07.12.2020  |  Klima, miljø og energi

ROCKWOOL annoncerer ambitiøse, globale klimamål

Indhold fra partner Hvad er dette?

ROCKWOOL får uafhængig godkendelse og validering af virksomhedens nye mål for reduktion af drivhusgasudledning fra Science Based Targets initiative (SBTi). Reduktionsmålene vil være med til at styrke virksomhedens position som en ”netto CO2 negativ” virksomhed.

ROCKWOOL, verdens førende producent af stenuldsprodukter, annoncerer ambitiøse, videnskabeligt baserede globale mål om at mindske CO2-udledning, som er blevet verificeret og godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi).

De vigtigste elementer i ROCKWOOLs klimaplaner indeholder:

  • 38 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne fra ROCKWOOLs samlede, globale produktion i 2034 (ift. 2019)
  • 20 pct. reduktion af absolutte drivhusgasemissioner, der ligger udover produktion i 2034 (ift. 2019)

Disse reduktionsmål supplerer ROCKWOOLs nuværende bæredygtighedsmål og svarer til en ambitiøs reduktion på en tredjedel af ROCKWOOLs drivhusgasemissioner (Scope 1, 2 og 3) set over en livscyklus i 2034. Dette sker samtidig med, at ROCKWOOL fortsat reducerer virksomhedens relative CO2-udledninger pr. produceret ton.

ROCKWOOL Groups CEO Jens Birgersson siger: "Vi er stolte af at være blandt de få energiintensive produktionsvirksomheder, hvis emissionsreduktionsmål er blevet verificeret og godkendt af SBTi. De nye mål bygger på det stærke fundament, at vi allerede er en ”netto CO2 negativ” virksomhed. Selvom vi er blandt de få virksomheder, der kan sige dette, ved vi også godt, at det ikke er nok. Derfor har vi forpligtet os til de ambitiøse mål om at mindske vores CO2-udledninger yderligere”.

Jens Birgersson fortsætter, "At nå disse reduktionsmål vil være et vigtigt skridt mod at realisere en global ambition om at reducere samfundets udledning af drivhusgasser til nul i 2050. Ved at demonstrere, at en energiintensiv produktionsvirksomhed kan opnå disse mål, håber vi på at inspirere andre til handlinger, der bidrager til en grønnere og mere bæredygtig fremtid”.

Alberto Carrillo Pineda, direktør for Science Based Targets hos CDP, en af Science Based Targets initiativ-partnerne, siger: "Vi ønsker ROCKWOOL Group tillykke med at være førende inden for deres sektor ved at have fået Science Based Targets initiatives godkendelse af deres reduktionsmål. Ved at opstille mål, der er baseret på klimavidenskab, er ROCKWOOL Group i gang med at få succes i overgangen til en klimaneutral økonomi".

ROCKWOOLs forpligtelse til SBTi bygger oven på ROCKWOOLs nuværende status som en ”netto CO2 negativ” virksomhed, idet den ROCKWOOL-bygningsisolering, der blev solgt i 2019, i løbet af sin levetid vil spare 100 gange så meget CO2, som der udledes under produktionen . Muligheden for uendelig genbrug af stenuld uden tab af ydeevne adskiller den også fra ikke-genanvendelige byggematerialer. Disse skal i øvrigt ofte afbrændes efter endt brug, hvilket resulterer i end-of-life emissioner. Genbrug af stenuld på vores fabrikker bidrager til at reducere produktionsrelaterede CO2-emissioner.

På baggrund af årtiers indsats for at forbedre energieffektiviteten i vores egen drift er en reduktion af de direkte emissioner fra vores produktion et centralt fokus for vores teknologiske udvikling. Vi er f.eks. ved at udvikle en storskala elektrisk smelteteknologi, som er miljøvenlig og velegnet til brug i lande, hvor elnettet primært er baseret på vedvarende energikilder. Derfor valgte vi vores fabrik i Moss, Norge, til at etablere branchens hidtil største elektriske smelteovn. Med den nye smelteovns opstart vil Moss-fabrikkens CO2-emissioner falde med ca. 80 procent.

Mens ROCKWOOL fortsætter med at reducere sine CO2-udledninger, høster vi allerede fordelene ved betydelige investeringer i branchens førende fleksible smelteteknologi, der gør det muligt for os at skifte fra kul til mindre CO2-intensive brændstoffer som naturgas eller biogas i de anlæg, hvor denne teknologi anvendes. Udover at omdanne vores to danske fabrikker til naturgas i 2020 og certificeret CO2-neutral biogas i 2021, vil vi også omdanne en af vores fabrikker i Polen til naturgas i 2021. Vores nyeste anlæg, der er under opførelse i USA, vil starte driften med naturgas frem for kul. Vi planlægger at omdanne andre fabrikker ved hjælp af denne fleksible smelteteknologi fra kul til gas i de kommende år.

I fremtiden vil de erfaringer, vi får fra disse mange teknologiudviklinger og vores igangværende energieffektiviseringer, blive anvendt andre steder i ROCKWOOLs globale produktioner.

Fakta

  • Målet om 38 % dækker Scope 1- og 2-emissioner
  • Målet på 20 % dækker Scope 3-emissioner
  • Det inkluderer også emissioner fra udvinding og transport af råmaterialer og brændstoffer

Fakta om SBTi

SBTi er et fælles initiativ mellem CDP (Carbon Disclosure Project), FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF)., hvis mission er at øge virksomhedernes ambitioner, når det kommer til deres klimaindsats. Det sker ved at mobilisere dem til at opstille mål for reduktion af udledning af drivhusgasser, der er i overensstemmelse med de videnskabelige krav om begrænsning af den globale opvarmning til mindre end 1,5 °C/2 °C sammenlignet med førindustrielle temperaturer. Du kan finde flere oplysninger her: https://sciencebasedtargets.org/.


 

Tags: ROCKWOOL A/S

Mere fra ROCKWOOL A/S

ROCKWOOL A/S

www.rockwool.dk

ROCKWOOL-koncernen er verdens førende leverandør af innovative stenuldsbaserede løsninger. I Danmark er ROCKWOOL mest kendt for sit brede sortiment af kvalitetsprodukter til byggesektoren. ROCKWOOL stenuldsprodukter fremstilles af basaltsten - en naturlig forekommende ressource. Hvert år skaber vulkansk aktivitet og pladetektonik nye reserver af basalt - omkring 38.00…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere