24.04.2019  |  Klima, miljø og energi

Et effektivt marked for genbrugs og genanvendte byggematerialer

Indhold fra partner Hvad er dette?

I et nyt miljøprojekt fra Miljøstyrelsen undersøges det, hvordan udviklingen af et effektivt marked for sekundære byggematerialer kan fremmes.

Projektet har haft fokus på at belyse, hvilke barrierer der forhindrer et effektivt marked samt, hvilke initiativer der kan forventes at have størst positiv effekt på udviklingen et marked for sekundære byggematerialer. Undersøgelsen, som har taget udgangspunkt i beton, træ og tagsten, har vist, at der kan opnås væsentlige forbedringer mod et effektivt marked ved en målrettet indsats, men at det forventede positive resultat først kan forventes at komme på langt sigt.

For hvert af de tre materialer (beton, træ og tagsten), som er udvalgt af Partnerskabet, blev markedsforhold og dets funktion belyst, herunder barrierer for videreudvikling af markedet. Analyserne blev understøttet af et omfattende litteraturstudie, interviews med interessenter samt kortlægning af markeder og initiativer i andre europæiske lande. De vigtigste barrierer syntes at være en inerti i markedet blandt vigtige aktører, manglende dokumentation for produktets egenskaber, uklarhed om garantier og usikkerhed omkring en stabil forsyning, omkostninger ved affaldsbehandling samt i visse tilfælde tilstedeværelse af farlige stoffer i materialerne.

I samarbejde med Partnerskabets deltagere blev der udviklet et katalog over de virkemidler, som blev anset for de mest effektive. Disse virkemidler omfattede blandt andet: 

  • Matching- og markedsplatforme, 
  • Certificeringsordninger, produktdeklarationer og materialepas, 
  • Demonstrationsprojekter med fokus på omkostninger samt 
  • Målrettet strategi for anvendelse af grønne offentlige indkøb ved byggeri og renovation.

Effekten af de ovennævnte initiativer på markedet blev vurderet vha. af en model, som blev udviklet til formålet. Modelsimuleringer af forskellige initiativer viser – under visse antagelser – hvorledes forskellige markedsparametre (f.eks. pris og forsyningssikkerhed) kan forventes påvirket. Modellen opererede endvidere med et begreb, der viste sig at have afgørende indflydelse på markederne for de tre affaldsfraktioner, nemlig begrebet ”villighed til at overveje alternativer til nye (virgine) materiale” ́.

Modelberegningerne viste endvidere, at det formentlig er det lange seje træk, der skal til, før et egentligt velfungerende marked vil være etableret. Derudover viste undersøgelsen, at markedet for de tre affaldsfraktioner udvikler sig forskelligt, og at det er forskellige faktorer, der vil influere. Det blev bl.a. vist, at certificering/produktdeklaration vil have en stærk effekt for at skabe et marked for genanvendelse af betonaffald til produktion af ny beton, hvorimod samme tiltag for tegl ikke vil kunne give en tilsvarende effekt på markedet.

Undersøgelsen er gennemført i regi af Miljøstyrelsens Partnerskab om bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse, der blev etableret som et led i implementeringen af regeringens strategi, Danmark uden Affald II. Partnerskabet fulgte projektet tæt.

Hent hele rapporten, som er på engelsk her: Establishing effective markets for secondary building materials, Environmental Project No. 2076, 2019 

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere