08.03.2022  |  Medarbejder

Dansk Erhverv og Above & Beyond Group lancerer Diversitetspagten

Indhold fra partner Hvad er dette?

Der skal skabes bedre vilkår for at få flere kvinder ind i toppen af dansk erhvervsliv, samtidig med at vi skal understøtte arbejdet for en bredere diversitet. Det er baggrunden og formålet med Diversitetspagten, som erhvervsorganisationen Dansk Erhverv og konsulenthuset Above & Beyond Group har lanceret i dag.

Det går for langsomt med at sikre en mere lige repræsentation af køn i ledelseslagene hos danske virksomheder. Derfor går Dansk Erhverv og Above & Beyond Group nu sammen for at styrke arbejdet med diversitet og inklusion hos danske virksomheder. Med Diversitetspagten forpligter danske virksomheder sig nu til at arbejde for forandring lokalt i virksomheden og for forbedring af de rammevilkår, som påvirker arbejdet med diversitet og inklusion.

”Der er vist ingen, der kan være i tvivl om, at Danmark har brug for mere diversitet i erhvervslivet, på ledelsesgangene og i bestyrelserne. Udfordringen er ikke kun begrænset til kønsdiversitet, men inkluderer også diversitet i form af alder, nationalitet og etnicitet. Sammen med Dansk Erhverv bygger vi videre på The Diversity Council CEO Pledge fra juni 2020 og inviterer alle virksomheder og organisationer i Danmark til at forpligte sig til fælles handling,” siger Tine Arentsen Willumsen, administrerende direktør i konsulenthuset Above & Beyond Group, der er specialiseret i ligestilling, diversitet og inklusion og som også står bag erhvervsalliancen Diversity Council, og fortsætter:

Diversitetspagtens 5 principper

Målbarhedsprincippet: Din virksomhed eller organisation forpligter sig til at opstille et ambitiøst og realistisk måltal for det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan (direktionen eller bestyrelsen) samt på øvrige ledelsesniveauer, hvor relevant. Vær transparent om målet og del jeres data. Måltallet skal bidrage til, at vi som samlet erhvervsliv kan indfri målet om en 40/60-kønsfordeling.

Inklusionsprincippet: Din virksomhed eller organisation forpligter sig til at arbejde med at sikre en inkluderende virksomhedskultur, hvor alle medarbejdere trives, føler de hører til og ikke møder usaglig forskelsbehandling på baggrund af alder, køn, religiøs overbevisning, seksuel orientering, national og social oprindelse, politisk anskuelse, handicap, race, hudfarve og etnisk oprindelse.

Fødekædeprincippet: Din virksomheder eller organisation forpligter sig til at opbygge en balanceret fødekæde til ledende stillinger i virksomheden og stræbe efter at tiltrække, fastholde, udvikle og forfremme alle ledertalenter. Formålet er at skabe de bedste forudsætninger for en kønsbalanceret og mangfoldig talentpulje internt i virksomheden, hvor de bedste kompetencer kommer i spil.

Rollemodelprincippet: Din virksomheder eller organisation forpligter sig til at sikre en større synlighed af mangfoldige rollemodeller i virksomheden for eksempel via eksternt kommunikations- og pressemateriale, brug af talspersoner samt i internt kommunikationsmateriale m.m.

Bestyrelsesprincippet: Din virksomheder eller organisation forpligter sig til at lave en vurdering af de nuværende processer for bestyrelsesrekruttering i din virksomhed. Det drejer sig om at gennemføre en vurdering af kompetenceprofilen for den nuværende bestyrelse og vurdere, om de nuværende rekrutteringsindsatser giver plads til, at alle relevante kandidater kommer i spil. Såfremt virksomheden ikke har en ekstern bestyrelse eller et eksternt advisory board tilknyttet, skal det vurderes, om dette eventuelt vil kunne bibringe værdi fremadrettet.

”Lige så vigtigt er det, at alle virksomhederne i Diversitetspagten står bag 15 konkrete politiske anbefalinger, da manglen på ligestilling, diversitet og inklusion i danske virksomheder ikke kun er virksomhedernes ansvar, men også peger tilbage på nogle strukturelle udfordringer i samfundet, der fordrer politiske handling.”

Motivation og inspiration
I Dansk Erhverv glæder man sig over at være med til at føre banneret for Diversitetspagten.

”Det handler om motivation og inspiration. Motivationen er der. Danske virksomheder har længe været dybt engageret i at sikre en mere ligelig kønsfordeling i deres ledelseslag. Med Diversitetspagten forpligtiger de pågældende virksomheder sig til at følge fem konkrete transformationsprincipper og til at vise opbakning til de 15 politiske anbefalinger, der hver for sig bidrager til understøtte arbejdet for mere diversitet og som samlet vil give en markant og stærk effekt på tværs af dansk erhvervsliv” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Brian Mikkelsen og Tine Arentsen Willumsen understreger, at kønsdiversitet er et område, hvor Danmark sakker agterud i forhold til nogle af de lande vi normalt sammenligner os med. Der er derfor behov for at skabe en ny forpligtende ramme for arbejdet med diversitet i danske virksomheder og organisationer. Ellers går Danmark og dansk erhvervsliv glip af talent, innovation, konkurrencekraft og velfærd.

"Hvis vi kan løfte samlet og på tværs af politiske og private aktører, så vil dansk erhvervsliv øge muligheden markant for at lykkes med denne udfordring” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

De fem principper kan ses i tekstboksen til højre. 

Diversitetspagtens 15 anbefalinger – inddelt i 3 overordnede områder: Et kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked, Et familie- og arbejdsliv i balance og Danmark som et internationalt arbejdsmarked med rum til forskellighed - kan ses her

Læs mere om og tilmeld din virksomhed til Diversitetspagten her

Mere fra Dansk Erhverv

Dansk Erhverv

WWW.DANSKERHVERV.DK

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere