16.08.2021  |  Supply chain

Brug Supply Chain som løftestang for de bæredygtige ambitioner og spar penge

Indhold fra partner Hvad er dette?

Bæredygtige forsyningskæder og besparelser går hånd i hånd med den digitale forsyningskæde. Effektive forsyningskæder er mere bæredygtige. I denne artikel anviser vi 5 områder der hjælper dig med at skabe både en bæredygtig og effektiv forsyningskæde.

Med skiftende forbrugeradfærd, intens online konkurrence og høje serviceforventninger er det let at planlægge forkert og uhensigtsmæssigt og spilde dyrebare ressourcer. Det umiddelbare svar på forandring og forstyrrelse i forsyningskæden er, at øge sikkerhedslagrene. Det kan føre til spild og høje omkostninger. Machine Learning-drevet forsyningskædeplanlægning er en måde at undgå dette problem og samtidig øge serviceniveauerne.

Dette indlæg afslører fem måder hvorpå du kan starte med at opnå kortsigtede bæredygtighedsmål, mens du frigør arbejdskapital til at finansiere de mere komplekse, langsigtede mål. Ikke kun vil dine kunder – som i stigende grad bekymrer sig om miljømæssig bæredygtighed – værdsætte disse forbedringer, de får også en bedre service.

Optimer på måden i driver og håndterer jeres lager på

Det hele starter med en bedre efterspørgselsprognose.

Kender du talemåden ”hastværk er lastværk”? Det er det bogstaveligt! Hvis du planlægger godt fra starten, kan du undgå alle former for bekostelige, tidskrævende aktiviteter hen ad vejen – eller hen ad kæden.

Det rigtige sted at starte for en mere effektiv lagerstrategi er bedre forståelse af din efterspørgsel, så du kan forudsige præcist hvor mange artikler du har brug for, hvor og hvornår. Din efterspørgselsplanlægningsproces og -værktøjerne du bruger dertil, skal forstå og automatisk tilpasse det fulde spektrum af efterspørgselsadfærd i en SKU-portefølje ved at indregne ordremængde og -frekvens. Frem for at planlægge lagerniveauer omkring ”ét tal”, bør dit system producere en række mulige tal centreret om det mest sandsynlige – ligesom en vejrudsigt. Denne metode er kendt som sandsynlighedsprognose.

Kombiner denne sandsynlighedsprognose med en efterspørgselsmodel for en mere fyldestgørende og et mere præcist syn på de forskellige faktorer der påvirker efterspørgslen såsom kampagner, årstiden og produktets livscyklusadfærd. Denne tilgang giver dig mulighed for kontinuerligt at komme med bedre bud på lager førelse end dine konkurrenter, især med de varer der er svære at forudsige. Og når du reducerer overopfyldning og ikke løber tør, frigør du arbejdskapital og forbedrer serviceniveauet på samme tid. Denne afprøvede tilgang kan give en bæredygtig konkurrencemæssig fordel – og den kan genskabe tilliden til din prognose.

At have den rigtige varebeholdning på det rigtige sted bidrager til andre fordele ved reduktion af spild:

Skær ned på hurtige, uøkonomiske omkostninger. Når du bedre kan forudse kundernes efterspørgsel, reducerer du behovet for at fremskynde med dyre transportformer sammen med dyre transporter i netværket fra lager til lager. Hurtige ordrer og overførsler eroderer fortjenstmargener, og ofte mislykkes det virksomhederne at se at dårlig efterspørgsel og for høje eller forkerte varebeholdninger er årsagen til problemet. Løs derfor grundårsagen for at fjerne dyre reaktionære aktiviteter.

Reducer CO2 emissioner. At fjerne haste-transporter og overførsler mellem lagre betyder færre CO2 emissioner fra ineffektiv og unødvendige transporter. Læs mere om forbedring af transporteffektiviteten i afsnit 2.

Minimer lagerplads. Det er beregnet at op til 22% af lageret er unødvendigt. Når du erstatter det med et smartere lagermix, kan du minimere mængden af nødvendig lagerplads og reducere faste omkostninger som strøm, varme og husleje – og stadig opfylde og overgå serviceforpligtelser

Forbedr effektiviteten og timingen af ordrer. Virksomheder fokuserer ofte udelukkende på lagerbindinger, og kan deraf have ineffektive ordrecyklusser. Det kan for eksempel være at det ikke er ligeså effektivt at foretage ordrer hver uge i forhold til hver anden uge, selvom lageret ikke roterer så ofte. Dette resulterer i for mange dyre transporter og kræver ekstra arbejdskraft til at modtage, skære i indkøbsordrer samt opbevare og udvælge artiklerne. En bedre løsning er at identificere den optimale ordrecyklus der er tilpasset potentielle kunders behov og bundet til et servicemål. Dette hjælper dig med at maksimere både plads og fortjeneste. Spørg dig selv: Hvordan kan du bedst tilfredsstille kunderne med din ledige plads?

Genovervej din one-size-fits-all-servicestrategi. I dag vil kunderne have mere fleksibilitet for at reducere indpakning og CO2 emissioner eller til at vælge alternative leveringsmuligheder. Som resultat ændres opfyldelsen herunder direkte til forbrugere og centrale butikker. Nøglen er at have den analytiske evne til at placere lagre på tværs af netværket for at imødekomme skiftende efterspørgsel. Du har brug for et rigere og mere troværdigt efterspørgselssignal for at få det til at ske. Det handler om at forstå dine kunders efterspørgsel og glæde dem ved at levere de artikler de ønsker med det rette serviceniveau.

Spar på brændstoffet og ubrugt transportkapacitet

Der er masser af måder hvorpå du kan forbedre transporteffektiviteten gennem bedre lageroptimering.

Maksimer fyldte containere- og containerforsendelse generelt. Et køretøj eller en container der er tomt eller delvist fyldt forspilder plads og brændstof og genererer overskydende CO2 emissioner. Større virksomheder med egen flåde kan minimere tomme returrejser. I stedet for at returnere tomt efter drop-offs kan din planlægningsløsning hjælpe dig med at gruppere leverandører til returhentninger for at få mest muligt ud af den tilgængelige fragtkapacitet, forbedre effektiviteten og balancere lagerbeholdningerne.

Planlægningsteknologi kan også hjælpe dig med at drage større fordel af stordriftsfordele med internationale forsendelser. For eksempel kan dit system anbefale hvordan man bedst kan arbejde med leverandører og entreprenører for at fylde containere. Smart forsyningskædeplanlægning kan reducere transportomkostningerne med 2-5%.

Lav smartere overførselsbeslutninger. Et andet område hvor du kan skære unødige transportomkostninger væk er ved transport mellem lagre. Når du har brug for at flytte dit lager fra et sted til et andet, står du ofte med to muligheder: Foretager du en ny ordre og risikerer overopfyldning sammen med en ekstra omkostning for lastbilskørsel? Eller ville det være bedre at balancere lageret via en overførsel mellem en gruppe af tilknyttede lagre?

Dit planlægningssystem kan hjælpe dig med at identificere hvilken overførselsmulighed der vil spare dig flest penge og sikre vedvarende service. Når du indlæser transportformerne (boks, semi, tog, skib osv.) og begrænsninger for hver (kubus, vægt, kroner osv.), beregner dit planlægningssystem den mest effektive overførselsmulighed ved et klik på en knap. Det kan også foreslå muligheder for at genbalancere beholdningen når et sted har overskydende lager, der kan udnyttes bedre på alternative placeringer.

Vælg optimale takstklasser. Du kan også bruge dit planlægningssystem til at beregne den bedste takstklasse og tidspunktet for takstklassen for at spare penge. Du reducerer muligvis skift, men du kan også spare penge på mindre lastbiltid.

Skru produktionseffektiviteten op

Du har gættet det: Bedre Supply Chain planlægning har også en fordelagtig effekt på produktionseffektiviteten. Det virker som en ”hjælper” der gør det muligt for dig at gennemføre fremstillingen bedre: Mere effektiv produktionsplanlægning reducerer behovet for at lægge overarbejde for at producere udsolgte artikler og har også en udjævningseffekt på produktionen, hvilket minimerer højde- og lavpunkter. Here er nogle specifikke måder til at reducere spild i produktionsprocessen.

Forbedr kapacitetsplanlægning. Kapacitetsplanlægning er meget mere end blot at udregne ressourcebelastning baseret på produktionskrav og produktionsydelse. Dit planlægningssystem skal hjælpe dig med at styre både begrænset og overskydende kapacitet og effektivt at balancere de konkurrerende mål for kundeservice og produktion. Det fungerer således: Når du overvejer sandsynlighederne forbundet med efterspørgsel, er der mindre ”omkostninger” til at omlægge nogle planlagte ordrer end andre. Når du har overskydende kapacitet, skal dit planlægningssystem trække de planlagte ordrer frem der bedst kan bidrage til serviceydelsen. Når du har kapacitetsbegrænsninger, skal du styre trade-off’s på tværs af artikler for at reducere den samlede risiko for udsolgte artikler eller forkortede kundeordrer. Ved at styre over en længere horisont kan du bedre udnytte kapaciteten og reducere muligheden for fremtidige mangler. Dette hjælper med at reducere behovet for yderligere skift eller overarbejde.

Reducer produktovergange. Digital planlægning har en sammensætningskraft på produktionseffektiviteten. Sikkerhedsbeholdningsniveauer kan optimeres for at give en bedre buffer mod foranderlighed i efterspørgslen. Dette øger overholdelsen af tidsplanen og reducerer behovet for at køre små ordrestørrelser. Små ordrestørrelser genererer højere emissioner pr. enhed. og ved at evaluere produktionskravene over en længere horisont, kan du bedre planlægge kampagner for at minimere opstart/nedlukning af udstyr der kræves til omstilling, hvilket sparer energi og reducerer CO2 emissioner.

Reducer risikoen for forældet lager. Sandsynlighedsplanlægning har en vigtig fordel for produktionsplanlæggere. Ved at justere linsen over en længerevarende planlægningshorisont, kan dit planlægningssystem give et tidligt advarselssignal når lagerniveauer forventes at overstige maksimale mål. Dette giver mulighed for mere rettidig kurskorrektion som kan forekomme i form af kampagner eller andre prisaktiviteter for at flytte lager, eller gennem forsyningskædejusteringer for at skubbe fremtidige genopfyldninger ud. Se mere om minimering af forældelse i afsnit #4.

Skær ned på spild på grund af forældelse og udløb

The World Economic Forum estimerede i marts 2021 at madspild koster den globale økonomi $936 milliarder om året. Det blev fremlagt, at fødevaresystemer koster samfundet $12 billioner i sundheds-, økonomi- og miljøomkostninger – hvilket er 20% mere end markedsværdier på fødevaresystemer i sig selv.

Lagerplanlægning er generelt komplekst, men endnu mere når produkter har en potentiel risiko for forældelse. I produktionsprocessen resulterer købmandsforretninger og andre industrier med holdbarhedskrav typisk i høje lager-afskrivninger og meget udløb på dato. I diskrete industrier, hvor produkter ofte opdateres med nye modeller, manifesterer problemet sig i kraftig diskontering af at afvikle lageret af de originale komponenter når nye modeller lanceres.

Du kan potentielt undgå disse risici og undgå overplanlægning af lageret ved at forstå det lager du har og hvornår det vil udløbe. En mere præcis prognose resulterer i at producere den rigtige mængde af varer for at undgå udsolgte varer. Den næste generations lageroptimering defineres ved et lagermix der tager hensyn til holdbarheden for at maksimere at holde det frisk og minimere risikoen for forældelse. Dette sker ved at generere en lager-til-service-kurve der hjælper dig med at forstå hvordan du bedst opnår serviceniveauer uden at risikere forældelse. Du tilfredsstiller kunder, mens du minimerer risikoen for at skulle smide materialer ud.

Forhindr udbrændthed af personale, mens du øger produktiviteten

Du er sikkert begyndt at kunne se et mønster: bedre planlægning = større effektivitet. Dette gælder også med dine menneskelige ressourcer. Planlæggerne, der orkestrerer planen og som holder dine produkter på lager og dine kunder glade.

Traditionelle forsyningskædeløsninger var ikke designet til nutidens efterspørgsel på foranderlighed. Lagermix og serviceniveauer kommer ud af balance på tværs af netværket og med forretningsmålene. Tillid til planlægningsprocessen eroderer. Planlæggerne tvinges til at reaktiv ”brandslukningstilstand” som alle fører til en cyklus med store omkostninger, spild og forældelse.

Automatisering af forsyningskædeplanlægning kan reducere planlægger-arbejdsbyrden med 50-90%, hvilket giver planlæggerne mulighed for at drive forretningsresultater snarere end manipulere prognoser.

Elementer af forsyningskædeplanlægningen er ideelle at outsource til Machine Learning-automatisering – maskiner gennemfører analytiske opgaver og gentagne udregninger hurtigere og mere præcist end mennesker. Med andre ord er dette ikke et eksempel på at maskiner skal erstatte menneskelig arbejdskraft: Automatisering udfylder et færdighedshul som mennesker ikke praktisk kan opfylde. Planlægningsautomatisering eliminerer ineffektive, reaktionære aktiviteter og giver planlæggere og købere Machine-learning genereret indsigt om kampagner, sæsonbestemthed og andre eksterne påvirkninger.

Din vej til bæredygtighed og bedre forretningsresultater starter her

Bæredygtige forsyningskæder og besparelser går hånd i hånd med digital forsyningskædeplanlægning Vi kan konkludere at effektive forsyningskæder er mere bæredygtige. Intelligent lageroptimering beregner den optimale lagerstørrelse i betragtning af efterspørgselsusikkerheden.

  • Smart forsyningskædeplanlægning kan reducere lagerbeholdningsomkostninger med 12-25%
  • Smart forsyningskædeplanlægning kan reducere transportomkostninger med 2-5%
  • Smart forsyningskædeplanlægning kan reducere produktionsovergangsdage med 3-18%
  • Smart lagerplanlægning kan reducere forældelse med 5-20%
  • Automatisering af forsyningskædeplanlægning kan reducere planlægger-arbejdsbyrden med 50-90%, hvilket giver planlæggerne mulighed for at drive forretningsresultater snarere end manipulere prognoser.

Gladere kunder, lavere omkostninger, en grønnere forsyningskæde – endda bedre arbejdslivsbalance for dit team. Digital forsyningskædeplanlægning er noget alle kan komme i gang med. Det er din tur til at få det til at ske: Hvordan sammenligner du med andre i din branche? Hvordan vil i forbedre jer og bruge Supply Chain som løftestang for de bæredygtuige ambitioner?

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere