09.10.2018  |  Samfund

Ændringer på vej til årsregnskabslovens redegørelse for samfundsansvar mv.

Indhold fra partner Hvad er dette?

Erhvervsstyrelsens udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven er i øjeblikket i høring. Der er ændringer i forhold til redegørelse for samfundsansvar og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, samt introduktion af redegørelse om mangfoldighed.

Erhvervsstyrelsen sendte den 14. september et udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven i høring. De i alt 70 foreslåede ændringer er i stort omfang udtryk for en justering af årsregnskabsloven, så loven fuldt ud bringes i overensstemmelse med EU’s regnskabsdirektiv. Samtidig gives mulighed for at anvende nogle nye internationale regnskabsstandarder til at udfylde årsregnskabslovens rammeregler.

Her sætter vi fokus på de ændringer, der vedrører ikke-finansiel information. Udkastet byder på ændringer i årsregnskabslovens § 99 a om redegørelse for samfundsansvar og § 99 b om redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Desuden indføres § 107 d om redegørelse om mangfoldighed. Ændringerne har betydning for virksomheder i regnskabsklasse store C og D - en oversigt over de foreslåede ændringer findes her.

Væsentlige forhold inkluderer:

  • Jf. § 99 a er det præciseret, at redegørelsen for samfundsansvar skal indeholde oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at sikre forståelsen af virksomhedens udvikling, resultat, situation og dens aktivitets påvirkning af samfundet, herunder vurdering af risici.
  • Jf. § 99 a indføres en undtagelsesmulighed for så vidt angår visse oplysninger, hvis offentliggørelse kan volde betydelig skade for virksomheden (skadesklausul).
  • Jf. § 107 d indføres et nyt krav om redegørelse om mangfoldighed for de statslige aktieselskaber og de største børsnoterede selskaber (regnskabsklasse D). Redegørelsen skal omhandle virksomhedens mangfoldighedspolitik, herunder mål, handlinger og resultater.    

Struktur, paragraf og præciseringer
Den foreslåede nyaffattelse af § 99 a indebærer bl.a. ændringer i bestemmelsens struktur og en række præciseringer. De foreslåede præciseringer er foretaget dels som følge af en fornyet vurdering af, hvorledes direktivets krav mest hensigtsmæssigt implementeres, dels at det har vist sig, at der er behov for at tydeliggøre flere af kravene og sikre konsistens i bestemmelsen.

I den gældende § 99 b er der en række henvisninger til bestemmelser i § 99 a, der finder tilsvarende anvendelse for § 99 b. Det er fundet hensigtsmæssigt at erstatte disse henvisninger med den tekst, der henvises til i § 99 a, tilpasset de særlige oplysningskrav i § 99 b. Herudover er der ved nyaffattelsen foretaget nogle sproglige forbedringer og præciseringer.

Den foreslåede § 107 d implementerer artikel 20, stk. 1, litra g, i regnskabsdirektivet, for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner, som ikke før har været direkte omfattet af årsregnskabsloven.

Foreslået ikrafttræden
I lovudkastet foreslås, at de nye regler skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Der er dog mulighed for at anvende de nye regler allerede for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere. Dette skal ske systematisk og konsekvent, men der er ikke krav om at anvende samtlige nye regler før tid.

Den videre proces
Høringsfristen udløber den 12. oktober, og FSR – danske revisorer afgiver naturligvis høringssvar til lovudkastet.

Efter planen fremsættes lovforslaget i Folketinget i november, og vi forventer, at det vedtages inden årsskiftet. Der kan naturligvis ske ændringer, inden Folketinget vedtager den endelige lov.
 

Læs mere:

Mere fra FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorer

www.fsr.dk

  • fsr@fsr.dk
  • 33939191
  • Kronprinsessegade 8, 1306 København K

FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. FSR - danske revisorer arbejder med virksomheders samfundsansvar i regi af foreningens udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed, som bl.a. består af repræsentanter fra Beierholm, Deloitte, EY, KPMG og PwC. Udvalgets prim…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere