25.09.2018  |  Klima, miljø og energi

MSC annoncerer omfanget af kommende gennemgang af fiskeristandard.

Indhold fra partner Hvad er dette?

Emner omfatter truede arter, illegal u-rapporteret og ureguleret fiskeri og tilgængelighed. London, UK - I dag offentliggør Marine Stewardship Council (MSC) sit kommissorium for den kommende gennemgang af MSC-fiskeristandarden (Fisheries Standard Review).

Emner omfatter truede arter, illegal u-rapporteret og ureguleret fiskeri og tilgængelighed.

London, UK - I dag offentliggør Marine Stewardship Council (MSC) sit kommissorium for den kommende gennemgang af MSC-fiskeristandarden (Fisheries Standard Review). Dette beskriver hvilke områderne som vil blive gennemgået i detaljer i MSC- fiskeristandarden, og eventuelt revideret i løbet af de næste tre år.

Gennemgang af MSC-fiskeristandarden finder sted hvert femte år og er en mulighed for at forbedre standarden ved at adressere eventuelle problemer påpeget af interessenterne og af MSC's egen overvågning og evaluering. Emnerne i kommissorium er blevet indsamlet siden slutningen af ​​den sidste gennemgang i 2013. MSC vil med input fra eksterne eksperter også søge at indarbejde bredt accepteret ny videnskabs- eller fiskeriforvaltnings bedste praksis i standarden som en del af revideringen.

Hvad er omfattet Gennemgangen omfatter 3 sektioner: Standard Effektivitet, Standard Effekt og Standard Evolution.

Gennemgangen af ​​Standard Effektivitet vil involvere at se på strukturen i MSC-fiskeristandard og identificere redundans eller overlapning i scoringssystemet. Der vil også fokuseres på måder at reducere standardens kompleksitet og forbedre kompatibiliteten med nye digitale værktøjer, der kan forbedre datahåndtering.

Standard Effekt vil gennemgå applikationen af standarden gennem revisorerne, med særlig fokus på konsistens. Eksisterende værktøjer til vurdering af data begrænsede fiskerier vil også blive medtaget i dette afsnit.

Standard Evolution vil fokusere på, hvor MSC-fiskeristandarden sætter barren for bæredygtighed, målet er at sikre, at denne er sat på et passende niveau. I denne sektion vil gennemgangen fokusere på områder såsom hvordan interaktioner med udryddelses truede, truede og beskyttede arter er adresseret af standarden. Kontrol, herunder foranstaltninger truffet til at håndtere ulovligt, u-rapporteret og ureguleret fiskeri, vil også blive gennemgået.  Denne del af gennemgangen vil også undersøge MSC-fiskeristandardens egnethed til at vurdere bæredygtighed indenfor arter som for eksempel krabber og blæksprutte.

"Gennemgangen og den potentielle revisionsproces skal omfatte alle interessenter og afbalancere de forskellige behov og holdninger fra mange forskellige organisationer. Udover at sikre, at præstationsniveauerne er korrekt identificeret på nøgleområder, vil adgangs- og effektivitetsstandarden blive gennemgået for at opnå bæredygtighedsresultater samtidig med at kompleksitet og hindringer for deltagelse er reduceret. MSC er forpligtet til at inkludere underrepræsenterede interessenter i fiskeristandard revideringen, og konsekvensanalysen vil være en vigtig del af revisionen.” siger Dr. Rohan Currey, Fisheries Standard Director.

De næste skridt. De næste skridt, nu hvor kommissorium for gennemgang er udgivet, inkluderer indhentning af videnskabelig forskning og rådgivning fra tekniske eksperter, MSC's tekniske rådgivende råd og stakeholder rådgivende råd til at undersøge alle emner.

Når dette er afsluttet, vil MSC's bestyrelse på baggrund af resultaterne beslutte, om dele af standarden skal revideres for at nå de mål, der er fastsat i starten af ​​processen. Eventuelle revisioner af standarden vil derefter blive udviklet gennem målrettet høring af interessenter, herunder fiskerier, NGO'er, detailhandlen, kommercielle partnere og videnskabelige eksperter. Der vil også være en offentlig høring.

Interesserede der ønsker at deltage, kan registrere deres interesse via www.msc.org/fsr

Fiskericertificerings proces vs. Fiskeristandard gennemgang

Fiskeristandard gennemgang er forskellig fra Fiskericertificerings proces gennemgang, resultaterne af sidstnævnte blev offentliggjort i slutningen af ​​august i år. Fiskericertificerings process gennemgang omfattede vurderingsprocessen og den måde, hvorpå certificeringsorganerne vurderer fiskerierne. Fiskeristandard gennemgang omhandler kravene i MSC - fiskeristandarden.

For mere information: Fishery Standard Review

Om MSC-mærket – den blå fisk
Marine Stewardship Council (MSC) er en international Non-Profit organisation, der står bag MSC-mærket, der er kendetegnet af en blå fisk. MSC driver et globalt program, hvor vi samarbejder med vores partnere om at fremme bæredygtige fiskeriprincipper for fisk og skaldyr over hele verden. MSC blev etableret for 20 år siden og er i dag verdens mest anerkendte certificeringsprogram for bæredygtigt, vildtfanget fisk og skaldyr.

For at blive solgt med MSCs blå fisk skal fisk og skaldyr komme fra et fiskeri, der er certificeret af en tredjeparts certificeringsorganisation efter MSC´s fiskerimiljøstandard for bæredygtigt fiskeri.

Standarden er udviklet i sammen med eksperter, herunder forskere, videnskabsfolk, fiskerne og miljøorganisationer. Standarden opdateres løbende for at sikre, at den fortsat afspejler den internationalt bedste praksis inden for havforvaltning.

Certificering kræver bl.a. at fiskeriet kan sikre:

  • At fiskebestandene er bæredygtige/er fra en sund bestand - der er nok fisk tilbage i havet for at reproducere.
  • At havmiljøet bevares, så det kan understøtte livet i havet.

At fiskeriet har implementeret effektive forvaltningsplaner, der sikrer at man hurtigt kan reagere ved ændringer i status quo.

Udover fiskeristandarden har MSC også etableret en sporbarhedsstandard. En sporbar forsyningskæde forsikrer forbrugerne om, at kun fisk og skaldyr fra et MSC-certificeret fiskeri kan sælges med MSC-mærket den blå fisk.

Mere fra Marine Stewardship Council (MSC)

Marine Stewardship Council (MSC)

https://www.msc.org/dk

Marine Stewardship Council (MSC) er en international non-profit organisation, der blev grundlagt i 1997 for at fremme og udbrede bæredygtigt fiskeri Vi støtter og belønner initiativer, der kan beskytte havene og deres vilde fiskebestande. Vi ønsker nemlig, at de kommende generationer også får gavn af verdenshave, som er fulde af liv. Vores vision er sun…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere