01.12.2022  |  Klima, miljø og energi

Banebrydende afstemning i EU kan føre til et forbud mod eksport af plastikaffald ud af EU

Indhold fra partner Hvad er dette?

I dag den 1. december stemte EU’s Miljøudvalg om et forslag til revision af EU’s affaldsforordning. Et centralt element i forslaget er et totalt forbud mod eksport af plastikaffald ud af EU.

NGO’er fra hele verden har i en årrække presset på for et forbud mod eksport af plastikaffald, og med dagens afstemning er første skridt taget i retning af, at vi i EU skal tage  ansvar for vores eget plastikaffald, som er en af de mest problematiske affaldsfraktioner vi har.

Hvert år eksporteres plastaffald fra verdens mest affaldsproducerende regioner (EU og Nordamerika) til nogle af verdens mest udsatte områder. Lande, der langt fra har den fornødne tekniske kapacitet til at håndtere affaldet forsvarligt, men tager imod det af økonomiske årsager. Eksporten af det problematiske og svært håndterbare affald har enorme konsekvenser i nogle af verdens mest udsatte egne for menneskers liv og sundhed, og for miljøet i disse områder. En rapport fra 2021 peger på, at eksport af plastikaffald påvirker sundhed og miljø, men også har en økonomisk og social slagside da indtjeningsgrundlag fra lokalt landbrug, fiskeri og turisme forsvinder i takt med affaldsbunkerne.

Det var netop for at dæmme op for denne uhensigtsmæssige eksport af affald fra det globale nord til det globale syd, at Baselkonventionen pr. 1. januar 2021 blev udvidet til at omfatte forbud mod eksport af farligt plastaffald og plastaffald, der er svært at genanvende, fra EU til ikke-OECD-lande såsom Malaysia, Filippinerne og andre lande overvejende i det globale syd.

Trods Baselkonventionen transporteres der dog fortsat enorme mængder plastaffald ud af Europa, hvoraf en del foregår via kriminelle netværk. Ifølge Global Initiative Against Transnational Organized Crime  involverer den ulovlige affaldstransport et omfattende netværk af mæglere, genanvendelsesvirksomheder, logistik- og shippingvirksomheder samt korrupte embedsmænd (ofte i havne).

”Et forbud mod eksport af plastikaffald ud af EU er helt afgørende for vores incitament til at reducere det europæiske plastikaffald, og til at etablere en effektiv og rentabel genanvendelsesøkonomi inden for EU, hvor plastikaffald, der ikke kan indgå i EU’s egne cirkulære processer, skal forbydes, bortdesignes eller innoveres. Med reducerede affaldsmængder og reel cirkularitet i EU vil vi desuden fjerne grundlaget for de kriminelle affaldsnetværk”, udtaler Louise Lerche-Gredal, adm. direktør i Plastic Change.

I en rapport fra 2021 estimeredes indtægterne fra det ulovlige affaldsmarked i 23 EU-medlemsstater til i 2019, at være op mod 15 mia. euro. En anden rapport fra Interpol viser ligeledes, at der fra 2018 til 2020 har været en alarmerende stigning i ulovlig handel med plastikaffald over hele verden med store menneskelige og miljømæssige konsekvenser.

Øget incitament til affaldsreduktion i EU

Affaldskriminalitet er en stigende trussel og den har rod i et mere grundlæggende problem: vores manglende evne til at omstille fra en lineær til en cirkulær økonomi i Europa. Verden står allerede i en global affaldskrise, hvor 16 procent af verdens befolkning, højindkomstlandene, tilsammen generer mere end en tredjedel (34 procent) af verdens affald. Verdensbanken anslår, at det globale affald vil vokse med 70 procent inden 2050, hvis der ikke gribes ind hurtigst muligt, og ifølge en ny OECD-rapport vil mængden af plastikaffald, der produceres globalt, blive tredoblet inden 2060. Her vil omtrent halvdelen ende på lossepladser, og mindre end en femtedel blive genanvendt.

Forslaget, som i dag er stemt igennem af Parlamentets udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, skal videre til afstemning i Parlamentet, hvilket forventes at ske i begyndelsen af det nye år. Først når det er godkendt i Parlamentet, er der sikkerhed for at et forbud mod eksport af plastikaffald bliver en realitet.

Mere fra Plastic Change

Plastic Change

https://plasticchange.dk/

Vi er en dansk miljøorganisation med en ambitiøs dagsorden Plastic Change kæmper for en verden uden plastikforurening. Tre generationers produktion og forbrug af plastik i en lineær økonomi har sat sine spor. Plastikforurening er at finde overalt, og det udgør en større og større trussel for vores natur- og havmiljø, økosystemer…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere