06.01.2017  |  Samfund

Vi tror på mennesker – og på fællesskaber

Indhold fra partner Hvad er dette?

Når Roskilde Festival indgår partnerskaber med foreninger, NGO´er og socialøkonomiske virksomheder bygger det på en simpel devise, som mere er hentet fra privatsfæren end erhvervslivet. Mød festivalen på Responsible Entrepreneurs-konferencen d. 26/1 2017

Når Kofoeds Skole stiller lokaler og mikrofon til rådighed for Responsible Entrepreneurs er det for en dag at zoome ind på socialøkonomiske virksomheder og de partnerskaber, de indgår i med almindelige virksomheder. Skillelinjen mellem de to typer virksomheder er som sådan knivskarp, men i partnerskaberne træder de over på den anden banehalvdel og bidrager derved til at berige hinanden ikke bare ved sammen at løse opgaver, men også ved at vise andre veje til løsningerne og nye tilgange til det at drive virksomhed.

Læs mere: Program for Responsible Entrepreneurs-konferencen

Incitamenter og udbytte af partnerskaberne tegnes op på konferencen, når tre almindelige virksomheder på den ene side og tre socialøkonomiske virksomheder på den anden lægger deres erfaringer frem. Blandt virksomhederne er Roskilde Festival, som her er placeret i den første lejr, selv om den lige så godt kunne ligge i den anden.

Fællesskab, åbenhed og medinddragelse
Roskilde Festival blev i 1971 grundlagt på en ny tanke om fællesskab, en tanke som dengang af ungdomsbevægelsen blev set som et opgør med den eksisterende grundstrømning; fællesskaber eksisterede nok, men det var eliten, der bestemte, og de stærke, der havde magten. Festivalen ville fra start have åbenhed og medinddragelse, og den har derfor fra første færd inviteret bredt ind blandt foreninger og kulturliv for at gøre festivalen til den begivenhed, den er i dag. Så partnerskaber med eksempelvis NGO’er, idrætsforeninger og socialøkonomiske virksomheder ligger dybt i Roskilde Festivals DNA

Læs mere: Roskilde Festival på Wikipedia

Hans Christian Nielsen, festivalens HR-chef, fortæller, at festivalen har en række forskellige kriterier, som samarbejdspartnere udvælges på. ”I forhold til virksomhedspartnere gælder selvfølgelig, at de skal være dygtige forretningsmæssigt, men vi ser også på fælles værdier og partnernes parathed til at bidrage til den samlede oplevelse,” oplyser Hans Christian Nielsen og understreger i samme åndedrag, at derudover løftes en meget stor del af handlen på pladsen af lokale foreninger. Her gælder det samme: foreningerne skal kunne løfte opgaven og se sig selv som en del af den samlede oplevelse.

Flere typer partnerskaber
Festivalen har flere andre typer af partnerskaber. En anden type er serviceforeninger, som gennem samarbejdsaftaler sørger for en stor del af de praktiske opgaver såsom vagtrundering og oprydning før og efter festivalen. Det giver foreningerne en økonomisk indsprøjtning og en ekstra dimension for deres medlemmer at være sammen om.

I en helt anden grøft ligger holdningspartnerskaberne. ”Vi ser os selv som en platform for viden og netværk, og holdningspartnerne er organisationer, som vi har udvalgt og arbejder tæt sammen med for at sætte særligt fokus på det holdningstema, vi har valgt. For 2016-2018 er det ’lighed’, og partnerne her vælges, fordi de har en særlig viden og/eller erfaring inden for området,” forklarer Hans Christian Nielsen.

Læs mere: andre artikler fra CSR LINK

Som en virksomhed, der selv er udrundet af den socialøkonomiske tanke, har de socialøkonomiske virksomheder en særlig placering i festivalens partnerskaber. Men partnerskaber og donationer må ifølge Hans Christian Nielsen ikke tages som en selvfølge: ”For os er samarbejdet en måde at være med til at gøre de socialøkonomiske virksomheder mere økonomisk bæredygtige, og vi lukker dem derfor gerne ind til at være tættere på vores organisation. Samtidigt stiller vi krav om høj grad af professionalisme, og her kan vi gennem vores model vise dem en måde, det kan gøres på”.

Grundværdierne bærende for succesen
Hans Christian Nielsen er godt klar over, at Roskilde Festival er for meget sig selv og for unik til, at det kan overføres til andre virksomheder en-til-en, men grundværdierne kan alle virksomheder lære af, siger han: ”Den stærke tro på andre mennesker og troen på fællesskabet kombineret med en klar bevidsthed om, at vi med den position, vi har, kan fungere som platform for viden, netværk og vækstlag, dvs. åbenhed og parathed til udvikle og skabe noget sammen – er bærende for succesen”.

Grundværdierne er det fundament, alle festivalens partnerskaber hviler på, og partnerskaberne er fundamentet for, at festivalen år efter år siden 1971 har kunnet samle folk fra hele verden til en fest med festivalens grundværdier som baggrundsmusik.

”Hvert år samler vi langt over 100.000 mennesker på festivalen, og det ville vi aldrig kunne gøre, hvis vi ikke kunne trække på det store netværk af frivillige og organisationer, som får tingene til at ske. Vores succes skyldes vores model, og vores grundværdier, som gør, at vores samarbejdspartnere, og de mennesker, de udgøres af, skaber noget sammen der er meget større end delelementerne,” slutter Hans Christian Nielsen.

Læs mere: Roskilde Festival 2017

Gæstetaler, stærke cases og breakout sessioner
Foruden Roskilde Festival byder Responsible Entrepreneurs på partnerskabscases ved TDC, IKEA, Grennessminde, Send Flere Krydderier og Kaffe Fair. Forstander på Kofoeds Skole Robert Olsen åbner konferencen og Line Barfod, advokat og medlem af Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, leverer sammen med Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg Kommune og landsformand for Socialchefforeningen, gæstetaler. Endvidere har konferencen spændende og inspirerende breakout sessioner ved I Tråd Med Verden, Kooperationen, Matematikcenter og Specialisterne. Her vil der ligeledes være masser af gode cases på værdiskabende partnerskaber mellem ordinære og socialøkonomiske virksomheder.


Læs mere og tilmeld på http://www.csr-link.dk/?page_id=1664

På konferencen kan du blandt andet møde og høre:

  • Robert Olsen, forstander, Kofoeds Skole
  • Jon Kiellberg, direktør, Re cph
  • Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Vordingborg Kommune, og landsformand, Socialchefforeningen
  • Tue Rosbirk, afdelingsleder, TDC
  • Asta Zacho, HR specialist, IKEA
  • Hans Christian Nielsen, Head of Division, People and Administration, Roskilde Festival
  • Hanne Danielsen, adm. dir., Grennessminde
  • Charlotte Kragh, afdelingsleder, Kaffe Fair
  • Mirka Mozer, direktør, Send Flere Krydderier
  • Line Barfod, Advokat, Advokaterne Foldschack & Forchhammer, og medlem af Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst

Og mange, mange flere.

Tags: CSR LINK

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere