11.06.2014  |  Klima, miljø og energi

Færch Plast satser på endnu mere genanvendelse

Færch Plast har i årevis været frontløber på klima og miljøområdet inden for den danske plastindustri. Nu har man indført vugge-til-vugge-princippet på plastprodukter, og virksomhedens første CSR-rapport er netop offentliggjort.

Efter en årrække med en lang række tiltag, der i stor stil har reduceret energiforbrug og CO2-udledning, har Færch Plast nu sat fart i produktudviklingen med udgangspunkt i vugge-til-vugge-konceptet. I perioden 2008-2013 har virksomheden forfulgt fem miljømål, som man er nået i mål med.

”De fem miljømål danner grundlag for nye fem-årige CSR-mål”, siger senior manager i group commercial affairs, Jesper Emil Jensen. Ud over klima/miljø og genbrugsplast er målene fødevaresikkerhed, etik og integritet samt medarbejdere.

Læs også: Færch Plast udgiver sin første CSR-rapport

Færch Plast har netop udviklet en ny type af den populære sorte plasttype kaldet CPET, som genanvendelsesfirmaernes sensorer er i stand til at genkende og sortere. Det kunne de ikke med den gamle type på grund af det pigment, der typisk bliver brugt til at farve plasten sort.

Udviklingen er sket i samarbejde med genanvendelsesfirmaer og en række supermarkedskæder, som sælger varer med Færchs ready meal-plasticbakker.

”Det gør, at man i fremtiden kan sortere vores sorte plast fra husholdningsaffaldet, så det kan indgå i en vugge-til-vugge-proces”, siger Jesper Emil Jensen. Ifølge livscyklusanalyser medfører det samtidig en halvering af energiforbruget og dermed også en stor reduktion af CO2-udledningen.

Ekstra værdi for kunderne
Den nyudviklede farve indgår i Færch Plasts overordnede strategi om at levere plastprodukter, der lever op til vugge-til-vugge-principperne. Plasten kommer altså fra Færch og efter en tur ude hos forbrugerne vender den til sidst tilbage til sit udgangspunkt.

Virksomheden designer, producerer og sælger plasticbakker til detailhandels- og fødevarevirksomheder, primært i Europa. En stor del af produkterne kommer på hylderne hos store engelske detailhandelskæder, som stiller store krav til deres leverandører. Her udgør energiforbruget fortsat en stor post, da der bruges meget energi på at omsmelte oliebaserede granulater, der formes til plasticbakker i forskellige typer.

Læs også: Cradle-to-cradle-principper vinder frem i virksomheder

En konsekvent energi- og miljøindsats igennem mange år har reduceret energiforbrug og CO2-udledning samt øget genanvendelsen af plast kraftigt, hvilket har styrket virksomhedens konkurrenceevne.

”Vi er i hård, international konkurrence, så vi tilbyder ekstra værdi til vores kunder gennem genanvendelse, produktinformation, miljø- og klimarådgivning og nu også vores CSR-rapport”, fortæller Jesper Emil Jensen.

Stadig stigende genanvendelse
På fabrikken i hovedkvarteret i Holstebro kommer en stadig større del af den samlede mængde plast i produktionen fra genanvendte plastflasker.

Plasten rPET, der bruges til plastflasker som cola- og sodavandsflasker, er indtil videre den mest genanvendte plasttype, fordi plastflaskerne er tilgængelige i store mængder. Mængden af tilgængeligt materiale er nemlig afgørende for, om genanvendelse fungerer i praksis. Plastflaskerne bliver indkøbt fra ind- og udland, renset og anvendt som råmateriale til plastbakkerne.

”rPET indgår også i vores vugge-til-vugge-koncept. Vi prioriterer højt, at det bliver brugt, så det kan indgå i en genanvendelsescyklus. Det sker blandt andet ved at satse på monomaterialer, som gør plastaffaldet langt lettere at sortere efter brug”, siger Jesper Emil Jensen. Genanvendelsen betyder 50 procent reduktion i CO2-udledningen i forhold til 2009-niveauet af produktion af ny plastemballage.

Overvågning er alfa og omega
Ud over kvalitet er bæredygtighed virksomhedens vigtigste parameter. Øget genanvendelse, energioptimering og CO2-reduktioner er derfor elementære dele af målsætningen i miljøledelsessystemet, der er ISO 14001-certificeret.

”Vi er gået hårdt efter at have det laveste CO2-fodaftryk i vores branche, og vi ligger rigtig godt på skalaen. Vi hylder åbenhed og lægger alle energital frem i vores CSR-rapport”, siger Jesper Emil Jensen.

Læs også: Kvaliteten halter i globale virksomheders CSR-rapportering

Certificeringsfirmaet Bureau Veritas sørger for ekstern certificering af dokumentationen af den systematiske indsats. Det er helt fundamentalt at have en nøje overvågning af, hvad alle forsyningsanlæg – helt ned til den enkelte maskine – forbruger af energi.

”Kun på den måde kan vi finde frem til, hvor vi bruger de store mængder energi og derved regne os frem til, hvor det betaler sig at investere i energioptimeringer”, siger Jesper Emil Jensen.

På fabrikken i Holstebro, der har 400 ansatte, sørger et ventilationssystem med varmegenindvinding nu for, at 97 procent af overskudsvarmen fra produktionen af plasticbakker udnyttes. En varmeveksler blander overskudsvarmen med frisk luft udefra og sender den ind i rummene igen.

Partnerskaber om energireduktion

Plastproduktion kræver generelt et højt energiforbrug og for at skabe yderligere energireduktioner har Færch Plast i 2013 indgået partnerskabsaftaler med elselskabet NOE og med HMN Naturgas. Ambitionen er et energiforbrug på max 1,70 MWh per ton solgte færdigvarer på trods af vækst i produktionen og derfor sættes flere nye energispare-projekter nu i gang.

I vinteren 2010 installerede man en varmepumpe til genanvendelse af overskudsvarme fra køleanlægget. Pumpen sender varmen videre via en 125 meter lang rørforbindelse og sørger for opvarmning af et 11.000 m2 stort lager.

Det har betydet, at forbruget af naturgas til opvarmning er reduceret med 80.000 m3 årligt til næsten ingenting, mens CO2-udledningen samlet er reduceret med 60 procent.

Kølingen på anlægget i Holstebro foregår med grundvandskøling og med naturlige kølemidler.

Fem grundvandspumper cirkulerer vand til nedkølingen, hvilket har reduceret energiforbruget med 1,5 millioner kWh og reduceret CO2-udledningen med 706,5 tons årligt.

Mere fra

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere