12.06.2019  |  Menneskerettigheder

Time’s Up: Kvinder bør være i front og centrum af virksomheders menneskerettigheds due diligence

Indhold fra partner Hvad er dette?

Kvinder er disproportionalt sårbare overfor negativ påvirkning af menneskerettighederne. Læs de fire vigtigste pointer fra rapporten Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights om kønsblinde menneskerettigheds due diligence

Kvinder er disproportionalt sårbare overfor negativ påvirkning af menneskerettighederne. Vores erfaring med at udføre menneskerettigheds due diligence og at engagere os med arbejdstagere på fabrikker, i landbrug og i lokalsamfund i forskellige regioner har fremhævet flere eksempler på krænkelse af kvinders rettigheder. Fra online chikane i teknologiindustrien til underminering af reproduktive rettigheder, manglende repræsentation og ligeløn på tværs af forsyningskæder har vi fundet, at kvinder er særligt sårbare overfor krænkelser af menneskerettighederne og har begrænsede muligheder for afhjælpning af de problemer, de står over for.

På trods af disse forhøjede risici, kvinder møder på tværs af industrier og regioner, er der ingen systematisk eller holistisk tilgang for virksomheder til at evaluere, begrænse eller afhjælpe risici for kvinder, hvilket understreger et enormt hul, som kræver samarbejde mellem mange forskellige typer interessenter. FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv indeholder få referencer til, hvordan kvinder og andre udsatte grupper muligvis er mere udsatte for påvirkninger af menneskerettighederne. For eksempel, i den første sektion, General Principles, står der:

These Guiding Principles should be implemented in a non-discriminatory manner, with particular attention to the rights and needs of, as well as the challenges faced by, individuals from groups or populations that may be at heightened risk of becoming vulnerable or marginalized, and with due regard to the different risks that may be faced by women and men.

Imidlertid går de ikke i detaljer om, hvordan sådanne forskelle kan redegøres for eller på anden vis integreres i due diligence analyser. Dette viser et behov for en mere detaljeret vejledning om, hvordan man udvikler en kønsrelateret menneskerettigheds due diligence-proces, der kan identificere påvirkninger – ikke bare for kvinder, men også andre udsatte befolkningsgrupper såsom LGBTI-fællesskaber, børn med mere.

Rapporten “Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights”, som vil blive præsenteret til Menneskerettighedsrådet den 26. juni, adresserer denne mangel med et hovedformål: at afskaffe kønsblinde menneskerettigheds due diligence analyser og adgang til oprejsning. Rapporten tilbyder vejledning til regeringer og virksomheder om, hvordan man bevidst sætter fokus på kvinder, når man implementerer FNs retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv. Dette gøres ved at anvende en kønsramme, der påpeger, at køn bør være et tværgående emne i alle faser af due diligence og adgang til oprejsning, fra kønssensitive vurderinger til implementeringen af ’gender-responsive’ og ’gender-transformative’ foranstaltninger.

BSR byder denne rettidige og vigtige vejledning velkommen. Vi ser frem til at arbejde med vores medlemsvirksomheder for at indarbejde disse anbefalinger i vores metoder til menneskerettigheds due diligence og adgang til oprejsning ved at kombinere BSR’s menneskerettighedsekspertise og Women’s Empowerment praksis. Vi tror på, at menneskerettigheds due diligence og adgang til oprejsning processer bør gennemgå grundlæggende forandringer på tværs af hele menneskerettighedsfeltet, deriblandt for erhvervsdrivende. Dette inkluderer at forbedre gender awareness i toppen af virksomheden, revidere værktøjer og vejledning til konsekvensanalyser samt forbedre kompetencerne hos alle dem, der foretager menneskerettigheds due diligences for bedre at kunne tage hensyn til kønsspecifikke konsekvenser. Dette er en reformdagsorden, som vi er fuldt ud engagerede i.

Her fremhæver vi de fire hovedområder af rapporten, som vi anser for kritiske:

  • Forbedre vores forståelse af køn og menneskerettighederne ved fuldt ud at overveje den intersektionelle natur af diskrimination ved foretagelsen af kønssensitive vurderinger og derved identificere overlappende sårbarheder og skabe opmærksomhed omkring det faktum, at forskellige grupper af kvinder muligvis påvirkes forskelligt af virksomheders aktiviteter afhængigt af variabler relateret til samfundsdiskrimination, praktisk diskrimination eller skjult diskrimination grundet stigma omhandlende tale om seksuelt misbrug eller vold. Denne forbedrede forståelse betyder ligeledes at arbejde hen imod en mere ”substantiv ligestilling mellem kønnene” (forskellige niveauer af støtte til forskellige grupper for at opnå større retfærdighed af resultaterne) i stedet for formel ligestilling (samme niveau af støtte til alle grupper) og forståelse for, hvordan man bedre kan forme adgang til oprejsning.
  • Integrering af respekt for kvinders rettigheder på tværs af virksomhedens drift og værdikæde ved at forpligte sig til ligestilling mellem kønnene og etablere en relateret politik, der er fuldt integreret inden for virksomhedens forskellige funktioner, udnytte tilstrækkelige ressourcer til sådanne forpligtelser og skabe klare ansvarsområder. Dette kan omfatte visse ændringer som at kræve og motivere leverandører til at opretholde kønsfølsomme standarder eller øge kapaciteten af specifikke centrale interne funktioner for bedre at forstå og overvåge specifikke emner relateret til ligestilling mellem kønnene i virksomhedens egen drift og værdikæde.
  • Forbedring af due diligence-processen ved at engagere og konsultere kvinder og kvindeorganisationer samt kønseksperter i hele processen for at sikre, at både kortsigtede praktiske behov og strategiske interesser for kvinder adresseres. Dette kræver også, at virksomhederne fokuserer på alvorlige påvirkninger såsom forebyggelse, begrænsning og afhjælpning af sexchikane og kønsbaseret vold. Rapporten pålægger virksomhederne at sikre, at retsmidler, der tilbydes, især i forbindelse med seksuel- og kønsrelateret vold, er følsomme overfor ”kvinders erfaringer og forventninger og aldrig udelukker adgang til retslige eller ikke-retslige mekanismer”. Det markerer også vigtigheden i at etablere tillid til klagemekanismer på operationelt plan, og at disse er ligestillet i deres sammensætning.
  • Adressering af systematiske problemer, såsom manglende kønsopdelt data til at vurdere effektivitet og fremskridt i virksomhedernes interventioner samt udforme mere effektive bevisbaserede foranstaltninger og retsmidler, der virker for kvinder. At afhjælpe systematiske problemer kræver også, at virksomhederne finder måder at overvinde diskriminerende love på, hvor de eksisterer, og at overholde internationale standarder, mens de advokerer til regeringerne om at ændre diskriminerende retlige rammer. Dermed anerkender rapporten virksomhedernes rolle i at påvirke det juridiske landskab og bredere kulturelle normer, der så ofte er de vanskeligste forhindringer at overkomme.

Mere generelt anerkender rapporten behovet for at virksomheder etablerer passende due diligence-processer for at afdække, forebygge og afhjælpe skadelige eksisterende og potentielle virkninger af nye teknologier og økonomiske modeller, der er relevante for ”fremtidens arbejde” samt kræver mere sektor specifik vejledning til at støtte virksomheder. Som svar på dette behov, BSR har indkaldt et præ-konference event for den private sektor til Women Deliver 2019 for at lancere en ny rapport denne måned, der undersøger, hvordan automatisering og kunstig intelligens kan hjælpe eller hindre fremskridt i retning af ligestilling mellem kønnene på arbejdspladsen. Den indeholder også anbefalinger til virksomheder omkring, hvordan virksomheder bør reagere på disse betydelige disruptive tendenser, så den fremtidige arbejdsmarkedsdynamik ikke påvirker kvinder negativt, men i stedet giver dem mulighed for at realisere deres fulde potentiale.

Rapporten forstærker BSRs position, der placerer ligestilling mellem kønnene i hjertet af deres initiativer, programmer og værktøjer: gennem vores samarbejdsplatform, Business Action for Women og vores vejledning til, hvordan man skal integrere ligestillingshensyn i virksomhedernes strategier, leverandørernes codes of conduct og social auditing, har vi anbefalet virksomheder at sætte bevidst fokus på kvinder på tværs af hele deres værdikæde. I oktober lancerer vi the Gender Data and Impact Framework, et sæt KPI´er, der skal hjælpe virksomheder og deres leverandører med at gennemføre passende kønsresponsiv due diligence, der fokuserer på at evaluere den egentlige virkning af forretningsdrift på kvindelige arbejdstagere i værdikæder. Vi ser frem til at dele mere viden om dette afgørende emne med vores medlemmer til vores Human Rights Working Group møder.

Dette indlæg findes på engelsk på BSRs blog: https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/times-up-women-should-be-center-of-corporate-human-rights-due-diligence

Mere fra BSR - Business for Social Responsibility

BSR - Business for Social Responsibility

https://www.bsr.org/

  • web@bsr.org
  • +45 3311 0510
  • Vester Voldgade 8, 1552 Copenhagen V, Denmark

BSR is a global nonprofit organization that works with its network of more than 250 member companies and other partners to build a just and sustainable world. From our eight offices in Europe, North America and Asia, we develop sustainable business strategies and solutions through consulting, research, and cross-sector collaboration. We are present in the Nordics with our Copenhagen office…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere