12.03.2019  |  Klima, miljø og energi

Cradle to Cradle er miljømærket for indkøbere med fokus på cirkulær økonomi

Indhold fra partner Hvad er dette?

Cradle to Cradle Certified™ får virksomheder til at gentænke og videreudvikle miljørigtige og cirkulære løsninger. KLS PurePrint er et godt eksempel.

Cradle to Cradle Certified™ er ikke det mest kendte miljømærke blandt indkøbere, men det er værd at bide mærke i det alligevel. Det er nemlig et af de mest krævende og holistiske miljømærker, der samtidig dokumenterer cirkulær økonomi. 

Certificeringen er tredjepartsverificeret af det uafhængige, non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute.  

Krav i fem kategorier og på fem niveauer

Produktet skal leve op til krav i fem kategorier, der handler om påvirkningen af ressourceforbrug, miljø og mennesker i hele produktets livscyklus og alle tænkelige anvendelser. De fem kategorier er:

  • Materialesundhed
  • Genanvendelse
  • Vedvarende energi og carbon management
  • Hensyn til vandressourcen
  • Social retfærdighed

Produkter bliver certificeret på et af fem niveauer: Basic, Bronze, Sølv, Guld eller Platin.

Virksomheden forpligter sig til kontinuerligt at forbedre proces og produkt frem til det, der kaldes 100 pct. positive mål, og det skal bevises med en recertificering hvert andet år.  

Målet er produkter, der består af sunde materialer, der er egnet til genanvendelse. De er designet, så de med tiden enten kan skilles ad og genanvendes til noget nyt i et teknisk kredsløb eller indgå sikkert i det biologiske kredsløb.

De er produceret med vedvarende energi, med socialt ansvar og med respekt for vandressourcen. De kan dermed indgå i den cirkulære økonomi.

I bogen MÆRK DIN FORRETNING fra 2018 sammenligner forfatterne 51 forskellige mærker, og Cradle to Cradle er det eneste mærke, der fokuserer på alle de fire hovedtemaer økonomi, sundhed, miljø og socialt ansvar.

Denne holistiske tilgang til produkter, betyder også, at Cradle to Cradle bidrager til at opfylde 11 af FN’s verdensmål. 

Læs også: Nå 11 af FN's verdensmål med Cradle to Cradle

En langsigtet udviklingsproces

Det kan være en lang udviklingsproces at nå dertil. Der er endnu ingen produkter, der har scoret Platin i alle fem kategorier, men der er pt mere end 60, der har nået Platin i kategorien materialesundhed. Det gælder for eksempel danskproduceret tangisolering og kalkmørtel, men også tøj, shampoo og en lang række andre produkttyper er repræsenteret.

Læs også: Fem gode råd og cases om cirkulær økonomi i praksis

KLS PurePrint har gentænkt produkt og produktion

Trykkeriet KLS PurePrint i Hvidovre har investeret i flere forskellige miljømærker og miljøstyringscertifikater. ISO 14001, FSC, Nordisk Miljømærkning (Svanen) og Klima-neutral tryksag dokumenterer, at virksomhedens tryksager lever op til meget skrappe miljøkrav. 

Det sidst tilkomne er Cradle to Cradle certifikatet, som virksomheden opnåede i midten af 2015. For at nå det mål, var det nødvendigt at gentænke produktet og processerne fuldstændig. Cradle to Cradle bruges nu som den overordnede strategiske ramme for virksomhedens bæredygtige udvikling.

Cradle to Cradle forpligter nemlig til at styre mod det ultimative mål, hvor produkter har en positiv indvirkning på mennesker og miljø fra vugge til vugge. 

”Der var stort set ikke noget af den dokumentation, vi havde i forvejen, og som ligger til grund for vores andre miljømærker og certificeringer gennem 15-20 år, som ikke skulle analyseres bedre. Vi måtte skærpe kravene til vores underleverandører og deres underleverandører, og stort set alle vores materialer og råvarer er skiftet ud. Vi har dertil selv arbejdet med at få de nye materialer til at fungere i vores tryksager,” siger kommerciel direktør i KLS PurePrint, Kasper Larsen. 

Fortsætter udvikling og innovation

Det betyder, at tryksagerne kan nedbrydes sikkert i det biologiske kredsløb. Det er især en fordel for de tryksager, der kommer i direkte berøring med fødevarer, da de ikke må genanvendes til nyt papir, eller som utilsigtet bliver smidt i naturen. Men det letter også miljøbelastningen fra det slam af udtjente fibre og stoffer, som bliver tilovers ved produktionen af genbrugspapir. 

Og arbejdet med at udvikle endnu mere bæredygtige tryksager fortsætter. I 2016 kom KLS PurePrint op på sølvniveau, og det er planen at nå Guld i 2020. Se det aktuelle certifikat her.

Innovationen i virksomheden sker i partnerskab med to andre Cradle to Cradle certificerede trykkerier i Østrig og Schweiz. KLS PurePrints rolle er blandt andet at udvikle brochurer, magasiner og emballager, der kan Cradle to Cradle certificeres, mens de andre har fokus på de materialer, der indgår i bøger og kuverter.

Miljømærket sikrer bæredygtig forretningsudvikling

Cradle to Cradle standarden gælder for alle typer produkter, dog ikke fødevarer, medicin og visse uetiske ting som våben. Ved vurderingen tages udgangspunkt i alle de tilsigtede og utilsigtede scenarier, det konkrete produkt kan indgå i. 

Man indplacerer produktet på det niveau, som det kan leve op til fra begyndelsen. Herefter er producenten forpligtet til at udvikle og forbedre produkt og processer til det ambitiøse Platin-niveau. For mange produktgrupper kræver det virkelig nytænkning. 

Jakob Zeuthen er miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv og har her ansvaret for miljømærker, cirkulær økonomi og grøn omstilling og sidder bl.a. i det danske Miljømærkenævn for Svanen og Blomsten. Han er desuden medforfatter til bogen ”Mærk din forretning”, der vurderer 51 tredjepartsverificerede mærker på det danske marked. Han har fået øje på Cradle to Cradles kvaliteter.

"Cradle to Cradle anviser eller ”tvinger” virksomheder til at innovere og udvikle nye løsninger. I stedet for at gøre tingene som ”man plejer og inden for rammen”, hjælper mærket virksomheder til at se nyt og mere bæredygtigt på tingene. Cradle to Cradle er et mærke, der dokumenterer, at virksomheden laver bæredygtig forretningsudvikling i retning mod ultimative gode mål," siger Jakob Zeuthen.  

Anerkendelse fra offentlige og private aktører

Den vurdering er han ikke ene om. USA’s miljøstyrelse, EPA, har evalueret en lang række miljømærker på det amerikanske marked og har i januar 2017 anbefalet Cradle to Cradle som førstevalg til offentlige indkøbere, i særdeleshed inden for byggeri og inventar. 

Venlo i Holland er et eksempel på en kommune, som har valgt at indkøbe og bygge efter Cradle to Cradle principperne. I Danmark har hotel- og konferencecentret Green Solution House på Bornholm valgt at bygge og indrette med Cradle to Cradle certificerede produkter, hvor det har været muligt. 

Selve certificeringsordningen er også i løbende udvikling, så kriterierne hele tiden bygger på nyeste viden og de højeste standarder. Den aktuelle version 3.1 har været gældende siden 2015, og der kommer en ny version 4.0 i 2020. 

Godt for totaløkonomien

Cradle to Cradle certificerede produkter vil ofte have en god totaløkonomi, da de er designet til adskillelse og vedligeholdelse. Det betyder, at produkterne ofte er billigere i drift, holder længere og bevarer en høj værdi som materiale. 

Det gælder for eksempel DanSigns skilteserie, PlanSign, hvor navnedelen kan skiftes ud, uden at hele skiltet skal skiftes, og hvor de brugte dele indgår i produktionen af nye.  Det sparer penge til håndværkere, og skiltene bliver ikke til affald, når personalet flytter. Det er hele grundprincippet i Cradle to Cradle tankegangen, som i øvrigt ligger til grund for begrebet cirkulær økonomi.

Egetæpper er et tilsvarende eksempel, hvor brugte tæppefliser tages retur, sorteres og renses, og de bedste sælges videre i en take-back-ordning. Som led i den løbende forbedring, arbejder tæppeproducenten med at udvikle designet, så det bliver nemmere at genanvende udtjente tæpperester til nye tæpper.  

Ønsker mere konkurrence

Tilbage til KLS PurePrint, der indtil videre er det eneste trykkeri i Norden, der kan levere Cradle to Cradle certificerede tryksager. Pris og kvalitet er fuldt ud konkurrencedygtig med andre miljømærkede tryksager, og mange virksomheder med en grøn dagsorden samt kommuner og offentlige institutioner har valgt KLS PurePrint til deres trykopgaver. 

Kasper Larsen håber nu, at flere trykkerier i Skandinavien vil gå efter en Cradle to Cradle certificering, da han tror på, at det vil åbne endnu mere op for markedet.

FAKTA:

Cradle to Cradle Certified produktstandarden administreres af det uafhængige non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der primært er finansieret af private, velgørende fonde. 

Produkter vurderes på fem parametre: Materialesundhed, materialegenanvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcen og social ansvarlighed. De skal løbende forbedres og recertificeres hvert andet år.

15 konsulentvirksomheder er pt akkrediteret til at indsamle og vurdere dokumentation og udarbejde vurderingsrapporter. Instituttet verificerer rapporten og udsteder certifikatet. I Norden er Vugge til Vugge ApS det eneste konsulentfirma, der er akkrediteret vurderingsorgan.

Certificeringsordningen arbejder med fuld åbenhed, og kriterierne udvikles af en international bestyrelse på basis af nyeste viden og anbefalinger fra offentlige institutioner, universiteter, organisationer og virksomheder med specialistviden inden for de fem kriteriekategorier og indsigt i cirkulær økonomi. Forslag til ny version 4.0 af standarden kommer i offentlig høring i løbet af 2019.

Læs mere på www.vuggetilvugge.dk

Offentlige indkøbere kan i et udbud skrive ind, at en leverandør skal dokumentere, at produktet lever op til eksempelvis Cradle to Cradle Certified Product Standard på et givet niveau. Se hvilke regler, der gælder, og hvordan Cradle to Cradle Certified lever op til reglerne. 

Denne artikel er en del af temaet I fokus: cirkulær økonomi i 2019

Mere fra Vugge til Vugge ApS

Vugge til Vugge ApS

www.vuggetilvugge.dk

Vugge til Vugge ApS er erfarne rådgivere i Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. Vi hjælper virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller samt certificere og designe produkter med det fokus at gøre bæredygtige løsninger til indbringende forretning for vores kunder. Samtidig bringer det os tættere på en ren verd…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere