om, hvordan man skriver et godt CV og forbereder jobsamtalen. Det gør vi for, at de kan lægge attraktive CV’er ind hos bl.a. os. Det er dertil, vi kan gå, uden at man kan tale om positiv særbehandling,” uddyber hun.

”Når vi har valgt dansk-tyrkisk forening, er det fordi, en undersøgelse har vist, at det er dem, der sammen med dansk-somalierne føler sig mest diskriminerede. I år har vi så valgt at gøre en særlig indsats i forhold til dansk-tyrkerne, som også er den gruppe, som føler sig mest diskriminerede i forhold til arbejdsmarkedet,” tilføjer kommunikationsrådgiver Anne Anker og understreger, at det er målt på dansk-tyrkernes egen opfattelse.

Birgitte Kofod Olsen gætter på, at det skyldes, at netop denne gruppe har en højere uddannelse, og derfor oplever det mest, mens somalierne måske oplever det mere håndfast. Hun kan sagtens forestille sig, at TrygVesta senere vil gøre en ekstra indsats i forhold til dem.

”I næste års redegørelse skriver vi, hvad vi har opnået, hvad angår ansættelse af medarbejdere af ikke-vestlig oprindelse – målet er 3,7 procent i år, og så kan vi skrive et nyt mål ind for 2011,” siger hun.

Virker det så?
”Vi er netop nu i gang med en medarbejderundersøgelse, som skal vise om de ansatte rent faktisk føler, at der er lige vilkår for alle - uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering samt tro og religion. Undersøgelsen indeholder seks spørgsmål, og svarene skal give et indtryk af, om TrygVesta ud fra medarbejdernes synspunkt lever op til sine egne mål om at rumme alle forskelligheder,” siger Anne Anker.

Ifølge Birgitte Kofod er det også vigtigt at finde ud af, om virksomheden rent faktisk bruger mangfoldigheden konstruktivt til at udvikle nye processer, nye produkter, nye billeder i brandingen og så videre, sådan at man får bragt mangfoldigheden i spil og gør den til et aktiv. Et tiltag, der skal synliggøre, at TrygVesta favner forskelligheden, det vil sige skaber et rum, hvor medarbejderne har lyst til at være åbne om forskelligheder.

”Vi er i gang med at indrette refleksionsrum, hvor muslimer eller folk fra andre trosretninger kan bede eller meditere. Det kan også bruges, hvis man har behov for at trække sig tilbage i et kvarters tid, hvis man for eksempel er i sorg. Rummet er altså for alle. Selve processen med oprettelsen har været spændende. Vi holdt en workshop, hvor folk kunne melde sig til at deltage, og vi endte med at få rigtig mange input til, hvordan det kunne indrettes, men de gik også derfra og havde lært enormt meget om hinanden,” siger Birgitte Kofod.

På intranettet har TrygVesta en helligdagskalender, som viser de kristne, muslimske, jødiske, buddhistiske og hinduistiske helligdage, og Anne Anker nævner, at kalenderen også er et ledelsesredskab, for det er relevant for lederen at vide, at nu er det fx Ramadan.

Klimaindsats med mål for reduktion
”Vi har sat som mål, at vi i 2010 skal reducere vores CO2-udslip med ti procent i forhold til 2007, og så sætter vi et nyt mål for 2011.” Målet skal i år først og fremmest opnås gennem et reduceret antal flyrejser, og vi kobler det til den bonusordning, der er for vores koncernledelse, så de bliver målt på, hvor gode de har været til at opfylde målet på CO2-reduktioner, og det vil få en afsmittende effekt på deres bonusudbetalinger.

Som erstatning har TrygVesta etableret videomøderum både i København, Bergen og alle andre kontorer, så man har mulighed for at holde mødet fra sin arbejdsplads.

”Det gav os en stor fordel under askeskyen, og jeg tror, der bliver flere og flere møder, vi kan holde på den måde, selvom der naturligvis er tilfælde, hvor det er nødvendigt at mødes fysisk. Og så kræver videomøderne naturligvis tilvænning,” siger Anne Anker.

TrygVesta har desuden indgået et samarbejde med Better Place, og målet er, at 25 procent af bilflåden skal være erstattet af elbiler i 2011. Tidspunktet afhænger dog af levering af ladestandere og biler.

”Sideløbende har vi udviklet særlige forsikringsprodukter til elbiler, hvor prisen er 40 procent lavere og til hybridbiler, hvor prisen er 20 procent lavere. Disse forsikringer har eksisteret siden efteråret 2009,” siger Anne Anker. Andre produkter, som er designet til at påvirke kundernes adfærd, er under udvikling.

”Vi forsøger også at optræde som rådgivere for virksomheder. Det gør vi på den måde, at når vi går ud og laver risikovurdering i en virksomhed, så stiller vi mange af vores data til rådighed for virksomheden, så de kan bruge dem konstruktivt i en forebyggelsesindsats,” tilføjer Birgitte Kofod. Og det handler især om, hvordan virksomheden forebygger vandskader.

I forhold til leverandører arbejder TrygVesta aktivt med at påvirke deres miljø- og klimaindsats. ”Det er ikke sådan, at vi uden videre opgiver dem, men vi går ind og rådgiver om, hvordan de kan gøre det bedre, så vi kan beholde dem som leverandører,” siger hun.

Bæredygtigt arbejdsmiljø
”Vi har ombygget huset, så det nu hedder ”det levende hus”, og i det indgår affaldssortering og et næsten papirfrit miljø, hvor man skal gå ret langt for at komme til en printer, og vi har ingen papirkurve, så hvis noget skal smides ud, må vi gå ud til vores miljøstation, hvor man kan sortere, om det er papir eller bioaffald eller hvad det nu er.

”Vi arbejder også med genanvendelse. I forbindelse med ombygningen havde vi en del byggemateriale og inventar, og heraf gik 75 procent til NGO’er og andre. Desuden er der indført lysstyring. Men der er jo hele tiden noget der kan blive bedre. Det er en slags læringsproces, som vil tage et stykke tid. Det er jo ikke noget man kan fra dag ét,” slutter hun.

Mere fra Kristina

Kristina Øby Pedersen

  • CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere