12.09.2019  |  Kommunikation

GrønlandsBANKEN og e-Boks blandt de bedste mindre virksomheder til at rapportere på bæredygtighed

Indhold fra partner Hvad er dette?

De danske små og mellemstore virksomheder (SMV) kan også lave gode bæredygtighedsrapporter. Det beviser blandt andre GrønlandsBANKEN og e-Boks, der er blandt de seks SMV’er, der i dag bliver fremhævet for deres rapportering på samfundsansvar.

I de senere år har der været meget opmærksomhed om de største danske virksomheders arbejde med at rapportere om samfundsansvar. Det skyldes blandt andet, at de 1000 største virksomheder er underlagt krav om at rapportere om samfundsansvar og det forhold, at de store virksomheder typisk har dedikerede ressourcer, der arbejder med området. I den sammenhæng er de mindre virksomheder ofte blevet overset.

Det bliver der lavet om på i dag med lanceringen af ”SMV COP 2019”. SMV COP-listen er en liste med seks SMV’er, som har udarbejdet eksemplariske bæredygtighedsrapporter. Udover GrønlandsBANKEN og e-Boks A/S er MP Pension, Lodam Electronics A/S (nu BITZER Electronics A/S), Vandcenter Syd A/S og Danish Energy Management A/S også at finde på listen.

Formålet er at hylde SMV’ers rapportering på bæredygtighed, inspirere andre SMV’er i arbejdet med at rapportere på Global Compacts 10 Principper om ansvarlighed, og motivere SMV’er generelt til at påbegynde arbejdet med bæredygtighed.

Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget hos FSR – danske revisorer udtaler:

”Det er virksomheder fra forskellige brancher, der har fundet vej til listen. De seks virksomheder viser, at det er muligt for alle størrelser af virksomheder at arbejde med samfundsansvar og udarbejde en god rapport, der kommunikerer klart til interessenter. Jeg håber, at de seks rapporter kan være til inspiration for andre virksomheder, så de også kan lave en god rapport der klart tydeliggør mål, indsatser og resultater, og at alle virksomheder har en synergi mellem det ordinære strategiarbejde og arbejdet med samfundsansvar."

SMV’erne er afgørende for Danmarks bidrag til verdensmålene

Med 99 procent af den samlede virksomhedsmængde, udgør Danmarks ca. 300.000 virksomheder rygraden i dansk erhvervsliv og er helt centrale i store virksomheders globale værdikæder. Mens den enkelte SMV’s miljømæssige og sociale aftryk er forholdsvis lille, er det samlede aftryk for danske SMV’er betydeligt. Deres arbejde er således afgørende for, at Danmark opnår FN’s 17 verdensmål, som blandt andet skal sikre udryddelse af ekstrem fattigdom globalt, samt mindre CO2 i atmosfæren i 2030.

Direktør i Global Compact Network Denmark, Sara Krüger Falk, uddyber:

”Vi ser et stigende engagement i bæredygtighedsagendaen fra de danske SMV’er. Derfor er tiden også moden til at motivere og inspirere dem i deres bæredygtighedsarbejde – herunder hvordan man rapporterer. Én af vores missioner er, at flere mindre virksomheder skal få øjnene for det forretningspotentiale, der ligger i at være en ansvarlig virksomhed. At minimere sit negative aftryk på omverdenen og maksimere sine positive bidrag gennem nye bæredygtige løsninger bør være Danmarks nye forretningsmantra for alle slags virksomheder."

Over foråret og sommeren har små -og mellemstore virksomheder haft muligheden for at indsende deres COP-rapport til vurdering hos FSR – danske revisorer. Det er SMV-medlemmer af FN’s Global Compact som har haft mulighed for at indsende, og det er den årlige ”Communication on Progress” (COP) rapport til Global Compact, der ligger til grund for vurderingerne. I denne rapport forpligter virksomhederne sig til at rapportere inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø.

SMV COP-listen 2019 bliver præsenteret i dag på Carlsberg Akademi.

Læs mere om de seks COP-rapporter, og hvad der ligger til grund for vurderingerne

  

KONTAKT

Josefine Ellen-Marie Jørgensen, Konsulent

Jjo@fsr.dk / +45 41 93 31 41

Joachim Marc Christensen, Network Manager

joachim@globalcompact.dk / +45 26 92 99 75

SMV COP 2019 LISTEN

 • Danish Energy Management A/S

 • e-Boks A/S

 • GrøndlandsBANKEN A/S

 • Lodam Electronics A/S

 • MP Pension

 • VandCenter Syd A/S

Kontaktoplysninger kan fremskaffes gennem Global Compact Network Denmark.

 

FAKTA OM INITIATIVET

Kort om processen

Virksomheder med op til 250 medarbejdere, der er medlem af Global Compact Network Denmark har kunne indstille deres seneste COP-rapport til SMV COP 2019 (senest udgivet 31. maj 2019). Kun rapporter der kvalificeres som Global Compact Active eller Advanced, er blevet vurderet ud fra tre hovedkriterier og en række underkriterier. Det har ikke været et krav, at rapporterne lever op til alle underkriterier for at komme på listen.

CSR-udvalget i FSR – danske revisorer har gennemført en fagteknisk vurdering af de indsendte rapporter og derefter endelig valgt, hvilke virksomheder der var bedst kvalificeret til komme på listen. Udvalget har vurderet ud fra de tre kriterier med tilhørende underkriterier. I udvælgelsesarbejdet har udvalget også haft for øje for, om virksomhederne rapporterer på FN’s verdensmål, men det har ikke være udslagsgivende for udfaldet. I tilfælde hvor et medlem af CSR-udvalgets firma har udarbejdet en virksomheds finansielle rapport, har medlemmets stemme ikke været afgørende

Hvor mange har deltaget?

I alt 38 medlemsvirksomheder af Global Compact med 250 medarbejdere eller derunder har indsendt deres COP-rapport for 2018 til vurdering.

Hvad er en COP-rapport?

Som en del af Global Compact forpligter medlemsvirksomhederne sig til at rapportere årligt på deres arbejde med de 10 principper. Rapporten kaldes en Communication on Progress-rapport (COP) og indsendes til Global Compacts globale hjemmeside. Der er tre minimumskrav til en COP-rapport:

 • Et CEO statement, der udtrykker virksomhedens fortsatte støtte til FN’s Global Compact og fornyer virksomhedens løbende forpligtelse over for initiativet og de 10 principper.

 • En beskrivelse af praktiske handlinger som virksomheden har iværksat eller planlægger at iværksætte for at implementere de 10 principper inden for de fire områder (menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption)

 • Måling af outcome (både kvalitative og kvantitative)

Der er ingen krav til format, længde eller sproget i COP-rapporten.

OM GLOBAL COMPACT NETWORK DENMARK

FN’s Global Compact blev etableret i 2000 af FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan for at mobilisere verdens virksomheder i en global bevægelse for bæredygtig udvikling. Det er i dag verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder. Global Compact Network Denmark blev etableret i 2017 og har over 300 danske virksomheder og organisationer som medlemmer. Vi udgør således den største sammenslutning af ansvarlige virksomheder i Danmark - i alle størrelser og fra forskellige sektorer. Vores opgave er at facilitere videndeling mellem de danske Global Compact-medlemmer og give dem inspiration og værktøjer på deres rejse og i arbejdet med bæredygtighed. Netværket samarbejder desuden med Global Compact i New York om at stille international ekspertise til rådighed for vores medlemmer.

 

OM FSR – DANSKE REVISORER

FSR – danske revisorer er en organisation inden for revision, regnskab, skat, virksomhedsøkonomi og repræsenterer revisorbranchen bredt. Organisationen har cirka 5000 personlige medlemmer og godt 600 virksomhedsmedlemmer.

FSR – danske revisorer ønsker at præge og bidrage til debatten om fremtidens rapportering. Organisationen håber, at SMV COP-listen kan bidrage til at sætte øget fokus på rapportering af høj kvalitet inden for samfundsansvar hos virksomheder i SMV-segmentet gennem tæt samarbejde med deres medlemmer.

Mere fra FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorer

www.fsr.dk

 • fsr@fsr.dk
 • 33939191
 • Kronprinsessegade 8, 1306 København K

FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. FSR - danske revisorer arbejder med virksomheders samfundsansvar i regi af foreningens udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed, som bl.a. består af repræsentanter fra Beierholm, Deloitte, EY, KPMG og PwC. Udvalgets prim…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere