16.02.2016  |  Menneskerettigheder

Er I underlagt UK Modern Slavery Act?

Indhold fra partner Hvad er dette?

Alle organisationer eller virksomheder, som har forretninger i Storbritannien, og som har en årlig omsætning på £36 millioner eller derover, er omfattet af Modern Slavery Act. Det omfatter også danske virksomheder med aktiviteter i Storbritannien.

Storbritanniens Modern Slavery Act blev lovfæstet den 26. marts 2015 og trådte i kraft den 28. oktober samme år.

Tiltaget er et væsentligt skridt mod øget transparens for virksomheder, der operer i UK med fokus på at forhindre alvorlige overgreb, som forekommer i globale leverandørkæder. De overgreb, som initiativet er rettet mod, inkluderer slaveri, tvangsarbejde og menneskehandel.

Hvad går det ud på?

Kernen i UK’s Modern Slavery Act er et krav om, at virksomheder med forretninger i Storbritannien udarbejder et årligt ”slavery and human trafficking statement”. Den pågældende virksomhed skal i sit statement klart redegøre for de skridt, der er blevet foretaget, med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af slaveriarbejde og menneskehandel i hele leverandørkæden – og i virksomheden selv.

Har en virksomhed ikke taget nogen former for skridt i den retning, er der krav om, at der oplyses herom. Regeringens initiativ lægger således ikke op til, at en given virksomhed kan garantere, at hele dens leverandørkæde er fri for slaveri, men snarere at der er en klar og formel politik imod slaveri i egen virksomhed og hos leverandører.

Hvem er omfattet?

Alle organisationer eller virksomheder, som har forretninger i Storbritannien, og som har en årlig omsætning på £36 millioner eller derover, er omfattet af Modern Slavery Act. Det estimeres således, at over 12.000 virksomheder er omfattet af lovens rapporteringskrav.

Loven er britisk, men kan ramme danske virksomheder, som er leverandører til de britiske virksomheder, der skal rapportere, ligesom datterselskaber og danske virksomheder der sælger i Strobritannien er omfattet af loven.

Hvordan leves der op til det?

Rapporteringskravet indbefatter, at en omfattet virksomhed for hvert regnskabsår udarbejder og offentliggør sin indsats og politik på sin hjemmeside. Hvis en virksomhed ikke offentliggør en politik, hvor der redegøres for de konkrete skridt imod slaveri og menneskehandel, skal den eksplicit meddele, at virksomheden ikke har igangsat eller udført nogen initiativer på området. Foreligger en sådan meddelelse ikke, kan den pågældende virksomhed straffes med en bøde.

Det kan være en fordel at etablere en intern struktur til arbejdet med ansvarlig leverandørstyring, som også vil omfatte slaveri, tvangsarbejde og menneskehandel. På CSRKompasset er der en trinvis vejledning i ansvarlig leverandørstyring og dokumenter til download.

Læs mere

Den komplette lovtekst kan læses her.

Den britiske regering har udarbejdet en guide til ”transparens i værdikæden”, som blandt andet omfatter compliance af the Modern Slavery Act.

Læs mere om forskellige internationale krav og standarder på Dansk Industris hjemmeside.

Mere fra Dansk Industri

Dansk Industri

www.di.dk

  • di@di.dk
  • 3377 3377
  • H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V

DI arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for virksomhedernes CSR-arbejde på såvel dansk, europæisk og globalt plan.DI's indsats spænder bredt, da CSR-arbejdet ofte baseres på globale principper såsom FN’s konventioner og OECD retningslinjer og udmønter sig i såvel EU som national lovgivning.CSR adresserer globale udfordringer, hvorfor de fleste virksomheder refererer til globale princip…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere