21.04.2017  |  Strategi & ledelse

CSR-krystalkuglen for 2017

Indhold fra partner Hvad er dette?

År 2017 er allerede godt i gang – og i denne artikel vil vi se nærmere på de tre hovedtemaer, som Dansk Erhverv vurderer, der især vil blive diskuteret på CSR-fronten i 2017.

Dansk Erhverv vurderer, at især tre hovedtemaer vil præge debatten om CSR i 2017:

  1. Verdensmålene: Væk fra skåltalerne – tid til konkrete handlinger.
  2. Due Diligence og Globale Værdikæder
  3. Krydsfeltet mellem digitalisering, bæredygtighed og nye forretningsmodeller

1. Verdensmålene: Væk fra skåltalerne – tid til konkrete handlinger

FN’s verdensmål blev lanceret i 2015 og siden har blandt andet Verdens Bedste Nyheder sat fokus på at få dem udbredt. En undersøgelse fra Epinion i Berlingske viste, at lidt under halvdelen af danskerne enten har hørt om verdensmålene eller set deres farverige ikoner, og at 78 pct. af de danskere, der kender FNs verdensmål, mener, at Danmark bør gå forrest.

Finansministeren: Danmark skal være foregangsland på verdensmålene
På den nyligt afholdte konference på Børsen om den danske handlingsplan for verdensmålene, som blev arrangeret af Globalt Fokus, 92-Gruppen, Novozymes, LO, Vejle kommune og Dansk Erhverv, slog finansminister, Kristian Jensen, det fast, at Danmark skal være foregangsland for verdensmålene. Peder Holk Nielsen, CEO fra Novozymes, fokuserede på vigtigheden af at komme videre end skåltalerneBlandt mange diskussioner var der også enighed om, at arbejdet med verdensmålene skal bygge på et fundament af ”do no harm”, og at verdensmålene ikke er en
erstatning af eller ny standard for CSR-arbejdet.

Dansk andel af potentiale på 12 milliarder dollars
Men hvordan kommer vi længere end kendskabsgrad i befolkningen og store konferencer om verdensmålene til konkrete forretningsmuligheder, der bidrager til at indfri verdensmålene? ”Better Business, Better World” rapporten har regnet på forretningspotentiale i at indfri verdensmålene og er kommet frem til USD 12 milliarder alene indenfor fødevarer og landbrug, byer, energi og materialer and sundhed. Det potentiale skal vi arbejde for at dansk erhvervsliv får del af.

Den danske plan 
I Dansk Erhverv er vi begejstrede for den nye handlingsplan for FN’s verdensmål og vil i 2017 arbejde for at konkretisere og operationalisere verdensmålene, så at de uomtvistelige forretningsmuligheder der ligger i verdensmålene også kommer den brede vifte af små og mellemstore danske virksomheder til gode.

Derudover vil vi spændt følge UNDPs ”SDG Acceleratoren for virksomheder”, som har til formål at accelerere virksomhedernes engagement i 2030 agendaen, ved at skabe bæredygtige rollemodeller i erhvervslivet. SDG Acceleratoren består af følgende komponenter: CEO Challenge, Business Opportunity Journey, Employee Movement, Diffusion Activities. Du vil høre mere om SDG Acceleratoren i næste nyhedsbrev.

2. Due Diligence og Globale Værdikæder

Arbejdet med due diligence/rettidig omhu blev diskuteret en del i 2016, specielt i forbindelse med sagen fra Mæglings og Klageinstitution om Rana Plaza.

I 2017 vil denne diskussion forsætte med fokus på at skabe endnu mere klarhed over, hvad der forventes af virksomhederne i forhold til due diligence, samt hvordan dette kan føres ud i livet på bedste vis.

Mulig lovgivning på EU-plan
I EU og OECD regi bliver der også arbejdet på due diligence senest med en guide for due diligence for tøjindustrien (OECD due diligence guidance for responsible supply chains in the garment and footwear sector).

Det forventes at blive brugt som afsæt for en mere generisk guideline for due diligence, og der bliver også i EU kredse talt om lovgivning på området. Europa-Parlamentet arbejder f.eks. på lovgivning om krav om due diligence for tekstilvirksomheder.

Der er uenig om hvor effektive de frivillige tiltag, f.eks. Accorden i Bangladesh, har været. EU kommissionen mener for nuværende at det ikke er nødvendigt med lovgivning, men at de frivillige initiativer skal have tid til at vise deres værd.

Holland indfører ny lovgivning
Tendenserne for mere lovgivning på området fortsætter også hos medlemslandene. I Holland indføres ny lovgivning, der forpligter virksomhederne til at gennemføre og rapportere om due diligence-processer, for at gøre det nemmere for de hollandske forbrugere at gennemskue om et produkt har været i berøring med børnearbejde.

Loven forpligter virksomheder til at arbejde med due diligence i forhold til menneskerettigheder og omfatter ikke kun alle de virksomheder, der er registreret i landet, men også virksomheder, som sælger varer til hollandske kunder, endog hvis det foregår online. Loven forpligter dem ikke bare til at undersøge, men også til at indsende en erklæring af resultaterne til tilsynsorganet. Læs mere om loven

Frankrig stiller krav til store virksomheder
I Frankrig er der ligeledes vedtaget lovgivning, der pålægger de største virksomheder og deres datterselskaber at lave due diligence på menneskerettigheder i deres værdikæder. Loven kræver at virksomheder, som er omfattet af loven, skal lave planer for deres due diligence arbejde og offentliggøre arbejdet i deres årsrapporter.

Sanktionerne for ikke at efterleve lovkravet er op til 10 millioner Euro i bøde og op til 30 millioner Euro i bøde, hvis der har været en negativ indvirkning på menneskerettighederne, som kunne været undgået af due diligence arbejdet.

Den fransk kæde Carrefour har kritiseret loven for at være konkurrenceforvridende både i Frankrig og på det europæiske marked, da den kun vil ramme ca. 150 virksomheder i Frankrig.

Hvad sker der i Danmark?
Set i lyset af ovenstående er der behov for at samarbejde om at afklare, hvad der forventes af virksomhederne i forhold til at løfte ansvaret for due diligence. Dette vil vi i Dansk Erhverv fokusere på og vi har derfor, sammen med Dansk Initiativ for Etisk Handel, taget initiativ til at afholde et dialog møde for at skabe klarhed om, hvad der forventes af virksomhederne i forhold til at løfte ansvaret for due diligence. Arrangement finder sted hos DIEH den 15. maj 2017.

Læs mere om due diligence i artiklen Ny model for regulering af globale værdikæder

3. Krydsfeltet mellem digitalisering,  bæredygtighed og nye forretningsmodeller

Der bliver talt meget om disruption, digitalisering og hvordan virksomheder bliver udfordret af nye forretningsmodeller som Uber og Airbnb. Udviklingen går stærkt, meget stærkt - der er tale om en eksponentiel digital udvikling. Denne udvikling stiller krav til virksomhederne om at være nytænkende for derved at undgå at blive de næste Kodak eller Blockbuster, men giver også muligheder for dem som evner dette.

På bæredygtighedsfronten vil ny teknologi skabe nye muligheder for mere gennemsigtighed i værdikæderne, men også mere bæredygtige produkter, hvis vi formår at udnytte de nye teknologier til at nedsætte spild og gentænke værdikæder.

Konference 19. september 2017
For at hylde de virksomheder, der favner denne udvikling, vil Dansk Erhverv sammen med Green Network og DIEH den 19. september 2017 afholde konferencen ’Bjørnens Grotte’, som vil fokusere på krydsfeltet mellem profit, bæredygtighed og digitalisering. 
Formålet med konferencen er at fremvise de bedste eksemplarer på virksomheder, der formår at arbejde succesfuldt med forretningsmodeller, der rammer ovennævnte krydsfelt.

Der uddeles to priser:
1) Start-up virksomhed
2) Eksisterende virksomheder, som har fornyet sig på krydsfeltet i form af nye produkter, forretningsmodeller etc.

Dommerpanelet vil bestå af investorer, digitaliseringseksperter, entreprenører og forretningsudvikleren. 

Hvis I allerede nu kender til virksomheder, der bør nomineres til denne pris så send en mail til CSR Chef, Morten Lehmann, mle@danskerhverv.dk

Mere fra Dansk Erhverv

Dansk Erhverv

WWW.DANSKERHVERV.DK

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere