23.01.2020  |  Strategi & ledelse

Revisorbranchen i front med forslag om standarder for ESG-rapportering

Indhold fra partner Hvad er dette?

I denne uge er verdens ledere samlet til en drøftelse af verdens tilstand på det årlige topmøde i Davos. Temaet for dette års møde er 'Stakeholders for en sammenhængende og bæredygtig verden'.

I Davos er Danmark repræsenteret ved en række topledere fra dansk erhvervsliv og den finansielle sektor. Mest markant har bestyrelsesformand for Siemens og A.P. Møller Mærsk, Jim Hagemann Snabe markeret sig med tanker om en ny form for ansvarlig kapitalisme, stakeholder kapitalisme, som reaktion på, at den klassiske kapitalistiske model ikke har kunnet håndtere udfordringer som knaphed på råstoffer, klima, fattigdom og ulighed.

Essensen i ansvarlig kapitalisme er, at den finansielle bundlinje suppleres med en samfundsmæssig bundlinje. I Siemens sker det ved, at topledelsen fremover bliver målt og delvist aflønnet med afsæt i en række nøgletal for bæredygtighed. Set med revisorbranchens briller, er det et interessant perspektiv, fordi det fordrer, at datagrundlaget er robust og nøgletallene er verificerede på et eller andet niveau. Når de ikke-finansielle informationer om virksomheden skal anvendes i aflønningen af ledelsen, skal de have samme kvalitet og pålidelighed som de finansielle nøgletal.

Den ansvarlige kapitalisme fik ekstra næring, da International Business Council sammen med de fire globale revisionsnetværk som led i topmødet i Davos i går fremlagde et forslag om at introducere globale standarder for virksomhedernes ESG-nøgletal, det vil sige nøgletal for miljø, sociale forhold og governance. Det er en markant udmelding og betyder, at det ikke er urealistisk, at virksomhedernes årsrapporter om få år vil indeholde bindende og reviderede nøgletal for andre forhold end de rent finansielle.

Det ser ud til, at der er opbakning blandt virksomhedernes ledere til en sådan udvikling. Ifølge Deloittes årlige globale lederanalyse rykker virksomhedslederne i verden og herhjemme sammen om udfordringerne med klima og bæredygtighed. Det gør formentlig også indtryk, at Larry Fink, CEO i verdens største kapitalforvalter BlackRock, slår fast, at klimaændringer får en definerende indflydelse på virksomhedernes langsigtede værdiskabelse, og at klimarisici derved er lig med investeringsrisici. Netop fordi BlackRock lever af at investere og dermed prissætte fremtidig risiko og muligheder, advarer Larry Fink om, at verdens klimaforandringer vil ramme investeringsmarkederne lang tid før klimaændringerne rammer den fysiske verden for alvor. Der risikerer ikke at gå lang tid førend det bliver dyrere eller måske helt umuligt at forsikre sig mod oversvømmelser og andre naturkatastrofer. Det kan gøre det vanskeligt for de virksomheder, som er ligeglade med klimaet at rejse kapital.

Det er et stærkt baggrundstæppe for det arbejde, som erhvervsminister Simon Kollerup har igangsat, hvor ministeren har efterlyst erhvervslivets og revisorernes input til en mere værdiskabende og standardiseret rapportering om ikke-finansielle forhold.

I FSR – danske revisorer har vi længe været optaget af virksomhedernes ansvarlighed og rapporteringen herom. Foreningens CSR-pris har sit udspring heri. Vi er overbeviste om, at et vigtigt bidrag til at løse udfordringerne med miljøet og klimaet er troværdige informationer fra virksomhederne om deres aftryk på det omgivende samfund. Den gennemsigtighed er afgørende for, at vi kan træffe kloge beslutninger, når vi investerer, når vi handler som forbrugere, og når vi skal beslutte, hvor vi gerne vil arbejde. Virksomhedsspecifikke informationer er også centrale i forhold til en politisk dagsorden, hvis man gerne vil påvirke virksomhedernes adfærd ved at belønne eller beskatte henholdsvis god og dårlig adfærd.

Vi kipper med flaget for det høje ambitionsniveau hos toplederne i Davos. Vi skal sætte baren højt for den fremtidige rapportering om disse ikke-finansielle informationer om virksomhederne. Rapporteringen skal bringes på niveau med den finansielle rapportering og have samme kvalitet og robusthed. Standardiserede nøgletal, som er validerede, er et must for at øge pålideligheden. Et sted at begynde kunne være de 15 ESG-nøgletal, som foreningen sidste år udvalgte i samarbejde med Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen, og som vi anbefaler virksomhederne at medtage i deres årsrapporter. Vi opfordrer til, at vi i Danmark går forrest og er ambitiøse, så vi er med til at påvirke udviklingen internationalt. Men vi skal også huske, at det kun er begyndelsen. Næste skridt for revisorerne og andre rådgivere er at bistå danske virksomheder til at blive bedre til at styre klimaets indflydelse på forretningen. Både i relation til klimarisici og de mange forretningsmuligheder, som klimaforandringerne skaber.

Det har vi gjort før – med stor succes. Og vi er godt rustede. Vi har et innovativt erhvervsliv, som er godt forberedt til at imødegå de nye tider. Vi har en stærk finansiel sektor, som understøtter en bæredygtig og samfundsansvarlig dagsorden med kapital. Og vi har en erhvervskultur, hvor gennemsigtighed og ansvarlighed er nøgleord. Nu er det op til politikerne at skabe de rette og konkurrencedygtige rammevilkår.

Mere fra FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorer

www.fsr.dk

  • fsr@fsr.dk
  • 33939191
  • Kronprinsessegade 8, 1306 København K

FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. FSR - danske revisorer arbejder med virksomheders samfundsansvar i regi af foreningens udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed, som bl.a. består af repræsentanter fra Beierholm, Deloitte, EY, KPMG og PwC. Udvalgets prim…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere