14.12.2018  |  Klima, miljø og energi

Ørsted offentliggør biodiversitetspolitik

Indhold fra partner Hvad er dette?

Vores biodiversitetspolitik fastlægger de principper, der understøtter vores bestræbelser på at beskytte det naturlige miljø i de områder, hvor vi udvikler, opfører og driver havvindmølleparker.

El fra havvindmølleparker bidrager til at erstatte fossile brændsler og er en ren og sikker vej til at dække de menneskelige energibehov og bekæmpe klimaforandringer.

Ørsteds havvindmølleparker og deres transmissionsinfrastruktur kan påvirke hav- og kystnære økosystemer og give anledning til bekymring om deres indvirkning på økosystemerne. Sådanne bekymringer kan tænkes at stige, i takt med at havvindindustrien for alvor bliver global, hvilket kræver større åbenhed og gennemsigtighed i forhold til beskyttelse af biodiversiteten.

Ørsted bestræber sig på at fastholde en høj standard med vellykkede resultater i forhold til at tage vare på det naturlige miljø og ressourcerne i de områder, hvor vi arbejder. Ørsted ønsker fortsat at sikre, at vores havvindforretning vokser på en måde, som er bæredygtig og tager højde for beskyttelse af miljøet.

Miljøansvar
Ørsted's Offshore wind biodiversity policy fastlægger de principper, der understøtter vores bestræbelser på at beskytte det naturlige miljø i de områder, hvor vi udvikler, opfører og driver havvindmølleparker.

"Vedvarende energi spiller en stor rolle i forhold til at afbøde klimaforandringer og den trussel, de udgør mod biodiversiteten. Det er samtidigt vigtigt at beskytte biodiversiteten i forbindelse med vores havvindmølleparker," siger Hans Lyhne Borg, Head of Environment, Consents & Property i Ørsted.

"Vores biodiversitetspolitik formaliserer og skaber gennemsigtighed, når Ørsted tager ansvar for det naturlige miljø og aktivt samarbejder med alle relevante interessenter samt overholder alle relevante bestemmelser om beskyttelse af arter og levesteder," tilføjer han.

Samarbejde
I takt med at Ørsteds havvindforretning spreder sig til nye markeder, vil vi fortsat arbejde tæt sammen med regulerende instanser, lokalsamfund, miljøeksperter og andre interesserede parter for at opbygge ny viden og kapacitet til at håndtere lokale biodiversitetsspørgsmål.

Dette omfatter vores samarbejde med Verdensnaturfonden i Danmark (WWF), som vi samarbejder med om at kortlægge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.

"Den stigende efterspørgsel på energi skaber hastige forandringer på vores planet. Dyrene er under pres, koraller dør, og planter går tabt. Understøttet af biodiversiteten leverer naturen en rigdom af ydelser, som det moderne samfund er bygget på, og vi vil fortsat have brug for naturens ressourcer for at kunne overleve og trives," siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i Verdensnaturfonden.

"Det er afgørende, at vi alle tager ansvar for at beskytte jordens biodiversitet. Derfor er vi meget glade for, at Ørsted påtager sig en stor del af ansvaret i forbindelse med deres fremtidige arbejde med havvindmølleparker," tilføjer han.

Indsatsområder
Ørsteds politik for biodiversitet afspejler vores erfaring, samlet gennem årtier, inden for miljøstyring og forskning i havvindenergi. Indsatsområderne for indvirkning på biodiversiteten er i øjeblikket:

• Mulig støjpåvirkning af havpattedyr forbundet med installation af fundamenter til havvindmøller.
• Havvindmøllers mulige indvirkning på fuglenes trækruter og ædepladser.
• Mulig påvirkning af havbundens økosystemer og kystnære miljøer forbundet med installationen af transmissionskabler.

Ørsted anvender førende tekniske løsninger og teknologier til at opfylde de strenge lovkrav i forskellige lande med sigte på at reducere mulige indvirkninger på havpattedyr og fugle.

Vi har også en målrettet køreplan for forskning og udvikling, der fokuserer på miljøet, og vi har finansieret flere projekter inden for vores indsatsområder, herunder miljøforskning og konferencer.

For eksempel, i forbindelse med et af vores seneste forskningsprojekter, finansierer vi mærkning og sporing af sildemåger fra kolonier i det nordvestlige England for at klarlægge, hvordan de interagerer med vores havvindmølleparker Walney Extension og Burbo Bank Extension.

Sagen kort:

• Offshore wind biodiversity policy understøtter vores bestræbelser på at beskytte det naturlige miljø omkring vores havvindmølleparker.
• Politikken bliver nødvendig, i takt med at havvindbranchen for alvor vokser globalt, og beskyttelsen af biodiversitet bliver et konkurrenceparameter for udvikling af havvindmølleparker.
• Vi gennemfører grundige VVM-undersøgelser ved udvikling, opførelse og nedtagning af havvindmølleparker.
• Vi bestræber os på at overholde internationale og nationale miljølove og -forskrifter for biodiversiteten på de markeder, hvor vi arbejder.
• Vi samarbejder med samfundenes interessenter for at forstå og imødegå indvirkninger på biodiversiteten.

Mere fra Ørsted

Ørsted

www.orsted.dk

  • info@orsted.dk
  • 99 55 11 11
  • Kraftværksvej 53 - Skærbæk , 7000 Fredericia

Vi vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energiKlimaforandringer er en af de største udfordringer for livet på jorden. I dag kører verden primært på fossile brændsler. Vi bliver nødt til at ændre den måde, vi forsyner verden med energi på, og skifte fra sort til grøn energi. Hos Ørsted har vi en vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Vi vil revolutionere den måde,…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere