04.12.2014  |  Strategi & ledelse

Tre trin til mere grøn transport

En af de nemmeste måder, en virksomhed kan forbedre transportens miljøvenlighed på, er at samarbejde med en logistikpartner eller ekstern rådgiver, der har forstand på grøn transport.

Mere end to-tredjedele af lederne i forsyningskæden vurderer, at bæredygtighed vil spille en voksende rolle for fremtidens forsyningskæder. Det konkluderer revisionsselskabet PwC’s Global Supply Chain Survey 2013.

”Der tegner sig et klart billede af, at voksende pres fra både forbrugere og lovgivning er ved at ændre opfattelsen af grøn transport og bæredygtige forsyningskæder fra at være nice-to-have til need-to-have”, fortæller Alan Amling, der er Global Director, Contract Logistics Marketing fra kurerfirmaet UPS’ Supply Chain Solutions.

Læs også: Grønnere transport kræver en holistisk tilgang

Der er ingen tvivl om, at produktion, transport og endda varelager er primære kilder til virksomheders totale udledning af CO2 samt belastning af miljøet. Det er derfor afgørende, at virksomheder evaluerer deres aktuelle forsyningskædepraksis med henblik på både at reducere miljøbelastning og samtidig reducere omkostninger gennem højere effektivitet. Der er nemlig en tæt sammenhæng mellem miljøeffektivitet og omkostningseffektivitet.

En af de nemmeste måder, en virksomhed kan forbedre transportens miljøvenlighed på, er at indgå i et samarbejde med en logistikpartner eller 3PL (tredjepartslogistikudbyder), der har forstand på grøn transport og kan tilbyde ekspertrådgivning om, hvordan virksomheder gør transport og logistik mere bæredygtigt. Alan Amling identificerer tre trin for virksomheder, der ønsker at gøre transporten mere grøn gennem et samarbejde med en 3PL.

1. Mål miljøbelastningen
Første skridt i processen er at måle det nuværende miljøbelastningsniveau. Det kan for eksempel ske ved hjælp af værktøjer som Carbon Footprint Analysis, som flere 3PL’er udbyder. Måling af miljøbelastningen er en forudsætning for at kunne arbejde systematisk med at forbedre belastningen og danner første skridt på rejsen. 

Erfarne 3PL kan hjælpe virksomheder med at opnå troværdige målinger af CO2-udledningen for eksempel med basis i standarden Greenhouse Gas Protocol. GHG Protocol er et resultat af ti års samarbejde mellem the World Resources Institute og the World Business Council for Sustainable Development og er ifølge Alan Amling den mest udbredte og anerkendte standard for måling og styring af udledning af drivhusgasser. Processen kaster lys på virksomhedens udledning af drivhusgasser, som danner grundlaget for at arbejde med og rapportere på gasserne. Det vil ofte være en troværdighedsfordel at få foretaget målingerne af en kompetent og anerkendt tredjepart.

2. Se driften efter med grøn lup
En anden måde, 3PL ifølge Alan Amling kan bidrage til at forbedre virksomhedens bæredygtighed på, er ved at hjælpe virksomheden til at optimere forsyningskædedriften med særlig fokus på pakke- og transportdelene. En kompetent 3PL vil være i stand til at analysere og rådgive om, hvordan en virksomhed kan optimere organiseringen og eksekveringen af transport- og pakkepraksis i kæden ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Læs også: Danske vækstmuligheder i omstilling til grøn transport

Det kan for eksempel ske ved at fjerne overflødig transport, skifte transportmodus eller omlægge lagerstrukturen, så varer er placeret mere hensigtsmæssigt i forhold til kunde- og forretningsbehov. Det kan også ske ved at omlægge placeringen af merværdiskabende logistikservices såsom pakning, ompakning, mærkning eller ommærkning til en central placering eller andet. 3PL’en kan rådgive om pakkedesign og -strategier, der skaber mindst muligt emballageaffald, eller som genbruger emballagematerialet. Der er også mange kilder til forbedret bæredygtighed i opvarmningen af lagerfaciliteter, belysning ved hjælp af LED, bevægelsessensorer der tænder og slukker for lyset, genbrugsprogrammer etc.

3. Reducer miljøpåvirkningen
Alan Amling peger desuden på, at en ekstern rådgiver også kan hjælpe en virksomhed til at reducere miljøpåvirkningen på en række andre måder udover måling og optimering af forsyningskædedriften. Det kan for eksempel involvere øget brug af transportformer som tog eller skib, der udleder mindre CO2 eller samarbejde med transportører, der investerer i køretøjer, der bliver drevet af hybride former, naturgas eller el.

Den eksterne rådgiver kan endvidere hjælpe virksomheden til at indføre mere digitalisering og mindre papir i den administrative drift. Endelig er der særligt et område, hvor en 3PL for alvor kan gøre en forskel, nemlig ved at hjælpe kunder til at etablere en effektiv returkæde, der kan håndtere returvareflowet på en måde, der skaber mindre affald og spild.

Et spørgsmål om kernekompetence
Udfordringen med at gøre forsyningskæden mere bæredygtig kan virke ganske overældende og uoverskuelig for mange virksomheder. Det er jo forståeligt, eftersom virksomheden har sin kernekompetence et helt andet sted. Det kan derfor være værdifuldt at indgå samarbejde med en ekstern rådgiver, der har grøn transport som et af sine kerneområder og derfor kan gøre processen mere håndterbar og overskuelig. Ved valg af rådgiver eller partner anbefaler Alan Amling at stille sig selv følgende spørgsmål:

  • Prioriterer partneren bæredygtighed, og praktiserer partneren, det de siger?
  • Udgiver partneren en årlig bæredygtighedsrapport?
  • Er der transparens i partnerens bæredygtighedsindsats?
  • Vil partnerens kompetencer, aktiver og netværk gøre min virksomhed bedre i stand til at forbedre bæredygtighed og effektivitet i forsyningskæden?
  • Har partneren adgang til førende teknologi og værktøjer?
  • Har partneren en dokumenteret referenceliste med kunder, der har forbedret bæredygtighed i kæden?

Mere fra Poul

Poul Breil-Hansen

  • CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere