12.04.2022  |  Klima, miljø og energi

Integrer bæredygtighed i værdikæden på bæredygtig vis

Indhold fra partner Hvad er dette?

Uret tikker for klimaet og biodiversiteten. Spørgsmålet er – hvordan sikrer man sig at man får integreret bæredygtighed i virksomhedens Supply Chain uden at give afkald på den service man har lovet kunderne, uden at ruinere den omkostnings profil man har oparbejdet og ikke mindst, uden at skabe unødige risici? Det handler om at finde balancen med teknologi.

Uret tikker for klimaet og biodiversiteten. Hvis Supply Chains bidrag til bæredygtighed skal tages alvorligt, så er det vigtigt, at Supply Chain også tager et ansvar for de grønne handlinger. Indtil nu har bidraget primært været bundet op på et afsnit i virksomhedens årsrapport.

Forbrugerne vil fremadrettet i højere grad foretrække produkter eller services, der skader miljøet, samfundet og den menneskelige sundhed mindst muligt. Det bliver forstærket af, at de nye generationer har en høj ”sustainability awareness”, en let adgang til informationer og et ønske om en større transparens i virksomhedernes handlinger.

Spørgsmålet er – hvordan sikrer man sig at man får integreret bæredygtighed i virksomhedens Supply Chain uden at give afkald på den service man har lovet kunderne, uden at ruinere den omkostnings profil man har oparbejdet og ikke mindst, uden at skabe unødige risici? Det drejer sig om at finde balancen i de afvejninger man hele tiden må foretage. I Optilon mener vi, at teknologi kan være med til at løse denne kompleksitet og udfordring så bæredygtighed bliver integreret i virksomheden på en bæredygtig måde.

Det er ikke nok at gøre regnskabet op en gang om året
I takt med at bæredygtighed er kommet i toppen af virksomhedernes agenda, er spørgsmålet flere steder rykket fra et fjerntliggende kontor ind på direktionsgangene. Bæredygtighed og den generelle strategi kan ikke længere skilles ad. Det har også betydning for Supply Chain. ESG er lige så forretningskritisk som økonomi.

Hvis man skal tages alvorligt som leder i Supply Chain, så er det også vigtigt at følge op på de handlinger, man igangsætter, og løbende skabe transparens og dokumentation for det, man gør. Med andre ord kan man sige, at interessenterne forventer en større grad af gennemsigtighed omkring værditilvæksten og risiciene i den komplekse Supply Chain.

Arbejd systematisk og ud fra en end-to-end betragtning hver dag
Ifølge MIT1 begynder flere og flere virksomheder at have bæredygtighedsmål for Supply Chain (52%). Supply Chain ledere oplever et større pres, ikke kun fra forbrugerne, men også fra investorer og regeringer.

De mest progressive virksomheder arbejder med ambitioner, der rækker ud over blot compliance, og de leverer målbare resultater og søger at omdefinere processer og praksis. De nyeste rapporter fra blandt andet MIT1 viser, at 58% af virksomhederne anvender en eller flere bæredygtighedspraksisser.

Her handler det i høj grad også om at inddrage teknologier i arbejdet. Ellers bliver opgaven for kompleks. Sagt på en anden måde: teknologierne kan være med til at reducere kompleksiteten og sikre fremdrift. Har man f.eks. 7000 leverandører, så skal man huske på at opfølgningen på disse, og sikring af fremdrift i deres bæredygtighedsindsats, ikke er en ad-hoc opgave. Det er noget, der kontinuerligt skal følges op på.

I de fleste virksomheder ligger opgaven med at reducere CO2 uden for ens egen organisation, når det gælder Supply Chain. Faktisk siger man, at 80% af virksomhedens emission ligger uden for virksomhedens egen operations, eller med andre ord i det man kalder Scope 3. Derfor må man også gøre brug af avancerede digitale teknologier der kan være med til at reducere kompleksiteten. Kompleksiteten ligger også i, at mange af disse processer er manuelle: Samtidig får man kun fulgt op på den aktuelle fremdrift en gang årligt. Det kan være en udfordring at vide om man rent faktisk når sine mål, hvis man reelt set ikke har et overblik over hvordan det går.

Demokratisér optimerings processen på tværs
En vigtig brik i omstillingen i Supply Chain er, at man arbejder på tværs af virksomheden. Man skal så at sige ”demokratisere processen”. Først og fremmest skal man binde målene op på de daglige handlinger. Supply Chain ledelsen har brug for at kunne følge op på målene i realtid, så man løbende har et billede af, hvor man er i forhold til de strategiske mål.

I rapporten fra MIT1 var det synlighed og sporbarhed, der oplevede den største stigning. Det vil sige, at der var mange virksomheder, der igangsatte initiativer på det område. Muligvis på grund af pandemien. Med synlighed kan virksomheder demonstrere, at de er ivrige efter at få mere information om praksis og aktiviteter dybere i deres forsyningskæde.

Jonglér med behov og afvejninger
Vi kommer ikke udenom, at Supply Chain historisk set har været drevet af en ”cost to serve” tankegang. Altså hvad det koster at fremskaffe en vare. Ikke kun prisen på selve varen, men også omkostningerne ved at levere den helt ud til slutbrugeren eller kunden. Nu handler det også om at jonglere med begrebet ”emission to serve”. Altså hvilken impact har beslutningen om at købe og levere en vare på virksomhedens ESG performance. Her kan man med fordel bruge it hjælpemidler som f.eks. Supply Chain design software, så man kan træffe de rigtige beslutninger på et oplyst grundlag. Supply Chain design software kan være med til at sikre, at man kan balancere risici, omkostninger, service overfor kunderne og bæredygtig performance samtidigt – i hele værdikæden. Men mest af alt så kan det være med til at sikre, at man får taget de rigtige beslutninger og skaber fremdrift i sin bæredygtige performance.

Forstå Supply Chains særlige rolle
Vi vil se et skift i retning af at integrere fagfolk i Supply Chain til støtte for virksomhedernes bæredygtighedsindsats frem for ansættelse i separate bæredygtighedsafdelinger. Der er et potentiale for Supply Chain fagfolk til at blive ”bæredygtighedsmestre”. Hvem ellers vil være i stand til at ændre strukturen i forsyningskæderne og yde den nødvendige, aktive support til leverandører? Eller overvinde barriererne for at skabe fremdrift hos leverandørerne?

Supply Chain fagfolk besidder taktisk viden om, hvordan systemer fungerer, de har værdifuld indsigt i både motiverende og begrænsende forhold, og de er derfor også vigtige gatekeepers til at sikre implementering af forandringerne.

De nuværende mål i Supply Chain er ofte begrænset til rettidig og omkostningseffektiv levering af materialer og produkter, men om nævnt står man over for en væsentlig omdefinering af præstationsmålene, hvis Supply Chain skal vise omverdenen, at man tager bæredygtighedsagendaen alvorligt.

Faktaboks:

FN’s verdensmål: (Sustainable development goals) er 17 overordnede mål og en række delmål. 

GRI standarden: The Global Reporting Initiative (GRI) måler indflydelsen på klima, menneskerettigheder og korruption. 

UN Global Compact: Er verdens største bæredygtigheds initiativ for virksomheder med mål inden for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og korruption. 

World Economic Forums ramme: (WEF Reporting Framework for ESG) er bygget op om fire søjler: Principper for selskabsledelse, Jorden, mennesker og velstand. 

Nasdaq ESG reporting: Kriterier for børsnoterede selskaber. Guiden indeholder 30 parametre inden for miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse.  

Kilder:
1State of Supply Chain Sustainability Report conducted by MIT Center for Transportation & Logistics and the council of Supply Chain Management Professionals. Du kan finde rapporten her: https://sscs.mit.edu/
 

Om forfatteren:
Alis Sindbjerg Hinrichsen arbejder som Business Development Lead hos Optilon og er bestyrelsesaktiv. Alis har mere end 25 års erfaring fra Supply Chain i forskellige roller. Hun har arbejdet for Velux, Lego, Danfoss og Grundfos. Herudover har hun haft sin egen konsulentvirksomhed inden for Supply Chain Sustainability.
Dele af denne artikel har tidligere været bragt i effektivitet.dk

Mere fra Optilon Danmark

Optilon Danmark

www.optilon.dk

Vi hjælper virksomheder i Norden med at blive de mest konkurrencedygtige og bæredgtige i verden I Optilon har vi mere end 15 års erfaring med at hjælpe virksomheder i Norden med at blive de mest konkurrencedytige i verden. Vi har mere end 1000 implementeringer bag os og cirka 200 kunder i førende Nordiske virksomheder. Måden vi hjælper p…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere