05.11.2020  |  Klima, miljø og energi

Pensionskassen P+ sætter ny standard for arbejdet med ansvarlige investeringer

Indhold fra partner Hvad er dette?

Med en CO2-neutral portefølje, skærpede regler for frasalg og øget transparens om pensionskassens investeringer vil pensionskassen P+ fremover bidrage aktivt til den grønne omstilling.

Med en samlet opsparing på 135 milliarder har P+, Pension for Akademikere i dag en størrelse, hvor pensionskassen kan gøre en aktiv forskel. Pensionskassens bestyrelse har derfor valgt at sætte en ambitiøs retning for de næste mange års arbejde. Det fortæller bestyrelsesformand i P+, Anders Eldrup:

”P+ er en medlemsejet pensionskasse med 100.000 medlemmer. Med stigende styrke har vores medlemmer, bl.a. på de årlige generalforsamlinger, tilkendegivet, at man ønsker, at pensionskassen spiller en mere aktiv rolle i den grønne omstilling. Vi har derfor sat os et ambitiøst mål om, at samtlige investeringer i vores portefølje skal være CO2-neutrale i 2050. Samtidig forventer vi at lancere en grøn investeringspulje i 2021, ligesom vi har valgt at tilslutte os Net-Zero Asset Owner Alliance, der er den fremmeste alliance for klimaansvarlige investorer. Tilsammen vil det bidrage til en markant tydeligere grøn og ansvarlig retning for pensionskassen i fremtiden.” 

Skrappere regler for frasalg
Konkret betyder de nye målsætninger blandt andet, at P+ fremover vil trække en tydeligere streg i sandet over for de virksomheder, der ikke lever op til pensionskassens målsætninger. 

”Vi tror på, at dialog og aktivt ejerskab kan skabe reelle ændringer. Det er vores primære virkemiddel. Hvis selskaberne i vores portefølje nægter at indgå i en dialog med henblik på at omstille sig, vil vi frasælge aktierne. Vi har derfor valgt at frasælge alle kulselskaber, medmindre kul i dag udgør under 5 pct. af deres omsætning, og selskaberne samtidig kan dokumentere, at de er i gang med en grøn omstilling,” siger Anders Eldrup og forsætter:

”Samtidig påbegynder vi en vurdering af alle forsyningsselskaber med henblik på frasalg af selskaber, der baserer mere end 25 pct. af deres omsætning på elektricitet fra kul, ligesom vi ønsker et frasalg af alle olieselskaber, hvor mere end 30 pct. af omsætningen stammer fra produktion af olie, og hvor selskabet ikke ønsker at indgå i en dialog om omstilling. Ambitionen er at nå i mål med dette arbejde i løbet af 2021.”

Ny måde at tænke ansvarlighed på
Når der sælges fra, fokuserer mange investorer udelukkende på de cirka 40 pct. af porteføljen med børsnoterede aktier. Her sætter P+ en ny standard.

”I P+ tager vi skridtet videre og ser på alle vores investeringer, også obligationer og unoterede investeringer. Det er et temmelig omfattende og meget ambitiøst arbejde, men vi mener, at grundighed og vedholdenhed er en vigtig forudsætning for at løse klimaudfordringerne på sigt,” siger Anders Eldrup.

Øget åbenhed om dilemmaer
I forlængelse af de nye retningslinjer for ansvarlige investeringer har P+ vedtaget en række principper om øget åbenhed, der vil skabe transparens om pensionskassens investeringer over for både medlemmer og offentligheden.

”Som medlemsejet pensionskasse er det vigtigt, at vores medlemmer kan få fuldt indblik i, hvad deres pension bliver investeret i. Fremover vil vi derfor offentliggøre en oversigt over vores investeringer i de selskaber, der i dag hører til blandt de mest klimabelastende, sammen med en begrundelse for hver enkelt investering. Vi kommer også til at offentliggøre information om aktivt ejerskab, så man som medlem kan se, hvordan vi aktivt arbejder for at få selskaberne på vores observationsliste til at omstille sig, ligesom vi vil udgive en årlig ESG-rapport, hvor vi uddyber vores arbejde med ansvarlige investeringer,” siger Anders Eldrup og forsætter:

”Verden kan ikke altid deles op i sorte og grønne virksomheder, og som ansvarlig investor bliver vi konstant stillet over for dilemmaer, hvor der ikke er nogen nemme svar. Ved at skabe transparens om vores egne investeringer og prioriteringer, håber vi derfor at kunne bidrage til en øget dialog om ansvarlige investeringer både i vores branche og i offentligheden generelt.”

Mere fra P+, Pensionskassen for Akademikere

P+, Pensionskassen for Akademikere

www.pplus.dk/

Sammen sikrer vi dig det gode liv – både før og under pension. P+ er pensionskassen for akademikere. Vi er 100.000 medlemmer, der ejer P+, og har tilsammen 135 mia. kr. Det gør os til en af Danmarks 10 største pensionsselskaber. Vi er sat i verden for at skabe værdi for vores medlemmer og tage hånd om vores medlemmer gennem hele livet. D…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere