20.11.2019  |  Klima, miljø og energi

6 grønne initiativer Refurb gør for miljøet

Indhold fra partner Hvad er dette?

Hos Refurb A/S er vores vision, at være holdningsdannende spydspids for grøn cirkulær økonomi inden for IT branchen for derigennem, at minimere det miljømæssige fodaftryk på verden ved at skabe en bæredygtig forretning baseret på genbrug.

For at kunne leve op til dette, mener vi at der er flere fronter hvorved vi kan sætte et grønt aftryk. For at kunne understøtte vores forretningsgrundlag har vi listet hovedområder som er essentiel for vores nuværende og fremtidige eksistens.

1. Miljøvenlige alternativer til rengøring

Som en bæredygtig spydspids har vi implementeret så mange miljøvenlige tiltag som muligt. I den daglige rengøring har vi kortlagt typer og mængder af de anvendte rengøringsmidler. Der er blevet identificeret, hvilke der skal udfases og erstattes med mere miljøvenlige alternativer.

Vi stiller os dog ikke tilfredse her. Fremadrettet vil vi optimere yderligere på dette punkt, hvor vi vil udskifte rengøringsmidler og optimere forbruget til så få som muligt.

I 2021 håber vi, at alle anvendte rengøringsartikler til produktion og rengøring af faciliteter sker med miljøvenlige rengøringsmidler.

2. Genanvendelse er en dyd

Vi sætter genanvendelse af materialer høj på dagsordenen, hvor vi kortlægger scrapfraktion og identificere aftagere af de enkelte dele – derved opnår vi den mest optimale genanvendelse.

På nuværende tidspunkt opkøber vi vores IT gennem erhvervsmarkedet. Fremadrettet vil vi identificere muligheden for adgang til privat brugt IT-udstyr. Vi vil ligeledes sikre genanvendelse af restfraktion på højest mulige værdiniveau.

I 2021 har vi et mål om, at alt IT, der ikke kan genbruges skal genanvendes.

3. Vedvarende energi

Vi registrer al energiforbruget samt placeret vores produktionsaktiviteter ift. lokalestørrelse for at optimere energianvendelse bedst muligt. Vi håber at vi frem mod 2021 trinvis kan løfte vores energiforsyning til 100% fra vedvarende energikilder.

4. Vi tager socialt ansvar

Det er ikke kun i klassisk miljømæssig forstand at vi tager ansvar. Vi ser det også som vores pligt, at være social ansvarlig hvilket vi gør gennem oprettelsen af særlige stillinger. Frem mod 2021 skal disse stillinger besætte 15% af medarbejderstaben med et tilhørende udformet program lavet specielt til denne andel.

Som en del af fremtidige indkøbsaftaler vil der blive indført et Code of Conduct, som indebærer krav til brug af transportmidler og brændstof.

5. Ambitiøse omkring reducering af affald og emballage

Optimering på håndteringen af vores øvrige affald har medført en bedre sortering, hvor større andele går til genbrug. Det gælder bl.a. materialer som plast og pap.

Fremadrettet forventer vi yderligere at sætte ind på dette område. Et fremadrettet tiltag, vil være at identificere muligheder for nyttiggørelse af madaffald. Frem mod 2021 har vi en række ambitiøse mål, som vi er optimistiske omkring:

  • Ingen affald: Al emballage og affald skal genbruges eller genanvendes.
  • Vores emballage: I 2021 skal vores emballage udelukkende bestå af genbrugsmaterialer.
  • FSC mærket: Paller, pap og papir skal bestå af materieler mærket med FSC.

6. Vi bruger selv genbrug

Det er ikke kun dét vores kunder køber som er genbrugt. Vi benytter selv genbrugt maskiner i samtlige afdelinger. Vores kontor- og kantinemøblering er med genbrugte møbler fra vores samarbejdspartner 3R Kontormøbler. Derved mener vi selv, at vi skåner miljøet mest muligt.

Grøn indkøbspris 2016

Vores kamp for genanvendelse af IT er og nedbringelse af det miljømæssige ressourceforbrug er også blevet anerkendt af omverdenen. I 2016 modtog vi Form for Bæredygtige Indkøbs ‘Grøn Indkøbspris’ for vores cirkulære tankegang omkring opkøbt og ’refurbished’ IT-udstyr.

Mere fra Refurb

Refurb

https://www.refurb.dk/

Hos Refurb er vi båret af, at alle skal vinde. Derfor arbejder vi ud fra en vision om at gøre en forskel. Visionen bag Refurb er: At være holdningsdannende spydspids for grøn cirkulær økonomi inden for IT branchen for derigennem, at minimere det miljømæssige fodaftryk på verden ved at skabe en bæredygtig forretning baseret p…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere