28.03.2022  |  Klima, miljø og energi

Status for EU’s cirkulære tiltag i 2022

Indhold fra partner Hvad er dette?

I løbet af 2022 kan vi forvente en lang række interessante udspil fra EU, der skal bringe os tættere på en cirkulær økonomi. I denne nyhed finder du en oversigt over, hvad vi har i vente.

Og der er en del undervejs, så hold tungen lige i munden, mens du læser dig igennem nedenstående. Til gengæld får du så også overblikket over arbejdet hen i mod en universel opladerløsning, forarbejdet mod ensartet indsamling af affald i hele EU samt de nyeste tiltag for minimering af mikroplast.

I marts 2020 præsenterede Europa-Kommissionen deres udkast til en cirkulær handlingsplan, herunder en lang række konkrete initiativer, som skulle bringe EU tættere på en egentlig cirkulær økonomi. En hel del af initiativerne er allerede igangsat, og i øvrigt flittigt omtalt på DAKOFAs hjemmeside, men mange ventes også først at blive præsenteret i løbet af det kommende år. I det følgende kan du finde en oversigt over, hvad vi kan forvente:

Bæredygtige produkter
Hele initiativet om en politisk ramme for bæredygtige produkter (det såkaldte ”sustainable products initiative”) har været forsinket ad flere omgange. Men seneste nyt er, at det forventes at blive præsenteret af Kommissionen den 30. marts, 2022, som en hel pakke om bæredygtige produkter. Denne pakke forventes at indeholde:

I tillæg er der netop nu også åbnet op for en offentlig høring om ”ret til reparation”, der er åben indtil 5. april, 2022. Høringen skal danne grundlag for et initiativ, der på nuværende tidspunkt ser ud til at blive præsenteret som et forslag til egentlig lovgivning og som forventes at blive præsenteret i tredje kvartal af 2022.

Centrale produkters værdikæder
Som det også tidligere er blevet nævnt, er fokus i den cirkulære handlingsplan særligt på ressourceintensive og særligt belastende sektorer som tekstiler, elektronik og byggesektoren, men også andre fraktioner er i fokus. I forhold til en række konkrete produktkategorier forventes følgende initiativer at blive præsenteret i løbet af det kommende år:

Tekstiler 

 • Som en del af den føromtalte pakke om bæredygtige produkter, der præsenteres den 30. marts, forventes Kommissionen også at præsentere et forslag til en Europæisk strategi for bæredygtige tekstiler.

Byggeri

 • Pakken forventes ligeledes at indeholde et forslag til en revision af reglerne om harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. I forhold til dette initiativ er dog forlydender om, at det er usikkert, om forslaget når at blive færdigt til tiden.
 • I den cirkulære handlingsplan havde man også fremsat ambition om en egentlig strategi for bæredygtigt byggeri, som skulle være præsenteret i slutningen af 2021 eller begyndelsen af 2022, men der ligger på nuværende tidspunkt ikke noget nyt herom. Det er dog tidligere blevet påpeget, at cirkularitet på flere måder allerede er integreret i byggesektoren gennem initiativet om den såkaldte ”renoveringsbølge”, hvorfor arbejdet med strategien vil tage udgangspunkt i en ambition om at skabe synergier mellem de to initiativer.

Elektronik

 • Kommissionen har også arbejdet på et initiativ om cirkulær elektronik, hvilket skulle være ét af de væsentligste initiativer i 2021. Arbejdsgruppen er imidlertid stadig i gang med arbejdet og der er ingen forlydender om, hvornår initiativet er klar til at blive fremsat. Kommissionen har dog allerede præsenteret forslag om en universalopladerløsning og forventes at diskutere begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr på et møde, der skal afholdes til oktober i år.
 • Kommissionen arbejder i øjeblikket også på at revidere reglerne om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (Bilag III) med henblik på at regulere brugen af camium og bly i plastprofilerne til elektriske og elektroniske vinduer og døre.

Plast og emballager

 • Kommissionen forventes at præsentere den længe ventede revision af reglerne for emballager i løbet af sommeren (nuværende dato hedder 20. juli). Initiativet forventes at komme til at indeholde et forslag til revision af det nuværende emballagedirektiv, en meddelelse om en politisk ramme for biobaseret, bionedbrydelig samt kompostérbar plast samt et forslag om en gennemgang af direktivet om byspildevand.
 • I forhold til emballagerne arbejder Kommissionen også på at definere reglerne for beregning, verificering og indrapportering for reduktionsmålene for drikkevarebeholdere med en kapacitet på op til tre liter samt for drikkevarekopper og fødevarebeholdere. Arbejdet med disse initiativer er pt forsinket, men ventes afsluttet i år.
 • Lige inden jul præsenterede Kommissionen også et forslag til den gennemførelsesretsakt, der bestemmer beregnings- og rapporteringsmetoden for reduktion af forbrug af de engangsplastprodukter, der er listet i Bilag A til engangsplastdirektivet fra 2019 samt de initiativer, som medlemsstaterne foretager for at opnå denne reduktion. Forslaget forventes at blive vedtaget inden for de kommende uger.
 • I samme forbindelse præsenterede Kommissionen i december 2021 et udkast til regulering af materialer og genstande af genanvendt plast bestemt til kontakt med fødevarer. Forslaget er i offentlig høring frem til 18. januar samt i en høring under WTO for at vurdere, hvor vidt forslaget til reglerne skaber tekniske barrierer for handel. Kommissionen forventes på nuværende tidspunkt at vedtage udkastet den 15. juni i år.
 • Kommissionen arbejder i øvrigt på et initiativ om erstatning af engangsemballage, engangsservice og engangsbestik inden for fødevaresektoren med produkter, der kan genbruges. Det er uvist hvornår initiativet bliver præsenteret, samt i hvilken form.
 • Endelig har Kommissionen i øjeblikket også åbent for en høring om forurening med utilsigtet afgivelse af mikroplast og tiltag, der kan reducere miljøpåvirkningerne hermed. På baggrund af denne høring forventes Kommissionen at præsentere et forslag til lovgivning i sidste kvartal af 2022. I tillæg arbejder medlemsstaternes eksperter under REACH-kommitéen på at udarbejde lovgivning vedrørende bevidst tilsat mikroplast. denne proces forventes at afsluttes i slutningen af 2022 eller begyndelsen af 2023.

Øvrigt

 • Kommissionen forventes at præsentere en rapport om mulighederne for en revision af reglerne for korrekt behandling af affaldsolier i løbet af 2022. Rapporten kan blive suppleret med et forslag til egentlig lovgivning, hvis det anses for værende passende.
 • Kommissionen arbejder på et forslag om lovgivning for mål for nedbringelse af madspild og madaffald. Kommissionen forventes i den forbindelse at åbne for en offentlig høring i løbet af første kvartal i år samt at kunne præsentere et egentligt forslag i anden halvdel af 2023.
 • Kommissionen forventes i øvrigt at præsentere en rapport om status for implementeringen af meddelelsen om en bæredygtig europæisk bioøkonomi i løbet af første kvartal i år.

Mindre affald, mere værdi
I forhold til indsamlingen arbejder Kommissionen på et initiativ om en EU-dækkende harmoniseret model for særskilt indsamling af affald og mærkning med henblik på at lette særskilt indsamling. Kommissionen forventes at åbne for en høring i løbet af de kommende måneder samt at præsentere det egentlige Initiativ i løbet af 2022.

Emissioner og forurening
Kommissionen forventes også at præsentere en større pakke om emissioner og forurening. Denne pakke har også været forsinket, men forventes på nuværende tidspunkt at blive præsenteret den 5. april 2022. På nuværende tidspunkt er der dog fortsat mulighed for forsinkelse. Pakken forventes bl.a. at skulle indeholde

 • en revision af direktivet om industrielle emissioner, herunder integrering af praksis for cirkulær økonomi i kommende referencedokumenter om de bedste tilgængelige teknologier (BAT).
 • Ifølge den oprindelige tidsplan forventes det ligeledes, at et industridrevet rapporterings- og certificeringssystem for industriel symbiose igangsættes i løbet af 2022. Arbejdet er på nuværende tidspunkt endnu ikke påbegyndt.

Bredere tiltag
Med henblik på at skabe en cirkulær økonomi, der tjener både mennesker, regioner og byer, har præsenterede Kommissionen i øvrigt fire nye initiativer i løbet af 2021:

Denne nyhed er baseret på opdateringer fra FiscalNote EU Issue Tracker

Denne artikel er en del af temaet I fokus: cirkulær økonomi 2022

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

 • dakofa@dakofa.dk
 • +45 3296 9022
 • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere