12.03.2019  |  Klima, miljø og energi

Cradle to Cradle er miljømærket for indkøbere med fokus på cirkulær økonomi

Indhold fra partner Hvad er dette?

Cradle to Cradle CertifiedTM får virksomheder til at gentænke og videreudvikle miljørigtige og cirkulære løsninger. KLS PurePrint er et godt eksempel.

Cradle to Cradle CertifiedTM er ikke det mest kendte miljømærke blandt indkøbere, men det er værd at bide mærke i det alligevel. Det er nemlig det til dato mest krævende og holistiske miljømærke, der samtidig kommer nærmest en dokumentation for cirkulær økonomi. 

Certificeringen er tredjepartsverificeret af det uafhængige, non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Cradle to Cradle er den eneste mærkningsordning, hvor alle indholdsstoffer helt ned til pigment-niveau skal dokumenteres, og en lang række kemikalier er uønskede. 

Krav i fem holistiske kategorier vurderes på fem niveauer

Produktet skal leve op til krav i fem kategorier, der handler om påvirkningen af ressourceforbrug, miljø og mennesker i hele produktets livscyklus og alle tænkelige anvendelser. Det kan certificeres på fem niveauer fra Basic til Platin.

Virksomheden forpligter sig til kontinuerligt at forbedre proces og produkt frem til det, der kaldes 100 pct. positive mål, og det skal bevises med en recertificering hvert andet år.  

Målet er langtidsholdbare produkter af udelukkende sunde materialer. De er designet, så de med tiden kan skilles ad og genanvendes til noget nyt i et teknisk kredsløb eller indgå sikkert i det biologiske kredsløb.

De er produceret med vedvarende energi, med socialt ansvar og med respekt for vandressourcen. De kan dermed indgå fuldkomment i den cirkulære økonomi. Desuden bidrager de til at opfylde en række af FN’s verdensmål. 

En langsigtet udviklingsproces

Det kan være en lang udviklingsproces at nå dertil. Der er endnu ingen produkter, der har scoret Platin i alle fem kategorier, men mere end 60 har nået Platin i kategorien materialesundhed. Det gælder for eksempel danskproduceret tangisolering og kalkmørtel, men også tøj, shampoo og en lang række andre produkttyper er repræsenteret.

Læs også: Fem gode råd og cases om cirkulær økonomi i praksis

KLS PurePrint har gentænkt produkt og produktion

Trykkeriet KLS PurePrint i Hvidovre har investeret i flere forskellige miljømærker og miljøstyringscertifikater. ISO 14001, FSC, Nordisk Miljømærkning (Svanen) og Klima-neutral tryksag dokumenterer, at virksomhedens tryksager lever op til meget skrappe miljøkrav. 

Men over dem alle er Cradle to Cradle certifikatet, som virksomheden opnåede i midten af 2015. For at nå det mål, var det nødvendigt ikke bare at reducere mængden af udvalgte skadelige stoffer til nogle minimumsgrænser, som er den gængse miljømærke-metode, men at gentænke produktet og processerne fuldstændig.

Cradle to Cradle forpligter nemlig til at styre mod det ultimative mål, som ikke tillader brugen af tungmetaller og stoffer, der kan skade miljøet eller de mennesker, der producerer eller bruger tryksagerne. 

”Der var stort set ikke noget af den dokumentation, vi havde i forvejen, og som ligger til grund for vores andre miljømærker og certificeringer gennem 15-20 år, som ikke skulle analyseres bedre. Vi måtte skærpe kravene til vores underleverandører og deres underleverandører, og stort set alle vores materialer og råvarer er skiftet ud. Vi har dertil selv arbejdet med at få de nye materialer til at fungere i vores tryksager,” siger kommerciel direktør i KLS PurePrint, Kasper Larsen. 

Fortsætter udvikling og innovation

Det betyder, at tryksagerne kan nedbrydes sikkert i det biologiske kredsløb. Det er især en fordel for de tryksager, der kommer i direkte berøring med fødevarer, da de ikke må genanvendes til nyt papir. Men det letter også miljøbelastningen fra det slam af udtjente fibre og stoffer, som bliver tilovers ved produktionen af genbrugspapir. 

”Vi ønsker ikke at gøre det til en konkurrence mellem miljømærkerne, da de alle gør noget godt for miljøet. Svanemærket løfter bredt og var tidligere den bedste garanti for, at man producerede så miljøvenligt som muligt. Nu mener vi, at Cradle to Cradle er langt mere omfattende på miljøområdet. Selv en Cradle to Cradle certificering på bronzeniveau stiller større miljøkrav,” siger Kasper Larsen.

Og udviklingen fortsætter. I 2016 kom KLS PurePrint op på sølvniveau, og det er planen at nå Guld i 2020.

Innovationen i virksomheden sker i partnerskab med to andre Cradle to Cradle certificerede trykkerier i Østrig og Schweiz. KLS PurePrints rolle er blandt andet at udvikle brochurer, magasiner og emballager, der kan Cradle to Cradle certificeres, mens de andre har fokus på de materialer, der indgår i bøger og kuverter.

Miljømærket sikrer bæredygtig forretningsudvikling

Cradle to Cradle standarden gælder for alle typer produkter, dog ikke fødevarer, medicin og visse uetiske ting som våben. Ved vurderingen tages udgangspunkt i alle de tilsigtede og utilsigtede scenarier, det konkrete produkt kan indgå i. 

Man indplacerer produktet på det niveau, som det kan leve op til fra begyndelsen. Herefter er producenten forpligtet til at udvikle og forbedre produkt og processer til det ambitiøse Platin-niveau. For mange produktgrupper kræver det virkelig nytænkning. 

Jakob Zeuthen er miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv og har her ansvaret for miljømærker, cirkulær økonomi og grøn omstilling og sidder bl.a. i det danske Miljømærkenævn for Svanen og Blomsten. Han er desuden medforfatter til bogen ”Mærk din forretning”, der vurderer 51 tredjepartsverificerede mærker på det danske marked. Han har fået øje på Cradle to Cradles kvaliteter.

"Cradle to Cradle anviser eller ”tvinger” virksomheder til at innovere og udvikle nye løsninger. I stedet for at gøre tingene som ”man plejer og inden for rammen”, hjælper mærket virksomheder til at se nyt og mere bæredygtigt på tingene. Cradle to Cradle er et mærke, der dokumenterer, at virksomheden laver bæredygtig forretningsudvikling i retning mod ultimative gode mål," siger Jakob Zeuthen.  

Anerkendelse fra offentlige og private aktører

Den vurdering er han ikke ene om. USA’s miljøstyrelse, EPA, har evalueret en lang række miljømærker og har i januar 2017 anbefalet Cradle to Cradle til offentlige indkøbere som den bedste certificeringsordning, i særdeleshed inden for byggeri og inventar. 

Venlo i Holland er et eksempel på en kommune, som har valgt at indkøbe og bygge efter Cradle to Cradle principperne. I Danmark har hotel- og konferencecentret Green Solution House på Bornholm valgt at bygge og indrette med Cradle to Cradle certificerede produkter, hvor det har været muligt. 

Selve certificeringsordningen er også i løbende udvikling, så kriterierne hele tiden bygger på nyeste viden og de højeste standarder. Den aktuelle version 3.1 har været gældende siden 2015, og der kommer en ny version 4.0 i 2020. 

Godt for totaløkonomien

Cradle to Cradle certificerede produkter vil ofte have en god totaløkonomi, da de er designet til adskillelse og vedligeholdelse. Det betyder, at produkterne ofte er billigere i drift, holder længere og bevarer en høj værdi som materiale. 

Det gælder for eksempel DanSigns skilteserie, PlanSign, hvor navnedelen kan skiftes ud, uden at hele skiltet skal skiftes, og hvor de brugte dele indgår i produktionen af nye.  Det sparer penge til håndværkere, og skiltene bliver ikke til affald, når personalet flytter. Det er hele grundprincippet i Cradle to Cradle tankegangen, som i øvrigt ligger til grund for begrebet cirkulær økonomi.

Egetæpper er et tilsvarende eksempel, hvor brugte tæppefliser tages retur, sorteres og renses, og de bedste sælges videre i en take-back-ordning. Som led i den løbende forbedring, arbejder tæppeproducenten med at udvikle designet, så det bliver nemmere at genanvende udtjente tæpperester til nye tæpper.  

Ønsker mere konkurrence

Tilbage til KLS PurePrint, der indtil videre er det eneste trykkeri i Norden, der kan levere Cradle to Cradle certificerede tryksager. Pris og kvalitet er fuldt ud konkurrencedygtig med andre miljømærkede tryksager, og mange virksomheder med en grøn dagsorden samt kommuner og offentlige institutioner har valgt KLS PurePrint til deres trykopgaver. 

”Ingen stiller sig tilfreds med grænseværdier for skadelige stoffer. Stofferne skal helt væk. Mange tror, det er løst fuldstændigt med andre miljømærker, men det er det ikke. Hvis forbrugerne kendte til miljøkravene i Cradle to Cradle, så er jeg ikke i tvivl om, at det var det, de ville efterspørge,” siger kommerciel direktør Kasper Larsen.

Han håber i øvrigt, at flere trykkerier i Skandinavien vil gå efter en Cradle to Cradle certificering, da han tror på, at det vil åbne endnu mere op for markedet.

FAKTA:

Cradle to Cradle CertifiedTM produktstandarden administreres af det uafhængige non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der primært er finansieret af private, velgørende fonde. 

Produkter vurderes på fem parametre: Materialesundhed, materialegenanvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcen og social ansvarlighed. De skal løbende forbedres og recertificeres hvert andet år.

15 konsulentvirksomheder er pt akkrediteret til at indsamle og vurdere dokumentation og udarbejde vurderingsrapporter. Instituttet verificerer rapporten og udsteder certifikatet. I Norden er Vugge til Vugge ApS det eneste konsulentfirma, der er akkrediteret vurderingsorgan.

Certificeringsordningen arbejder med fuld åbenhed, og kriterierne udvikles af en international bestyrelse på basis af nyeste viden og anbefalinger fra offentlige institutioner, universiteter, organisationer og virksomheder med specialistviden inden for de fem kriteriekategorier og indsigt i cirkulær økonomi. Forslag til ny version 4.0 af standarden kommer i offentlig høring i løbet af 2019.

Læs mere på www.vuggetilvugge.dk

Offentlige indkøbere kan i et udbud skrive ind, at en leverandør skal dokumentere, at produktet lever op til eksempelvis Cradle to Cradle CertifiedTM Product Standard på et givet niveau. Se hvilke regler, der gælder, og hvordan Cradle to Cradle CertifiedTM lever op til reglerne. 

Denne artikel er en del af temaet I fokus: cirkulær økonomi i 2019

Mere fra Vugge til Vugge ApS

Vugge til Vugge ApS

www.vuggetilvugge.dk

Vugge til Vugge ApS er erfarne rådgivere i Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. Vi hjælper virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller samt certificere og designe produkter med det fokus at gøre bæredygtige løsninger til indbringende forretning for vores kunder. Samtidig bringer det os tættere på en ren verden uden spild. Se vores store samling af kundecases.Cradle to Cr…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere