10.10.2017  |  Samfund

Social værdiskabelse og tal på inklusion af socialt udsatte i virksomheder kommer med i nye beregningsværktøjer

Indhold fra partner Hvad er dette?

Virksomheder bidrager til samfundet på andre parametre end med traditionel økonomisk værdiskabelse, og med nye modeller er det muligt at måle virksomhedernes sociale impact. Det var fokus for et velbesøgt dialogmøde hos FSR – danske revisorer.

Kan vi sætte tal på virksomheders sociale impact? Det var overskriften på FSR – danske revisorers dialogmøde d. 3. oktober, 2017. "Et meget interessant møde, der var fremadskuende og bød på to innovative måder at sætte tal på danske virksomheders sociale impact. Det gavner samfundet både på kort og lang sigt at hjælpe socialt udsatte, og når vi kan få tal på indsatsen, begynder vi at kunne vurdere og sammenligne virksomhedernes indsats på nye måder”, siger Birgitte Mogensen, der er formand for foreningens CSR-udvalg.

Setting the scene
Jan Robert Molin, som er partner i Beierholm og medlem af CSR-udvalget faciliterede mødet. Han fortalte indledningsvis, at det siden 2014 har været muligt for virksomheder, som er erhvervsdrivende med et socialt formål, at få betegnelsen Registreret socialøkonomisk virksomhed”, ved efterlevelse af bestemte krav, herunder krav omkring transparens og begrænset disponeringsmulighed for opsparet overskud. Herefter gav han ordet til Kristian Jakobsen, analysechef i Den Sociale Kapitalfond, der præsenterede deres nyudviklede model til beregning af social værdi i en dansk sammenhæng.

Beregning af den sociale værdi
Den Sociale Kapitalfonds nye model er et onlineværktøj, der beregner den sociale værdi ved at hjælpe socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet. Værktøjet skal hjælpe sociale virksomheder med at dokumentere effekten af deres arbejde overfor diverse interessenter. Det nye onlineværktøj vil være tilgængeligt fra d. 11. oktober, hvor det bliver lanceret på et gå-hjem-møde, der afholdes hos Erhvervsstyrelsen.

Kristian Jakobsen forklarer, at værktøjet sætter kroner og øre på at hjælpe socialt udsatte personer i arbejde. Forskellige indikatorerne påvirker den samfundsmæssige gevinst, hvoraf skat, løn og overførsler fra det offentlige er kernefaktorer for den sociale værdiskabelse. Foruden den samfundsmæssige gevinst kan værktøjet også gavne virksomhedernes:

  • Historiefortælling/branding.
  • Konkurrencefordele/benchmarking.
  • Døråbner i forhold til fx offentlige aktører.

En analyse fra Den Sociale Kapitalfond viser, at det samfundsøkonomisk hjælper at ansætte socialt udsatte. Således viser tal fra Den Sociale Kapitalfond eksempelvis, at har ex-kriminelle blot været ansat i tre sammenhængende måneder efter deres løsladelse, kan den samfundsmæssige værdi måles i 10 år herefter.

Værktøjet er brugerdrevet og stilles gratis til rådighed af Den Sociale Kapitalfond og vil efter planen blive løbende opdateret med nyeste information. Dertil forventer Den Sociale Kapitalfond, at værktøjet fremadrettet bl.a. kommer til at omfatte flere målgrupper, indikatorer og mulighed for certificering.   

Erfaringer med social inklusion
Eftermiddagen fortsatte med oplæg fra Connie Hasemann, CEO i All Ears Telemarketing om erfaringer med at uddanne og beskæftige medarbejdere med synshandicap og værdien heraf. Pernille Kiær, Diversity Manager i Arriva Danmark præsenterede efterfølgende deres erfaringer med at sætte tal på samfundsværdien af virksomhedens sociale indsatser.

Fælles for både All Ears Telemarketing og Arriva er, at de socialt udsatte i virksomhederne oprigtigt er glade for at være i relevant beskæftigelse. Begge virksomheder pointerer dog, at en forudsætning for social inklusion er, at der tjenes penge. Det handler om at kende grænsen mellem ”kunder” og ”virksomheden” for at skabe den sociale merværdi, der kan give en konkurrencemæssig fordel.

Pernille Kiær fra Arriva præsenterede afslutningsvis, at man fra februar 2018 i den landsdækkende digitale selvbetjeningsløsning til oprettelse af løntilskud, praktikpladser og voksenlærling, VITAS, har mulighed for at anvende en ny benchmarkingmodel, som Virksomhedsforum For Socialt Ansvar, VFSA, har udarbejdet til at måle den samfundsmæssige påvirkning af beskæftigelse af en socialt udsat.   

Dialogmødet blev holdt i Revisorernes Hus, og var det andet af i alt tre dialogmøder, som på forskellig vis sætter fokus på god praksis inden for danske virksomheders rapportering på CSR-området.

Mere information

Her kan du læse mere om:

Mere fra FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorer

www.fsr.dk

  • fsr@fsr.dk
  • 33939191
  • Kronprinsessegade 8, 1306 København K

FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. FSR - danske revisorer arbejder med virksomheders samfundsansvar i regi af foreningens udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed, som bl.a. består af repræsentanter fra Beierholm, Deloitte, EY, KPMG og PwC. Udvalgets prim…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere