24.02.2022  |  Klima, miljø og energi

CSR-rapport: PFA: Stærkt fokus på bæredygtighed og samfundsansvar i 2021

Indhold fra partner Hvad er dette?

Med udmeldingen om en ambitiøs CO2-målsætning, en styrket indsats for at hjælpe sygdomsramte kunder & et øget fokus på det gode seniorliv blev 2021 et år, hvor PFA’s arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar var i centrum. Se Rapport for samfundsansvar.

Med 2021 i bakspejlet kan der ses tilbage på endnu et år, hvor Corona satte sit præg på hverdagen. Det blev også året, hvor en ny rapport fra FN atter fastslog, at klimaforandringerne er blandt vor tids største udfordringer.

Samtidig har PFA været vidne til, at langt flere kunder rammes af stress, hvilket kræver hurtigere indgriben og den rigtige behandling. Endeligt udvikler behovet sig hastigt efter god seniorarbejdskraft, mens nye seniorboligformer skyder op.

Alt det er elementer, som PFA tager en aktiv del i løsningen af og gør status på i årets Rapport for samfundsansvar.

”I PFA er samfundsansvar og bæredygtighed en integreret del af forretningen. Med Rapport for samfundsansvar gennemgår vi de konkrete handlinger og afrapporterer, hvor vi gør en særlig indsats for at styrke bæredygtigheden i vores samfund.  Det er særligt inden for områderne ansvarlige investeringer, et sundere arbejdsliv og det gode seniorliv, hvor vi i vores måde at handle på og i vores dialog med vores 1,3 mio. kunder, kan gøre den største forskel,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

Ny CO2-målsætning sætter retningen for PFA

Med 647 mia. kr. i kundemidler satte PFA i 2021 et nyt ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen fra børsnoterede aktier, ejendomme og kreditobligationer med 29 pct. inden udgangen af 2024.

Det skete i et år, hvor PFA’s særligt klimavenlige pensionsløsning PFA Klima Plus samtidigt rundede 10 mia. kr. kun halvandet år efter, den blev lanceret. Klima Plus har som mål at være CO2-neutral allerede i 2025.

”Stormfloder, tørke og brændende skove retter løbende verdens øjne mod klimaudfordringen. At der skal handles nu, blev endnu en gang understreget i FN’s klimarapport i august, som optakt til klimatopmødet, COP26, hvor PFA også deltog. PFA har derfor skærpet sit fokus på at investere ansvarligt og vil være med til at understøtte den grønne omstilling. Bl.a. med vores involvering i at etablere en energiø i Nordsøen tilknyttet Power-to-X-teknologi, der skal være med til at sikre produktionen af grøn strøm fremover,” siger Allan Polack.

PFA har i dag en lang række investeringer i bæredygtig energi, eksempelvis i verdens to største havvindmølleparker, solcelleanlæg, grønne fonde, bæredygtig batteriproduktion og hybridfærger. 

Styrket indsats for stressramte og sygemeldte

To år i konstant Corona-alarmberedskab har været med til at tære på vores helbred. Det kan man se på antallet af stress-sygemeldinger, langtidssyge og ansøgninger om udbetaling ved nedsat erhvervsevne i PFA, som er steg markant i 2021.

Derfor har PFA oprustet med flere sundhedsfaglige medarbejdere og intensiveret samarbejdet med virksomhederne for at undgå, at stress-epidemien udvikler sig. 

Erfaringer viser, at syge og særligt stressramte kunder ofte har svært ved at række ud efter hjælp. PFA er derfor begyndt at kontakte kunderne proaktivt. Det har været en succes, og i 2021 gennemførte PFA mere end 3.300 forløb, hvor sygemeldte kunder fik hjælp, der kunne få dem tilbage på arbejdsmarkedet.

”Vores tilbud og hjælp til stress- og sygdomsramte kunde blev styrket markant i 2021. Med flere varme hænder, proaktiv indsats, stærkt samarbejde med virksomhederne og øget brug af data ønsker vi at hjælpe vores kunder så tidligt i et sygdomsforløb, som vi kan. Der sker lige nu store forandringer i den måde, vi arbejder og trives på, og derfor er vi enormt fokuserede på, hvordan vi kan hjælpe kunderne, når trivslen og sundheden er udfordret,” siger Allan Polack.

PFA etablerede i det forgangne år også et nyt sundhedsfagligt forum, Advisory Table, med fokus på det sunde arbejdsliv og har introduceret banebrydende nye datadrevne IT-løsninger, som via kunstig intelligens hjælper med at identificere medarbejdere med risiko for langtidssygemeldinger.

Samtidig rådgav PFA mere end 1.100 virksomheds- og organisationskunder for at fremme et sundere arbejdsliv i 2021, hvilket har været med til at reducere sygefraværet med 10 pct. i gennemsnit i de pågældende virksomheder.

Aktiv senkarriere og flere seniorboliger i fokus

Med udsigten til at hver fjerde dansker om 20 år vil være over 65 år, ønsker PFA aktivt at hjælpe med at øge seniorarbejdskraften og skabe sunde og attraktive rammer for en god seniortilværelse.

Derfor skruede PFA i 2021 yderligere op for tilbuddene til seniorer med bl.a. med et nyt senkarrierekoncept, der rummer værktøjer til dialogen med seniorerne ude på arbejdspladserne.

PFA har også forsat med at øge udbuddet af seniorboliger, seniorboligfællesskaber og friplejehjem til kunderne. I 2021 kunne PFA byde velkommen til de første beboere på to af 10 planlagte friplejehjem.

Sammen med OK-Fonden er PFA i gang at etablere friplejehjem og seniorboliger til en samlet investeringssum på 2,5 mia. kr.  Samtidig er fire seniorbofællesskaber fordelt i Danmark på vej, og interessen er stor.

”Seniorer udgør en stadig større del af befolkningen, og derfor er det afgørende, at vi gentænker den måde vi indretter vores arbejdspladser på, så vi i langt højere kan fastholde de mange dygtige seniormedarbejdere, som vi har behov for på arbejdsmarkedet. Samtidig er PFA som Danmarks største ejendomsinvestor godt i gang med at øge udvalget af attraktive seniorboligformer, hvor fællesskab, fleksibilitet og bæredygtighed er nøgleord,” siger Allan Polack.

I 2024 har PFA en ambition om at kunne tilbyde minimum 600 seniorboliger til kunderne.

Læs mere i PFAs rapport for samfundsansvar her.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere