23.04.2018  |  Klima, miljø og energi

Ingen tjener på markant højere miljøkrav

Indhold fra partner Hvad er dette?

MSC slår tilbage mod den kritik som rettedes mod certificeringen i foråret. For at mærket skal styre mod et mere bæredygtigt fiskeri, skal det være opnåeligt for fiskerne, skriver Minna Epps, programdirektør for MSC i Skandinavien.

I løbet af foråret har MSCs miljømærke for bæredygtigt fiskeri været udsat for debat fra flere kilder. Fra fiskeindustrien, som anser MSCs krav for at være svært opnåelige, til miljøorganisationer, der ønsker at hæve baren yderligere. Vi byder alle synspunkter velkommen, der kan hjælpe os med at forbedre mærkningsordningen – men forandring sker ikke over en nat. At sætte urimelige krav til det kommercielle fiskeri risikerer at modvirke vores fælles målsætninger: At bidrage til et bæredygtigt fiskeri og levende hav. Det skriver Minna Epps, programdirektør for MSC i Skandinavien.

Udviklingen af det industrielle fiskeri siden 1900 tallet indebar svære belastninger for miljøet og mange fiskebestande i vores oceaner. For at standse denne udvikling blev Marine Stewardship Council grundlagt i 1997 for at modvirke overfiskeri. Siden da har vi arbejdet for at fremme en bæredygtig fiskeripraksis verden over og samtidig gøre det muligt for forbrugeren at bidrage til et levende hav gennem vores miljømærkning. Og vi er nået langt.

MSC's standard er i dag den højest rangerede i verden indenfor bæredygtigt fiskeri. Certificeringen hjælper mange fiskere til at forbedre deres metoder og bidrager til at mange fiskebestande nu vokser igen. I dag er 12 procent af den globale fisk og skaldyr fangst MSC-certificeret, og bare de seneste 5 år er mængden af miljømærket fisk og skaldyr solgt i Danmark fordoblet og mere end 90% af det danske fiskeri er idag MSC certifceret.

MSCs virke er baseret på engagement fra mange organisationer og forskere. Kontinuerlige synspunkter fra både industri og almennyttige organisationer er en forudsætning for, at vores mærkningsordning fortsat kan være effektiv og relevant – derfor er vi altid taknemmelige for dette.

Der findes mere end 300 MSC certificerede fiskerier og I løbet af foråret har MSC modtaget synspunkter fra flere miljøorganisationer, som mener at en håndfuld af disse fiskerier ikke opfylder tilstrækkeligt høje krav. Samtidig modtager vi kritik fra fiskerisektoren som mener, at kravene er for høje, eftersom selv de bedst forvaltede fiskerier i verden, har svært ved at opfylde MSCs fiskeristandard. Oveni er der iaften premiere på en tysk dokumentarfilm som stiller spørgsmål til visse fiskeriers bæredygtighed. Meget af den debat, vi har modtaget relaterer til fiskerier som allerede har fået tilbagekaldt certifikater eller som ved indførelse af nye krav i standarden skal forbedre sig. F.eks. er det ikke længere tilladt for et fartøj at fange certificeret og ikke-certificeret fisk fra samme bestand under en og samme tur.

Hvert 5 år opdateres MSCs standard for bæredygtigt fiskeri. Vi er i øjeblikket i gang med gennemgang af standarden. Vores proces er omhyggeligt testet for at sikre en standard, der er baseret på forskning, og hvor alle interessenter høres. Når standarden revideres, kræver det, at vi nøje overvejer konsekvenserne af ændringerne – ændringer foretages ikke over en nat.

MSC balancerer konstant mellem på den ene side hvilke miljøkrav der er ønskelige, og på den anden side, hvilke krav er realistiske. For at mærkningsordningen kan drive forandring og styre mod et mere bæredygtigt fiskeri, skal kravene være opnåelige for fiskerne. Hvis kravene øges markant risikeres det at mange af de nuværende certificerede fiskerier opgiver arbejdet på at implementere forbedringer og dropper certificeringsprocessen hvilket ikke er gavnligt for vores have.

Et eksempel på dette er det nyligt certificerede tunfiskeri i Mexico. Dette fiskeri har reduceret bifangst af havpattedyr, herunder delfiner, fra 130 000 døde dyr årligt i slutningen af 1980'erne til færre end 700 sidste år, da fiskeriet blev certificeret - et fald på 99 procent. Enhver delfin dræbt under fiskeri er selvfølgelig ikke ønskeligt. Fiskeriet er derfor certificeret i en femårsperiode, med den betingelse at antallet skal reduceres til 0.

Certificeringen øger MSCs muligheder for at påvirke fiskerier i en fortsat positiv retning og tilskynde til yderligere forbedringer - MSC indebærer derfor både gulerod og pisk. Hvis man i stedet indførte en nultolerance over for marine bifangster, risikerer man at ødelægge de enorme forbedringer, der er opnået i de seneste årtier.

Hos MSC, er vi fast besluttede på fortsat at være verdens førende inden for bæredygtig udnyttelse af ressourcerne i havene og støtte fødevaresikkerheden på verdensplan, i tråd med FNs globale mål.  At vælge fisk og skaldyr med MSC mærkets blå fisk er stadig den bedste måde at bidrage til et bæredygtigt fiskeri.

En mærkningsordning som er hård men samtidig realistisk er den bedste måde at påvirke fiskerisektoren i en positiv retning og for at opnå vores fælles mål - et bæredygtigt fiskeri og et levende hav.

Minna Epps, Programchef for MSC i Skandinavien

Mere fra Marine Stewardship Council (MSC)

Marine Stewardship Council (MSC)

https://www.msc.org/dk

Marine Stewardship Council (MSC) er en international non-profit organisation, der blev grundlagt i 1997 for at fremme og udbrede bæredygtigt fiskeri Vi støtter og belønner initiativer, der kan beskytte havene og deres vilde fiskebestande. Vi ønsker nemlig, at de kommende generationer også får gavn af verdenshave, som er fulde af liv. Vores vision er sun…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere