25.05.2023  |  Klima, miljø og energi

Sidste udkald for at Danmark kan nå sit klimamål for 2025

Kun en hurtig, ekstra indsats for at nedbringe klimaaftrykket fra transport, landbrug og energisektoren kan sikre, at vi når klimalovens 2025-mål. Den nuværende politik mangler dermed 2,4 mio. tons reduktioner, viser en ny analyse fra den grønne tænketank CONCITO.

Danmark står i øjeblikket ikke til at indfri klimamålet om reduktion på mellem 50 og 54 procent for 2025, der er vigtigt for at sikre handling på den korte bane på vejen mod at nå 70 procent reduktion i 2030.  Det fremgår af en ny analyse fra CONCITO af de virkemidler, regeringen arbejder med for at nå klimamålene.. Men med målrettet politisk handling er det muligt at skabe ekstra reduktioner hurtigt.

Læs også: Danfoss: Strategisk fejl ikke at satse på energieffektivitet

”Vi er væsentlig længere fra at indfri klimalovens 2025-mål, end det der fremgår af den officielle og stærkt omdiskuterede "Klimastatus og -fremskrivning 2023". Det betyder, at der hurtigst muligt skal vedtages ekstra klimapolitik, der kan virke her og nu, hvis vi skal levere på 2025 målet,” siger  Christian Ibsen, direktør i CONCITO. 

Nødvendigt med buffer for at nå klimamål
Ifølge den officielle fremskrivening mangler der kun 0,2 mio. tons for at nå en reduktion på 50 procent i 2025 - betydelig mindre end de 2,4 mio. tons, CONCITO har beregnet.

Den markante opjustering skyldes blandt andet forsinkelser af CO2-fangst og lagring og øget grænsehandel med diesel. Samtidig tager CONCITOs vurdering udgangspunkt i, at 2025 målet om reduktion på 50-54 procent opgøres som gennemsnittet for perioden 2024-2026. Det betyder, at måleperioden starter om blot syv måneder. 

”Derfor haster det med at vedtage politik, der effektivt kan skabe reduktioner. Al erfaring med klimapolitik viser, at det tager tid, før der kommer en målbar effekt, og at effekten ofte er mindre end forventet. Derfor bør regeringen skrue op for ambitionerne, og lægge en buffer ind, så det sikres, at vi når målene,” siger Christian Ibsen.

En bred indsats kan sikre at vi kommer i mål
CONCITO fremlægger i analysen et katalog af initiativer, der gør det muligt at levere reduktioner på kort sigt. Det indeholder en bred indsats indenfor transport, landbrug og energisektoren. Flere af forslagene handler om indsatser, der umiddelbart kan sættes i værk. 

Det er f.eks. forslag om at sætte afgiften på diesel op, en højere pris på kul til el og varme og krav til landbruget, der kan reducere klimaaftrykket fra gødning og kreaturer.  Tiltag af denne type er nødvendige, fordi tidsfristen er så kort, at det er vanskeligt at nå at udvikle nye løsninger og foretage store investeringer inden for tidsrammen.

Samtidig advarer CONCITO mod øget iblanding af biobrændstoffer, da det er et meget dyrt tiltag med tvivlsom klimaeffekt.

Læs også: Miljøstyrelsen miljøgodkender det første fuldskala PtX-anlæg i Danmark

Opfordrer til hurtigt forhandlingsudspil
”Den gode nyhed er, at det ikke er for sent at gennemføre politik, der indfrier målet, selvom den korte tidsfrist indskrænker paletten af muligheder betragteligt. Det kræver dog, at regeringen i de kommende forhandlinger om 2025-målet ser på udfordringen med friske øjne, og vedtager en bred vifte af virkemidler, der kan levere hurtigt,” siger Christian Ibsen. 

CONCITO opfordrer i den forbindelse regeringen til hurtigst muligt at fremlægge et udspil til forhandlinger om indfrielse af 2025-målet. Det bør ske på baggrund af et opdateret virkemiddelkatalog.

Analysen kan læses i sin helhed her: Sidste udkald for at nå klimamålet for 2025

- EHS

Mere fra CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

www.csr.dk

CSR.dk – forum for bæredygtig forretning – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på forretningsdrevet CSR. Medlemmer på CSR.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af CSR.dk. Vi udkommer dagligt på CSR.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt fire gange om året med magasinet CSR Quarterly.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere