19.10.2020  |  Klima, miljø og energi

Opbakning til Kommissionens cirkulære handlingsplan

Indhold fra partner Hvad er dette?

Europa-Parlamentets miljøudvalg bakker op om Kommissionens cirkulære handlingsplan og understreger i øvrigt egne høje cirkulære ambitioner.

Europa-Parlamentets udvalg for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed har præsenteret et udkast til sine bemærkninger vedrørende den cirkulære handlingsplan, som Europa-Kommissionen præsenterede tilbage i marts måned.

I dette dokument understreger ordfører på sagen, hollandske Jan Huitema, først og fremmest, at introduktion af den cirkulære økonomi kan være med til at øge EU’s BNP med 0,5%, hvilket vil lede til skabelse af 700.000 jobs frem mod 2030 samtidig med at det vil kunne bane vejen mod at nå målene i Parisaftalen. Ordføreren opfordrer dermed også Kommissionen til at rette EU-investeringer mod opskalering af den cirkulære økonomi samt at anvende EU’s COVID-19 genopretningsplan til at etablere initiativer og infrastruktur, der er relateret til den cirkulære økonomi.

Produktpolitik og særlige produktgrupper er i fokus

I det netop præsenterede udkast har ordføreren bl.a. understreget sin opbakning til Kommissionens arbejde med bæredygtig produktpolitik i forbindelse med hvilken han opfordrer Kommissionen til at lade principper omkring affaldsforebyggelse og nedbringelse af ressourceforbrug være styrende. Han opfordrer især Kommissionen til at udvide eco-design direktivet til at omfatte andre produktgrupper end de energiforbrugende, samt at præsentere mål for både ressourceeffektivitet og miljøaftryk for hver enkelt produktkategori og bakker samtidig op om initiativet for et digitalt produktpas. Ordføreren hilser samtidig det planlagte initiativ for retten til at reparere velkomment såvel som de planlagte forbedringer i forhold til holdbarhed og reparation af produkter.

Ligesom Kommissionen har gjort det i sit udspil, udviser miljøudvalgets ordfører opbakning til at sætte fokus på en række udvalgte fraktioner: elektronik og ICT-udstyr, batterier og køretøjer, emballager og plast, tekstiler, byggeri samt fødevarer, vand og næringsstoffer. I den forbindelse påpeger ordføreren bl.a. vigtigheden af en harmonisering af infrastrukturen for genanvendelse af elektronisk affald, at alle emballager i 2030 bør være enten genbrugelige eller genanvendelige, at der introduceres en fælleseuropæisk EU-strategi for tekstiler, som kan fremme bæredygtighed i sektoren samt at cirklen for næringsstoffer i landbruget lukkes og at der sættes fokus på at anvende husdyrgødning frem for kunstgødning.

Forebyggelse og fokus på teknologiudvikling

Ordføreren opfordrer i sit udkast samtidig Kommissionen til at præsentere bindende mål for affaldsreduktion samt at præsentere konkrete mål, der skal sætte loft over tilladte mængder af restaffald. Ordføreren påpeger samtidig vigtigheden af, at Kommissionen præsenterer foranstaltninger, der kan gøre sekundære råvarer mere konkurrencedygtige, herunder eksempelvis beskatning eller producentansvarsordninger.

På regionalt niveau opfordrer ordføreren til at der etableres cirkulære hubs i alle EU-regioner, mens han på globalt niveau bakker op om den igangværende revision af transportforordningen med henblik på at standse eksport af affald uden for de europæiske grænser. I forbindelse med sidstnævnte opfordrer han til at der introduceres yderligere økonomiske incitamenter, der begrænser eksport af affald. Ordføreren bakker samtidig op om, at værdikæderne generelt skal forkortes med henblik på at gøre EU’s industrielle økosystem mere modstandsdygtigt og understreger i den forbindelse at forskning inden for kemisk genanvendelse, processer, teknologier og produkter skal boostes.

Endelig, med henblik på at understøtte udviklingen af nye teknologier, der skal øge genanvendelsen, påpeger ordføreren mere generelt et behov for at etablere obligatoriske minimumskriterier og mål for grønne offentlige indkøb såvel som at gennemse eksisterende lovgivning med henblik på at skabe ens markedsvilkår for cirkulære produktionsprocesser.

Næste skridt

Miljøkomiteens medlemmer har nu mulighed for at komme med kommentarer til udkastet, ligesom udvalget for industri, forskning og energi samt udvalget for det indre marked og forbrugerbeskyttelse også vil præsentere sine bemærkninger. Det samlede Parlament forventes at vedtage sit svar på Kommissionens udspil i begyndelsen af december i år.

Du kan finde hele miljøudvalgets udkast til bemærkninger her.

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere