22.05.2020  |  Klima, miljø og energi

Better Energy og Habitats skaber trædesten for biodiversitet Danmark

Indhold fra partner Hvad er dette?

Nye perspektivplaner for øget biodiversitet er vejen frem for det danske vedvarende energiselskab Better Energy. I samarbejde med danske Habitats, der er specialister inden for erhverv og biodiversitet, udvikler Better Energy en ny plan for anlæg og lands

Et projekt undervejs i en Better Energy solcellepark i Danmark vil direkte bidrage til nationale klima- og biodiversitetsmål. Better Energy og Habitats er ved at udvikle anlægsplaner for solcelleparker, der er specifikt designet til at inkorporere områder med rig, vild og mangfoldig natur. Udrullet i en større skala vil disse nye perspektivplaner for anlæg og landskabspleje i solcelleparker forbedre forholdene for biodiversitet i det danske landskab markant.

”Better Energy er på en grøn rejse for at skabe et samfund, der udelukkende forsynes med grøn energi. Vi ønsker at tage det fulde ansvar for det landareal, vi bruger i en bredere sammenhæng. Habitats bidrager med deres ekspertise til at gøre vores solcelleparker endnu grønnere,” siger adm. direktør i Better Energy, Rasmus Lildholdt Kjær, og fortsætter:

“Solenergi er unik som vedvarende energikilde, fordi den kan kombinere ren produktion af energi med beskyttelse af lokale arter og levesteder. Med omhyggelige forundersøgelser og planlægning kan solcelleparker hjælpe med at genoprette og bevare natur, øge biodiversitet og understøtte sunde økosystemer.”

Medstifter af Habitats Rasmus Vincentz forklarer vigtigheden af dette nye initiativ i en bredere sammenhæng:

“Mange levesteder og arter er afhængige af naturlige processer, der opererer på tværs af landskaber. Solcelleparker kan bruges som vigtige trædesten for dyreliv og økosystemer og bidrage til et netværk af levesteder, som kan hjælpe med at bekæmpe tilbagegang i biodiversitet. Der er et enormt potentiale for at bringe denne model i spil i mange flere solcelleparker både nationalt og internationalt.”

”Vi er glade for at deltage til dette pilotprojekt, der er designet til at demonstrere, hvordan solcelleanlæg kan skabe endnu bedre betingelser for dyreliv og økosystemer. Solcelleanlæg kan give vigtige trædesten for dyreliv og økosystemer og bidrage til habitatnetværk, som kan hjælpe med at bekæmpe et fald i den lokale biodiversitet. Denne model har enormt stort potentiale, som kan bringes i spil i mange flere solcelleanlæg både nationalt og internationalt - og derved bidrage væsentligt til kampen mod tab af biodiversitet. Vi er overbeviste om, at denne integrerede tilgang vil styrke en positiv sameksistens mellem natur og mennesker.”

Hvorfor er biodiversitet vigtig? 
Biodiversitet er mangfoldighed af liv på jorden, og menneskets trivsel og overlevelse afhænger af den. Biodiversitet og økosystemer forsyner os med en bred vifte af ydelser. De regulerer vores klima, renser vores vand, bestøver vores afgrøder og de kan endda begrænse virkningerne af naturkatastrofer. Biodiversitet og blomstrende natur er vidunderlige i sig selv, og de er en uvurderlig del af en sund planet.

”Problemstillinger relateret til økosystemer, biodiversitet og klimaforandringer må løses samlet og i flæng. En solcellepark kan bruges til at give naturen den nødvendige fred og tid til at komme sig og forny sig, hvis anlægget er designet med dét formål. Ved at designe vores solcelleparker til flere formal kan Better Energy skabe fristeder, hvor naturen kan trives og forblive beskyttet,” siger Michael Vater, vice president for bæredygtig forretning i Better Energy.

Fra vision til virkelighed
Better Energys nye initiativ for øget biodiversitet vil først blive udrullet som et pilotprojekt i Blangslev solcellepark i Næstved Kommune. Anlæggelsen af Blangslev til at rumme større biodiversitet er nøje planlagt i overensstemmelse med omgivelserne. Rundt om projektområdet er der en hel del vidunderlig natur med enge, moser, en sø mm., der er klassificeret af kommunen til at have en høj biodiversitet.

På baggrund af en grundig lokal miljøundersøgelse vil ni særskilte biodiversitets-nedslagspunkter blive indarbejdet på solcelleparkens areal for at sikre, at naturen får forudsætninger for at udfolde sig og trives over årene.

”Når vi tilrettelægger Blangslev i samspil med lokalområdet, betyder det rent praktisk, at vi lægger vægt på at skabe gode betingelser for arter af f.eks. fugle, insekter og planter, som vi ved allerede trives i omgivelserne, for så er sandsynligheden for, at de indfinder sig i solcelleparken rigtig gode. På den måde skaber vi ikke bare ny og flot natur – vi forstærker også den eksisterende natur i lokalområdet og giver et væld af arter bedre levevilkår,” siger Michael Vater fra Better Energy.

På sigt kan der selvfølgelig også opstå en udveksling begge veje, så når nogle arter over tid trives på Blangslev arealerne, kan de også migrere til de offentlige arealer omkring, og skabe endnu vildere og mangfoldig natur der.

”Blangslev er et projekt, hvor menneskelig design, forstyrrelse og omhyggelig styring skal understøtte udfoldelsen af en vild og mangfoldig natur. Vi lægger stor vægt på at arbejde med natur og miljømæssige værdier, der allerede findes i landskabet. Ved at bruge naturens dynamikker, giver vi naturen plads til at blive større på mere bæredygtig vis. Det er udfordrende, men vores bestræbelse vil bestemt bane vejen for kombinationer af menneskelig udvikling og biodiversitet i fremtiden,” forklarer Rasmus Vincentz fra Habitats.

Gentænk fremtiden
De tiltag, vi tager nu, kan synes som små skridt, men de vil få vidtrækkende konsekvenser fremover. At understøtte biodiversitet er mere end blot at reetablere landområder. Det handler om at reetablere en sans for forbindelse med naturen og en tro på, at menneskeskabt infrastruktur og naturlig infrastruktur kan sameksistere og endda trives i samspil med hinanden. At ændre den tankegang vil have en dyb og varig effekt.

”Vi stræber efter at sikre det bedst mulige samspil mellem mennesker og natur. Det er ikke nok at sikre at naturen er ”derude”, og vi mennesker fortsætter, som vi plejer ”herinde”. Vi er overbeviste om, at vejen frem er en positiv sameksistens mellem både natur og mennesker, hvor det klassiske skel mellem natur og mennesker, ”os” og ”dem” ophæves. Ud fra det perspektiv ser vi i højere grad landskaber, hvor mennesket også spille en positiv rolle og indgår med økologisk rolle eller funktion i naturen. Via gode forstyrrelser er mennesker med til at sikre en vild og vidunderlig natur,” siger Rasmus Vincentz fra Habitats.

”Naturen har brug for vores hjælp til at restituere. Solcelleparker kan fungere som vigtige trædesten, der kan hjælpe med vende tendensen med faldende biodiversitet. Krisen og de udfordringer, vi står overfor, er store, men det er mulighederne også, når vi tager en integreret tilgang og gentænker løsningerne,” konkluderer Rasmus Lildholdt Kjær.

Mere fra Better Energy

Better Energy

https://www.betterenergy.com/

Better Energy er et bæredygtigt energiselskab, der skaber ny grøn energi. Better Energy udvikler, bygger og driver solcelleparker, der forsyner virksomheder, byer og lande med grøn energi. Better Energy er en af Europas hurtigst voksende bæredygtige energiselskaber med en projektportefølje på over 6 GW ny solcellekapacitet. 

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere