15.08.2022  |  Klima, miljø og energi

Ikke set siden 1996: Truet fugl har fået unger på Mandø

Indhold fra partner Hvad er dette?

For første gang i 26 år er der set unger hos den truede brushane på Vadehavsøen, Mandø.

Den livlige vadefugl, brushane, er truet af udryddelse fra den danske natur, fordi dens levesteder stort set er forsvundet. Fuglen er en af grundene til, at Naturfonden har købt landbrugsområder op på Mandø og nu har genoprettet naturen med flere enge at yngle på og flere søer og lavninger, hvor engfuglene kan finde føde til ungerne.

Derfor er det en rigtig god nyhed, at der i år er set en hun med unger på Mandø. Det er nemlig ikke sket siden 1996. Hunnen med unger er set på Naturstyrelsens areal, hvor vandstanden er blevet hævet lige som på Naturfondens nye arealer. Her er der også set ynglende brushane, men ikke set unger.

De ynglende brushaner er set af fugletællere fra Amphi Consult, som har beskrevet det i årets rapport over ynglende fugle hos sjældne og truede engfugle som engryle, brushane, stor kobbersneppe og rødben.

Rapporten er en del af den overvågning, som er sat i værk for at holde øje med naturens udvikling. Det skal vise, hvordan det går med engfuglene, efter Naturfonden har købt områder op på øen.

Efter opkøb af de første arealer i 2018 har kvæg græsset om sommeren, og i 2021 sørgede Naturfonden for mange nye vandfyldte områder og flere enge. Alt sammen for at give de sjældne og truede engfugle bedre muligheder for at yngle.

Rapporten viser da også, at den sjældne engfugl rødben havde en god ynglesæson for tredje år i træk med forholdsvis mange ynglende rødben.

”Det skyldes formentlig, at vi har hævet vandstanden på engene og skabt nye områder med vand, så engfuglene har lettere ved at finde føde,” siger Mads Jakobsen.

Øens sjældne stor kobbersneppe har desværre haft en skidt ynglesæson. Hele 59 par var ellers klar til at få unger, men det fik kun en mindre del. Det kan skyldes, at stor kobbersneppe i modsætning til for eksempel rødben i højere grad søger føde inde på engene et stykke væk fra de nye vandfyldte lavninger. Her var der for lidt føde på grund af det tørre forår.

Mere fra DEN DANSKE NATURFOND

DEN DANSKE NATURFOND

https://naturfonden.dk/virksomhed/

Den vilde natur er i tilbagegang i Danmark. Flere end 2000 arter er i fare for at forsvinde. Sammen kan vi vende udviklingen og give naturen mere plads. Det gør vi gennem  godt samarbejde og stærke partnerskaber. 100 procent af donationer går til mere plads til naturen. Naturfonden køber naturen tilbage m2 for m2. Herefter beskytter vi den natur, der allere…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere