09.02.2021  |  Klima, miljø og energi

Sund jordbund – ny EU-strategi for jordbunden i høring

Indhold fra partner Hvad er dette?

EU-Kommissionen har netop åbnet op for en høring om en kommende strategi for jordbunden. Frist for svar er 27. april.

Jordbunden er en ikke-fornybar ressource og et ekstremt komplekst, variabelt og levende medium, der har afgørende betydning for livet på jorden. Jordbunden er et essentielt økosystem, der rummer en enorm biodiversitet, som leverer værdifulde tjenester såsom forsyning med fødevarer, energi og råstoffer, kulstofbinding, vandregulering og -rensning, regulering af tørke og oversvømmelser, regulering af næringsstoffer, bekæmpelse af skadegørere og rekreative aktiviteter. Derfor er jordbunden af afgørende betydning for at kunne løse nogle af vores tids største samfundsmæssige udfordringer: bekæmpelsen af klimaændringer og biodiversitetstab, beskyttelsen af folkesundheden og sikringen af fødevaresikkerheden og fødevareforsyningen.

Ifølge EU's biodiversitetsstrategi for 2030 skal der udarbejdes en opdatering af EU's strategi for jordbundsbeskyttelse, som skal sikre, at vi tackler jord- og jordbundsforringelse på en omfattende måde og som bidrager til at opnå neutralitet med hensyn til jordbundsforringelse – senest i 2030. I biodiversitetsstrategien for 2030 fremhæves det, at det er vigtigt at øge indsatsen for at beskytte jordens frugtbarhed, mindske erosion og øge jordens indhold af organisk materiale. Der er også behov for betydelige fremskridt med hensyn til at identificere forurenede arealer, genoprette udpint jord, definere betingelserne for deres gode økologiske tilstand og forbedre overvågningen af jordbundskvaliteten.

Høring skal afdække udfordringer og muligheder

Som udgangspunkt for en opdatering af strategien for jordbundsbeskyttelse har man nu udarbejdet denne høring. Udgangspunktet er, at en sund jordbund er en vigtig katalysator for at nå målene i den europæiske grønne pagt, herunder klimaneutralitet, genopretning af biodiversitet, nulforurening, sunde og bæredygtige fødevaresystemer samt et modstandsdygtigt miljø. Derfor inviteres alle aktører med interesse i emnet, herunder både bl.a. borgere, organisationer, byplanlæggere, agroindustrien fødevare- og drikkevareindustrien, udvindingsindustrien, forskere og offentlige sektorer til at deltage i høringen.

Høringen har til formål at indsamle synspunkter fra EU-borgere, herunder interessenter og eksperter, om de elementer, der skal tages i betragtning i forbindelse med den kommende jordbundsstrategi. Resultaterne af høringen vil også blive lagt til grund for forskellige jordbundsrelaterede initiativer, som Kommissionen er i færd med at udarbejde, f.eks. de juridisk bindende EU-naturgenoprettelsesmål og jordbundsaspekterne af handlingsplan for nulforurening mm. Spørgsmålene i høringsmaterialet dækker følgende fire emner:

1.     Jordbundens og arealernes betydning

2.     Årsagerne til jordbunds- og arealforringelse

3.     Hvordan håndteres jordbunds- og arealforringelse effektivt?

4.     Afsluttende bemærkninger

Alle svarene til denne høring vil blive gennemgået, og det samlede resultat vil blive taget i betragtning under udarbejdelsen af den nye jordbundsstrategi. Der vil ydermere blive udarbejdet et selvstændigt resumé af resultaterne.

Du kan finde og besvare høringsmaterialet via dette link.

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere