03.07.2020  |  Strategi & ledelse

Nye anbefalinger for god selskabsledelse sendt i høring

Et sæt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse er netop blevet sendt i høring af Komitéen for god Selskabsledelse. Anbefalingerne fokuserer bl.a. på den enkelte virksomheds ansvar for samfundet med begreber som bæredygtighed og purpose i spil.

Komitéen for god Selskabsledelse har netop offentliggjort sit udspil til en revidering af Anbefalinger for god Selskabsledelse, som nu er blevet sendt i høring med frist 30/8. Udover at justere de nuværende anbefalinger, så indeholder forslaget også helt nye anbefalinger om selskabets relation til og ansvar for det omkringliggende samfund.

Læs også: 19 topchefer underskriver diversitetsløfte

”Området for god selskabsledelse udvikler sig løbende – både nationalt såvel som internationalt. Dette skal anbefalingerne naturligvis også afspejle, og komitéen har derfor revideret anbefalingerne, så de er tidssvarende og harmonerer med de internationale tendenser, hvilket er vigtigt for at bibeholde et attraktivt aktiemarked”, siger formand for Komitéen for god Selskabsledelse, Lars Frederiksen, om udkastet.

Overordnet er antallet af anbefalinger reduceret fra 47 til 40, da flere af anbefalingerne, bl.a. om ledelsens vederlag er udgået, idet kravene nu fremgår direkte af lovgivningen, skriver advokatfirmaet Kromann Reumert.

Enkelte andre anbefalinger er udgået, flyttet eller sammenskrevet, og som led i opdateringen har komitéen også ændret indledningen til hvert af de fem afsnit med anbefalinger, så der nu er en beskrivelse af de overordnede principper for anbefalingerne.

Et nyt aspekt i de reviderede anbefalinger er en indledende forklaring af en række begreber, som komitéen bruger i anbefalingerne til, hvordan virksomhederne bør forholde sig til samfundet omkring dem. Det drejer sig blandt andet om begreberne ”samfund”, ”bæredygtighed” og selskabets ”overordnede formål/purpose”, som er noget, virksomhederne skal forholde sig til.

Bred forståelse af bæredygtighed
Udkastet udvider også den nuværende anbefaling om, at selskabet bør vedtage en politik for selskabets samfundsansvar ved at tilføje, at denne politik bør være tilgængelig på selskabets hjemmeside og omfatte selskabets sociale ansvar og bæredygtighed.

Om anbefalingerne

Anbefalingerne for god Selskabsledelse er anbefalinger til "best practice" for ledelse af selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, herunder Nasdaq Copenhagen. Anbefalingerne supplerer kravene i dansk lovgivning, herunder særligt selskabsloven og årsregnskabsloven, selskabsreglerne i EU og OECD's Principles of Corporate Governance.

Det følger af årsregnskabsloven og Nasdaqs regelsæt for udstedere, at børsnoterede selskaber skal udarbejde en redegørelse for god selskabsledelse, som selskabet skal offentliggøre i ledelsesberetningen eller på selskabets hjemmeside. Der er ikke krav om, at selskabet skal følge de enkelte anbefalinger, men hvis en anbefaling ikke følges, skal selskabet forklare, hvorfor selskabet ikke følger den konkrete anbefaling, og hvordan selskabet i stedet har indrettet sig.

Kilde: Kromann Reumert

Sidstnævnte skal forstås bredt som både selskabets interne bæredygtighed (eksempelvis økonomisk, finansielt og innovationsmæssigt) og selskabets eksterne bæredygtighed, eksemplificeret ved begreberne CSR, ESG og selskabets rolle som positiv bidragsyder til samfundet som helhed, skriver Kromann Reumert.

Anbefalingerne for god Selskabsledelse er senest opdateret i november 2017. På baggrund af løbende dialogmøder, hvor interessenterne har givet udtryk for et ønske om en forenkling af anbefalingerne, har komitéen arbejdet på en revidering siden efteråret 2019.

Komitéen har ved revisionen lagt særlig vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabers langsigtede værdiskabelse, herunder øget dialog med en bred kreds af interessenter, selskabers bæredygtighed, virksomhedernes overvejelser og transparens ift. ledelsesaflønning samt selskabernes stillingtagen til deres overordnede formål (purpose).

Læs også: Verdensmål i forretningen: Når verdens behov er dit fremtidige marked

I forlængelse af høringsprocessen forventer komitéen at offentliggøre de nye anbefalinger ultimo 2020. De træder i kraft for de regnskabsår, der starter den 1. januar 2021 eller senere, og der skal således rapporteres første gang efter de nye anbefalinger i 2022 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

-AK

Mere fra CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

www.csr.dk

CSR.dk – forum for bæredygtig forretning – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på forretningsdrevet CSR. Medlemmer på CSR.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af CSR.dk. Vi udkommer dagligt på CSR.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt fire gange om året med magasinet CSR Quarterly.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere