08.04.2020  |  Klima, miljø og energi

UN Global Compact - Hvad kræver det egentlig at blive medlem?

Indhold fra partner Hvad er dette?

En konkret guide til tilmelding af UN Global Compact, som er verdens største bæredygtige initiativ for virksomheder. Hvad er fordelen for din virksomhed?

En konkret guide til tilmelding af UN Global Compact

Vi vil vove at påstå, at CSR aldrig har haft så stor betydning i industrien, som det har i dag. I juli 2019 havde 9.500 virksomheder og 3.000 organisationer i over 160 lande tilmeldt sig UN Global Compact (UNGC), som er verdens største bæredygtige initiativ for virksomheder. Disse virksomheder og organisationer har forpligtet sig til at være socialt ansvarlige ift. fire dimensioner: samfundsforhold, menneskerettigheder, anti-korruption og miljø. De fire dimensioner udmunder sig i 10 konkrete principper, som virksomheder kan forpligte sig til. De 10 principper bag, ligger hjertet nær hos GreenVision. Ved at blive en del af de virksomheder, der lever op til principperne, anderkender vi vores ansvar overfor hinanden og Verden.

Det bæredygtige engagement vokser i øjeblikket betydeligt hos mange af de danske virksomheder, og det hilser vi velkomment! Ved at blive at en del af UN Global Compact sætter I ikke blot en standard for, hvordan jeres virksomhed skal drive etisk forretning - I kan også være med til at præge jeres kunder og leverandører. Ved at stille krav til samfundsforhold, menneskerettigheder, anti-korruption og miljø, kan I samtidig øge tilliden til eget brand, og måske endda tiltrække grønne investeringer. Som vi fremhævede i indlægget "Hvordan skaber I værdi med CSR?", orienterer Millenial-generationen sig især efter grønne investeringer. Skal vi fange de fremtidige generationer, kan indsatser som tilmelding til UN Global Compact derfor have en afgørende effekt.

Hvad skal der til, for at opfylde kravene til UN Global Compact?

Virksomheder skal konkret gøre tre ting, for at opfylde kravene til UNGC.

  1. De 10 principper skal inkluderes i virksomhedens strategi, kultur og daglige drift
  2. Indgå i samarbejder, der kan facilitere bæredygtig udvikling og derved bidrage til opfyldelsen af Verdensmålene
  3. Årlig indlevering af COP'en (Communication on Progress)

Så simpelt er det - Tilmeldingsprocessen

Selve tilmeldingsprocessen er faktisk ikke så krævende, som man kunne forvente. I forbindelse med ansøgningen skal man udfylde et 'Letter of Commitment', som er en skabelon adresseret til FNs Generalsekretær. Skabelonen findes her. Skabelonen skal indeholde en erklæring om at man vil tilslutte sig principperne bag UNGC, samt rapportere om sine fremskridt og overholdelse heraf fremadrettet i COP'en.

Derefter skal virksomheden en gang årligt indsende en COP, i en online formular. I princippet svarer virksomhedens CSR-rapport til COP'en, såfremt rapporten forholder sig til UNGC's 4 områder, eller GRI-standarden. COP'en skal i første omgang indsendes indenfor det første år efter tilmelding. COP'en skal som ved tilmeldingsblanketten indeholde et statement fra virksomhedens CEO, samt en beskrivelse af de praktiske tiltag, virksomheden har indført for at opfylde UNGC og konkret måling på resultaterne af indsatsen. CSR-rapporten skal derfor forholde sig til de fire dimensioner; samfundsforhold, menneskerettigheder, anti-korruption og miljø.

Implementering i virksomheden

For at tage hul på rapporteringen til UN Global Compact, skal man ikke være perfekt. Som vi også argumenterer for, ift. implementeringen af Verdensmålene, er den bedste måde at håndtere bæredygtig udvikling på, i små skridt. - Så bliver elefanten ikke bliver for stor og uoverskuelig at sluge. Det første skridt vil være, at kigge på de fire overordnede dimensioner, og udbygge dem sådan at virksomhedens strategi, hensigt og handling opererer i disse rammer. Kig på jeres konkrete indsatser ift. de fire dimensioner: Hvad kan I gøre bedre og mere af fremadrettet? Kort sagt, arbejd med CSR. Det næste skridt vil så være, at udvide indsatsen fremadrettet, så virksomheden til sidst forholder sig alle 10 principper.

Overordnet set, skal i som virksomhed derfor forholde jer til samfundsforhold, menneskerettigheder, anti-korruption og miljø. Således udpensles virksomhedens etiske retningslinjer for ansvarlig forretning. For en succesfuld implementering af de 10 principper bag UNGC, skal de inkluderes i virksomhedens strategi, kultur og daglige drift.

Koblingen til Verdensmålene

Principperne bag UN Global Compact er indarbejdet i Verdensmålene. Derfor arbejder din virksomhed implicit med UNGC, hvis I allerede arbejder med Verdensmålene. Ifølge Sara Krüger Falk, Direktør for Global Compact Network Denmark, kan Verdensmålene i høj grad anses som et strategisk supplement til virksomhedernes arbejde med social og miljømæssig ansvarlighed.

Til slut skal det fremhæves, at vi vil fortsætte med at opfordre vores kunder til at tilslutte sig UN Global Compact, samt de 17 Verdensmål. Begge dele understøttes i GreenVision.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere