19.09.2018  |  Klima, miljø og energi

Europa-Parlamentet slår et slag for at booste den europæiske plastgenanvendelse

Indhold fra partner Hvad er dette?

En ny resolution fra Europa-Parlamentet vedrørende den europæiske plaststrategi er netop blevet vedtaget. Parlamentet bakker op om Kommissionens tidligere udspil, men kalder også på yderligere indsatser.

I denne uge mødtes Europa-Parlamentet for at diskutere og stemme om en resolution vedrørende den plaststrategi, som Europa-Kommissionens præsenterede i begyndelsen af året.

Parlamentet bakker op om den europæiske plaststrategi
Helt overordnet imødekommer Parlamentet Kommissionens strategi og anser den for værende et vigtigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig håndtering af plast gennem hele værdikæden. I den forbindelse anerkender Parlamentet særligt Kommissionens forslag om at gøre al plastemballage, der placeres på det europæiske marked, genbrugelig eller genanvendelig inden 2030. Parlamentet ønsker i denne forbindelse bl.a. at Kommissionen skal overvåge og evaluere udviklingen på området og hjælpe med at sprede best-practice, mens aktører i hele værdikæden opfordres til at komme i gang med udviklingen af de nye emballager med det samme.

Parlamentet opfordrer i sin resolution også Kommissionen til at brede principper som ressourceeffektivitet og cirkularitet ud til andre produkter end emballager gennem eksempelvis en udvidelse af ecodesign direktivet. Dette vil ifølge Parlamentets konklusioner kræve, at Kommissionen opfylder sin forpligtelse i forhold til at revidere emballagedirektivet, særligt i forhold til forebyggelse og design til cirkularitet. Ifølge Parlamentet vil det i denne forbindelse også være afgørende, at Kommissionen præsenterer enkle, implementérbare og effektive krav i forhold til bl.a. ”genbrugelig og genanvendelig plastemballage på en kost-effektiv måde” samt i ophold til overflødig emballage. Arbejdet med emballagedirektivet forventes færdiggjort med udgangen af 2020.

Markedet for genanvendt plast skal boostes
I resolutionen understreger Parlamentet ydermere vigtigheden af at skabe et effektivt marked for genanvendt plast, hvortil aktørerne også har tillid. For at fremme markedet foreslår Parlamentet bl.a., at man reducerer moms på produkter, som indeholder genanvendt materiale samt at Kommissionen fortsætter sit arbejde med at udarbejde guidelines for separat indsamling og sortering af affald, som forventes at være klar med udgangen af 2019. For at fremme tilliden til markedet opfordres Kommissionen endvidere til at udvikle og fastsætte forskellige grader af genanvendelse, som svarer til funktionaliteten af forskellige produkter, under forudsætning af, at man samtidig værner om sundhed, fødevaresikkerhed og miljø.

I debatten forud for afstemningen understregede Parlamentets ordfører på området, belgiske Mark Dememaeker, at de nyligt ikrafttrådte kinesiske importrestriktioner på bl.a. plastaffald bør betragtes som en oplagt mulighed for nye europæiske investeringer i genanvendelseskapacitet samt for ny regulering på området. Mere og bedre genanvendelse er ifølge ordføreren imidlertid i sig selv ikke nok og et helt centralt fokus skal derfor placeres på at arbejde med forebyggelse. Heri lå således også en reference til det igangværende arbejde som vedrører Kommissionens udspil til et nyt direktiv, der skal hindre mængderne af marint affald, herunder udvalgte plastprodukter. Europa-Parlamentets miljøkomité forventes at tage stilling til dette udspil i midten af oktober.

Mikroplast skal fortsat være et fokusområde
Af andre punkter fra Parlamentets udspil som særligt kan fremhæves, var bl.a. et komplet forbud i 2020 mod oxo-nedbrydelig plast, et forbud mod mikroplast i kosmetik, personlig pleje produkter og rengøringsmidler, også i 2020, samt et ønske om et sæt minimumskrav i produktlovgivningen, der kan reducere udledningen af mikroplast betydeligt for bl.a. tekstiler, dæk, maling og cigaretskodder. 


Du kan læse hele teksten for Parlamentets resolution (på engelsk) her

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere