27.06.2022  |  Klima, miljø og energi

EU: Danmark skal styrke den cirkulære økonomi ved at forebygge, genbruge og genanvende mere

Indhold fra partner Hvad er dette?

Det Europæiske Råd giver anbefalinger til arbejdet de kommende år

Danmark har søgt om at modtage 1,6 mia. euro i tilskud fra EU's Genopretnings- og resiliensfacilitet, den store økonomiske pakke der skal afhjælpe de økonomiske og samfundsmæssige følger af coronapandemien og gøre de europæiske økonomier og samfund mere bæredygtige og modstandsdygtige og bedre forberedt til de udfordringer og muligheder, der ligger i den grønne og den digitale omstilling.

EU-landene udarbejder genopretnings- og resiliensplaner, der skal løse en række særlige udfordringer, der er vedtaget af Rådet. Planerne bør også omfatte foranstaltninger til at løse udfordringerne og høste fordelene ved den grønne og digitale omstilling - og bl.a. bidrage til at fremme miljømæssig bæredygtighed. Den danske rapport, fra april 2021, er en let sag på 342 sider, der beskriver Danmarks indsats. Planen skal sikre en stor del af finansieringen til de grønne aftaler, som regeringen og et flertal i Folketinget indgik i 2020. Europa-Kommissionen har gennemgået medlemslandenes rapporter og er klar med henstillinger til landene.

Rådet har fire henstillinger til Danmark og én af dem er om cirkulær økonomi. De henstiller, at Danmark i 2022 og 2023 træffer foranstaltninger med henblik på at ”styrke politikkerne vedrørende cirkulær økonomi og affaldshåndtering, bl.a. ved at fremme affaldsforebyggelse og genbrug, øge genanvendelsen og gradvist skifte væk fra forbrænding af kommunalt affald og over til grønnere kilder til varmeproduktion”.

Det Europæiske Råd har taget en række punkter i betragtning, herunder:

”Selv om 59 % af midlerne i den danske genopretnings- og resiliensplan er øremærket til grønne tiltag, præsterer Danmark ringere inden for visse områder relateret til cirkulære økonomi. De danske opgørelser for cirkulær materialeanvendelse ligger langt under EU-gennemsnittet. Landet producerer i dag den højeste mængde kommunalt affald pr. indbygger i EU med 845 kg pr. indbygger om året. Selv om Danmark ligger lige over EU-gennemsnittet for indsamlet kommunalt affald til genanvendelse (53,9 % i 2020 i forhold til et EU-gennemsnit på 47,8 %), forbrændes 45,2 % af det kommunale affald, hvilket er næsten dobbelt så meget som EU-gennemsnittet. En stor del af affaldet i Danmark forbrændes med henblik på at producere energi, hvilket indebærer en forspildt mulighed for at forbedre ressourceeffektiviteten. Den nye strategi for affaldshåndtering og cirkulær økonomi og de tilhørende nationale programmer og planer vedrørende affald og cirkulære økonomi skal gennemføres til tiden. De tab i form af lavere energiproduktion, der vil opstå som følge af den reducerede affaldsforbrænding, kunne opvejes ved hjælp af mere miljøvenlige metoder, f.eks. forbedringer af energieffektiviteten og anvendelse af elektriske varmepumper.”

Danmarks cirkulære materialeanvendelse, dvs. den andel af materialer der nyttiggøres og sendes tilbage ind i økonomien, var 7,7 pct. i 2020, mens EU-gennemsnittet var 12,8 pct.

EUs Genopretnings- og resiliensfacilitet stiller i perioden 2021-2027 i alt 723,8 mia. euro til rådighed i form af lån og tilskud til støtte for reformer og investeringer i EU-landene.

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere