13.12.2019  |  Strategi & ledelse

Fem skarpe til SKI om certificeret indkøb og CSR

Indhold fra partner Hvad er dette?

FSC Danmark har stillet fem spørgsmål til Katrine Pape Huldahl fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) om deres krav til certificeret træ og papir.

Den offentlige sektor køber hvert år ind for ca. 300 milliarder kr. SKI har til formål at effektivisere og spare penge på disse indkøb, og ud fra EU’s udbudsregler udfører de udbud af rammeaftaler til staten, kommuner, regioner og institutioner. Med andre ord har SKI stor betydning for den dagsorden, der sættes i de offentlige indkøb - også når det kommer til bæredygtig udvikling. Katrine Pape Huldahl, udbudsjurist og CSR-ansvarlig i SKI, forklarer her, hvordan de forholder sig til certificeringer i aftalerne, og hvordan de generelt oplever interessen for bæredygtigt indkøb.

I hvor mange og hvilke aftaler indgår der krav om certificeret træ/papir, og hvorfor stiller I kravene?
Der stilles mindstekrav om certificeret træ og papir på alle SKI’s rammeaftaler, der omfatter produkter, som indeholder træ og papir. Det er et krav, vi har stillet i SKI over en årrække. Der er flere årsager til, at vi stiller krav om certificeret træ og papir. Først og fremmest vil vi i SKI gerne bidrage til en ansvarlig forvaltning af de godt 7 milliarder kroner, som der årligt omsættes for igennem SKI, ud af de 300 milliarder kroner, som det samlede årlige offentlige indkøb udgør. SKI har derfor foretaget et aktivt valg om, at vi vil stille grønne og bæredygtige produkter og løsninger til rådighed for det offentlige. Dernæst kan vi ved at samle volumen og stille krav om certificering på tværs af SKI’s kundegrupper øge efterspørgslen på de certificerede produkter. Det betyder, at vi opnår konkurrencedygtige priser og favorable kontraktvilkår, så det offentlige kan opnå besparelser – også på de bæredygtige og ansvarlige valg.

Hvad gør I for at sikre, at produkterne, der leveres under kontrakterne, er lavet af certificeret træ/papir?
Hvis der opstår begrundet mistanke om, at et produkt på en af vores aftaler ikke efterlever de krav, vi har stillet, så følger vi op. Fremadrettet vil SKI også i selve udbudsprocessen forinden tildeling af rammeaftalen foretage stikprøvekontroller på de produkter, leverandørerne byder ind med. På den måde vil vi sikre, at leverandørerne efterlever de mindstekrav til certificering, der er stillet i udbuddet. FSC Danmark har hjulpet med input i tilrettelæggelsen af denne proces, så vi får en effektiv kontrol, og det samarbejde har vi haft stor gavn af.

Hvordan oplever I interessen for miljøcertificeringer fra de offentlige organisationer?
Særligt inden for det seneste år har SKI mærket, at efterspørgslen på de certificerede og miljømærkede produkter stiger. Men det er ikke kun omsætningen af bæredygtige alternativer, der stiger. SKI oplever også, at offentlige organisationer efterspørger mere rådgivning om, hvordan de kan stille krav, der bidrager til FN’s Verdensmål, til CO2-reduktion samt en mere bæredygtig profil på indkøbsområder, der ligger uden for SKI. For at hjælpe de offentlige organisationer til at købe bæredygtigt ind har SKI også udviklet sine e-kataloger, så det er nemt og simpelt at sortere på de bæredygtige alternativer – og frasortere de ”konventionelle” sortimenter. På den måde gør SKI det nemt for de offentlige organisationer at forankre en grøn indkøbspolitik helt ud til de bestillende enheder – institutionerne, kantinerne, skolerne mv. Det er dem, der sidder med det egentlige indkøb, og når deres kataloger kun indeholder bæredygtige valg, sikres en kort vej fra politisk beslutning til bæredygtig indkøbsadfærd.

Hvordan er interessen for SKI-aftaler med miljø- og CSR-krav?
Interessen er bestemt stigende. Der er dog ingen tvivl om, at pris stadig udgør en vigtig faktor, når det offentlige køber ind. Men det er netop, når SKI laver udbud på tværs af det offentlige, at vi kan rykke på den grønne dagsorden. Når vi i samlet flok lægger vægt på de grønne produkter, falder prisniveauet, og udbuddet bliver større. Da SKI lavede den første fødevareaftale til de kommunale storkøkkener, var der store besparelser på både de økologiske og de konventionelle fødevarer. Besparelserne betød, at prisen for økologi faldt til det tidligere niveau for de konventionelle fødevarer. På den seneste indkøbsaftale, der omfatter storkøkkener i 65 kommuner, er der opnået yderligere besparelser de økologiske varer, og merprisen for økologi er derfor i dag blevet endnu mindre.

Hvilken betydning har en certificeringsordning som FSC i det offentlige indkøb?
Eftersom FSC udgør en af de to globale certificeringsordninger for bæredygtigt træ og papir, gør FSC det nemmere og mere enkelt for SKI’s tilbudsgivere og leverandører at dokumentere, at de efterlever SKI’s mindstekrav om bæredygtigt certificeret træ. Certificeringsordningerne bidrager altså med at nedbringe transaktionsomkostningerne i SKI’s udbud af rammeaftaler og i offentlige udbud generelt. Så mærknings- og certificeringsordninger, som FSC, spiller bestemt en positiv rolle i det offentliges muligheder for at stille krav til bæredygtighed i dets indkøb.

Læs mere om SKI her.

Mere fra FSC® Danmark

FSC® Danmark

https://dk.fsc.org

  • info@fsc.dk
  • 88709518
  • Ryesgade 9, 2. tv, 8000 Aarhus C - (FSC® F000208)

FSC Danmark er det danske kontor for FSC-mærket - mærknings- og certificeringsordningen til træ og papir fra bæredygtige skove og ansvarlige kilder. I FSC Danmark arbejder vi med at fremme kendskabet til og brugen af FSC-mærket gennem kampagner, rådgivning, politisk arbejde og oplysningsarbejde.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere