26.05.2016  |  Strategi & ledelse

CSR som drivkraft for forretningsudvikling

Indhold fra partner Hvad er dette?

Dansk Erhverv deltager på CSR i Praksis-konferencen d. 2/6 i debatpanel om, hvilke drivere der er for SMV’ernes CSR. Driverne er der, siger direktør, men det er i konkurrence med andre udviklingsområder, og virksomhedernes skal gives tid til indsatsen

Danmark har fra tidernes morgen haft en stærk iværksætter kultur. Selv om vi er et land med sparsomme ressourcer har vi altid formået at skabe vækst og velfærd gennem iværksætteri og nyskabelser og ved at udnytte de nicher, der opstår mellem de store træer i skoven. At det er en ånd, som stadig trives og står stærkt trods kriser og forøget global konkurrence, er de omkring 300.000 danske virksomheder et uomtvisteligt tegn på. Langt hovedparten er små, ja, men det er ud af de små, de store er vokset, og nok er de store virksomheder markante frontløbere i erhvervslivet, men mellem de mange små befinder sig flere af fremtidens store virksomheder.

Dansk Erhverv huser omkring 17.000 store som små virksomheder. For hovedpartens vedkommende er det virksomheder, som har vokset sig ud af vuggen og med medlemskabet ønsker at udnytte det netværk og de kompetencer, som en stor brancheorganisation kan give. Med 100 brancheorganisationer samlet under Børsens tag, har Dansk Erhverv en bred vidensbank at trække på og et stærkt mandat til at gøre en forskel, såvel udadtil for at forbedre virksomhedernes vilkår og styrke deres muligheder, som indadtil for at understøtte deres vækst og hjælpe dem til at udnytte potentialerne.

Det er inden for disse rammer, Dansk Erhverv har defineret sin CSR-indsats. D. 2. juni er underdirektør i Dansk Erhverv Stine Pilegaard Jespersen i et debatpanel med direktører for tre andre erhvervsorganisationer – Landbrug & Fødevarer, Kooperationen og Grakom – for med Erhvervsstyrelsen som moderator at finde frem til, hvilke drivere der er for SMV’ernes CSR.

IT og digitalisering fremfor CSR
”Langt de fleste virksomheder i Danmark er små og mellemstore. Så det er ikke en lille gruppe små virksomheder, vi taler om, men størstedelen af det danske erhvervsliv og grundlaget for vækst og velfærd i samfundet,” slår Stine Pilegaard Jespersen fast som sit udgangspunkt for debatten.

De mindre virksomheder har i sagens natur færre ressourcer at gøre godt med, og de har rigeligt at gøre med at udvikle deres forretning og følge med tidens udvikling. Som eksempel nævner Stine Pilegaard Jespersen IT og digitalisering, som Dansk Erhverv havde som hovedemne for sit årsmøde for nylig. I en undersøgelse, Dansk Erhverv sidste år gennemførte sammen med Microsoft, angav 59% af de adspurgte virksomheder, at de ikke har tid til at sætte sig ind i de digitale muligheder, og 55% savner kompetencer til at implementere nye IT systemer. Så selv om CSR nok er presserende og kan skabe værdi for virksomheden, er der andre ting, der står højere i virksomhedernes prioritering, hvis de skal undgå at komme på bagkant med udviklingen, siger hun, men tilføjer, at det ikke er det samme som, at CSR helt er tabt i virksomhedernes opmærksomhed:

Stigende interesse for CSR
”Vi oplever en stigende interesse for CSR fra vores mindre og mellemstore virksomheder. Enten fordi de simpelthen synes, det giver god mening at arbejde mere med bæredygtighed i deres forretning og gerne vil blive bedre til at arbejde mere systematisk med det, eller også fordi de har modtaget krav fra større virksomhedskunder om, at de skal have styr på miljø og kemi eller arbejdsforhold i leverandørkæden.” 

Stine Pilegaard Jespersen har således en forventning om, at også SMV’erne vil arbejde stadigt mere systematisk med samfundsansvar, men det må ske på deres præmisser, og de må gives den tid, der er nødvendig. For de mindre og mellemstore virksomheder kan ikke dedikere en specialiseret fuldtidsressource på CSR, som store virksomheder kan, og det understøttes af endnu en undersøgelse fra Dansk Erhvervs hånd. I undersøgelsen svarede hele to tredjedele, at mangel på tid og medarbejderressourcer er en barriere, og derfor ser Dansk Erhverv det som helt afgørende, at virksomhederne får let tilgængelige vejledninger og værktøjer, som kan få dem godt i gang.

De gode eksemplers magt
CSR Kompasset, drejebogen for CSR og CSR guiden, som Erhvervsstyrelsen har været med til at udvikle, fremhæver Stine Pilegaard Jespersen som gode og brugbare eksempler, og fra egne skuffer peger hun på Dansk Erhverv-brancheorganisationen WEAR’s samarbejde med Dansk Mode & Tekstil og Danish Fashion Institute som et eksempel på, hvordan centrale aktører kan gå sammen og være drivkraft på en bæredygtig udvikling inden for en branche. Et andet godt eksempel, som Stine Pilegaard Jespersen trækker frem, er Kemi & Life Science, som organiserer importører og distributører af kemikalier. Brancheorganisationen, der tæller 40 virksomheder, har gennemført en kortlægning blandt medlemmerne om deres CSR-udfordringer, og på baggrund af den er der lavet en CSR-strategi og -handlingsplan for branchen.

Driver for en stærkere markedsposition
Det er gode tiltag, som er med til at flytte virksomhederne i den rigtige retning, og Stine Pilegaard Jespersen understreger, at det først som sidst gælder om at møde virksomhederne i deres øjenhøjde. Ambition må og skal være at styrke deres arbejde for at imødegå udfordringer og udnytte de muligheder, som ligger i deres brancher, siger hun og uddyber: ”Vi skal se CSR som en blandt flere drivkræfter for forretningsudvikling. Sidst, men ikke mindst er der stadig brug for at dokumentere og fremme de gode eksempler på, hvordan arbejdet med bæredygtighed kan blive en driver for udvikling af nye produkter og services eller en stærkere position i markedet. Vi skal simpelthen have flere og mere konkrete business cases – og fokus på bæredygtighed som del af en veldrevet virksomhed.”

På CSR i Praksis konferencen d. 2/6 vil Stine Pilegaard Jespersen komme med flere gode bud på, hvordan CSR kan vinde større udbredelse blandt danske virksomheder. Debatten suppleres netop med masser af konkrete business cases ved små som store virksomheder samt med gæstetaler ved centrale aktører og hele 8 seminarer, som giver indblik i nye måder og veje for SMV’erne at arbejde med CSR, så det giver værdi for virksomheden, skaber bundlinje og gør gavn for samfundet.

Se konferencens program og tilmelding på http://www.csr-link.dk/?page_id=1050

Tags: CSR LINK

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere