19.10.2017  |  Kommunikation

Vestforbrænding indvier nyt undervisningsmiljø

Indhold fra partner Hvad er dette?

Den 9. november indvier Vestforbrænding det interaktive undervisningsmiljø, PowerLab. Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, vil sammen med Vestforbrændings bestyrelsesformand, Ole Bondo Christensen, stå for den formelle del af indvielsen, som også får deltagelse af inviterede naturfagskoordinatorer fra Vestforbrændings 19 ejerkommuner og en skoleklasse fra Glostrup Kommune.

Allan Laumann, chef for I/S Vestforbrændings formidlingscenter siger:

”Hvert år servicerer vi vores 19 ejerkommuner med undervisningsforløb og informa-tionsmaterialer. Vi har over 20.000 besøgende om året med vidt forskellige forud-sætninger og viden om energi, affald, cirkulær økonomi og genanvendelse. Med PowerLab løfter vi igen niveauet for formidling – denne gang med et interaktivt undervisningsmiljø, som retter sig direkte mod skolernes fællesfaglige naturfags-eksamen. Tilmed rummer det både elementer af underholdning og samfunds-perspektiv.”

Vestforbrændings mål
Vestforbrænding rummer nu hele fire undervisningsmiljøer for skoleelever i forskellige aldre; SkraldElev, Gl. Kontrolrum, WasteLab og PowerLab. Målet for formidling og uddannelse i håndteringen af affald er at gøre yngre generationer – og meget gerne også deres forældre – bevidste om, at affald er en ressource, som kan genanvendes og indgå i vores hverdag som grøn energi i form af varme og el.

I PowerLab sker det ved forskellige opstillinger og øvelser, hvor eleverne arbejder med affaldet og selv tager stilling til sortering og optimering for derefter at sætte en energiproduktion i gang. Efter øvelserne gennemfører eleverne et spil, hvor de skal styre sammenhængene mellem en by og dets forbrændingsanlæg. Kan man udnytte overskudsvarme? Og hvordan gør man det på den mest bæredygtige måde?

Plads til et smil
Vi har forsøgt at gøre indvielsen bare en smule mindre formel og har inviteret komiker- og satireparret Adam og Noah til at foretage en ”live launch” med en helt anderledes tilgang til naturfag, formidling, affald og energi. Vi kalder det ”naturfags-inspiration i humoristisk dialoghøjde med eleverne”.

Invitation til medier
Vi inviterer hermed lokale, regionale og landsdækkende medier til at deltage i indvielsen. Der vil være gode muligheder for at skabe mange historier – også i lyd og billeder. Det er aftalt med Energi-, forsynings- og klimaministeriet, at ministeren gerne stiller op til interviews. Det samme gør Vestforbrændings bestyrelsesformand, Ole Bondo Christensen, og direktør, Peter Basland.

Er du og dit medie interesseret i at dække indvielsen beder vi dig sende en e-mail til kommunikationschef, Per-Henrik Goosmann (kontaktdata finder du nedenfor) med angivelse af antal deltagere, behov for interviews og andre ønsker.

Kontakt og information:
Vi vedhæfter vores invitation til indvielsen af PowerLab.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere informationer og uddybende interviews:

  • Allan Laumann, formidlingschef

Tlf. 44857792 eller 26216755 /e-mail: ala@vestfor.dk

  • Per-Henrik Goosmann, kommunikationschef

Tlf. 44857117 eller 40387631 / e-mail: pgo@vestfor.dk

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab ejet af 19 kommuner i og omkring København og i Nordsjælland. Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi.

Kommuneservice
Vestforbrænding tilbyder vores 19 ejerkommuner alle de nødvendige løsninger inden for indsamling og behandling affald fra borgere og virksomheder.

Vi har adskillige ordninger og aktiviteter, som vi administrerer på vegne af vores 19 ejerkommuner, herunder 24 genbrugsstationer. I 2016 blev der indsamlet ca. 350.000 tons affald på genbrugsstationerne.

Ialt blev ca. 380.000 tons husholdningsaffald genanvendt i 2016, hvilket svarer til 58 % af alt husholdningsaffald i de 19 kommuner, eller 41% af de samlede mængder affald håndteret i Vestforbrænding-regi.

Energi
Vestforbrænding rummer Danmarks største forbrændingsanlæg. I 2016 brændte vi ca. 530.000 tons husholdnings- og erhvervsaffald fra omkring 920.000 borgere og 60.000 virksomheder i vores ejerkommuner.

Ved forbrændingen producerer vi elektricitet og fjernvarme. I 2016 producerede vi ca. 1.166.000 MWh varme (svarer til ca. 63.000 husstandes forbrug) og ca. 254.000 MWh elektricitet (svarer til ca. 140.000 gennemsnitsdanskeres forbrug).

Via vores eget fjernvarmenet leverer vi varme til vores kunder i Ballerup, Furesø, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Den overskydende fjernvarme sælger vi til de store fjernvarmesystemer i København og på Vestegnen.

Formidlingscentret
E
ndelig rådgiver vi om korrekt affaldshåndtering, og Formidlingscentret afholder kurser for skoleelever.

I 2016 modtog vi ca. 20.000 besøgende på anlægget i Glostrup og på de 24 genbrugsstationer i ejerkommunerne.

Mere fra Vestforbrænding

Vestforbrænding

http://www.vestfor.dk/

Vestforbrænding gør en forskel. Vi er ikke alene Danmarks største selskab, som håndterer affald.Vi er også en af Europas førende virksomheder inden for genanvendelse og produktion af grøn energi, som fjernvarme og el.Vi skåner miljøet for udledning af så meget CO2, der svarer til, at alle Danmarks benzin- og dieselbiler kører 1.000 km.Vi arbejder med effektivisering, projektering og rådgivning i v…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere