16.10.2016  |  Supply chain

CSR projektet Step Up er lanceret i Bangladesh

Indhold fra partner Hvad er dette?

DM&T har i samarbejde med nogle af branchens største aktører startet projektet Step up, der skal sikre bedre arbejdsforhold for beklædningsindustrien i Bangladesh. Vi har interviewet Sofie Pedersen, som er projektleder på Step Up.

Den 1. oktober var der officiel lancering af CSR-projektet Step Up, der løber til udgangen af 2018.

Lanceringen blev afholdt i Bangladeshs hovedstad, Dhaka, hvor repræsentanter fra den danske og bangladeshiske beklædningsbranche. Blandt de deltagende var blandt andet Mikael Hemniti og Jakob Haugaard fra den danske ambassade i Dhaka, President og Vice President i arbejdsgiverorganisation BGMEA, lokale producenter og de danske partnere bag projektet. Step Up er et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil, Danish Fashion Institute, Dansk Erhverv og Wear som de danske partnere og BGMEA i Bangladesh. Formålet med projektet er at forbedre arbejdsforholdene og levevilkårene for medarbejdere i tekstilindustrien i Bangladesh. Vi har taget en snak med projektleder fra Dansk Mode & Textil, Sofie Pedersen, om Step Up projektet.

Hvorfor tog I initiativ til Step Up? 
- Vi ville gerne lave et partnerskab på tværs af den danske branche, med det man kan sige er et risikoleverandørland, derfor er vi gået sammen med brancheforeningen BGMEA i Bangladesh. Sammen vil vi gerne skabe nogle bedre levevilkår for medarbejderne i Bangladesh. Vores danske medlemmer får dermed også muligheden for at opfylde de højere krav til CSR, der bliver stillet af deres kunder. Sammen med BGMEA kan vi formidle CSR krav og muligheder gennem hele værdikæden.

Hvad er målet for Step Up projektet?
- Vi skal arbejde med ti virksomheder i Bangladesh, og så skal vi arbejde med at lave noget kapacitetsopbygning i arbejdsgiverorganisationen derude, så de på sigt kan rådgive mange flere af deres medlemmer. De skal opleve, at de får bedre arbejdsvilkår og levevilkår for deres medarbejdere, men derudover skal de også opleve en højere produktivitet i virksomhederne. På den måde får vi nogle lokale best practices, som arbejdsgiverorganisationen i Bangladesh, BGMEA, kan bruge til at promovere overfor deres andre medlemmer.

Hvordan opnår I det mål? 
- Det gør vi ved at virksomhederne, der deltager i projektet, får nogle forskellige træningsforløb. Både på ledelsesniveau og mellemlederniveau. Vi har et team på fire mand ansat i Bangladesh, der sidder hos arbejdsgiverorganisationen BGMEA.  Teamet vejleder i det daglige om, hvordan virksomhederne kan implementere forskellige tiltag. Sammen med teamet og virksomhederne laver vi en handlingsplan og en implementeringsplan, og kigger på forskellige produktivitetsforbedringsmuligheder.

Hvorfor har I valgt at starte Step Up i Bangladesh?
- Det skyldes dels ulykken ved Rana Plaza i 2013, der satte fokus på produktionsforholdene i Bangladesh. Derudover har Bangladesh været et programsamarbejdsland (lande der er modtager udviklingsbistand, red.) for Danida i omkring 40 år. Bangladesh er den andenstørste leverandør for den danske beklædningsbranche og er dermed en vigtig spiller. 80 procent af landets eksport kommer fra tekstilbranchen, så det er en meget vigtig sektor i Bangladesh.

Hvad er de største udfordringer, når man starter et projekt som Step up? 
- Det er at få et rigtig godt partnerskab med sine lokale partnere op at køre. Det er vigtigt man har en gensidig respekt overfor hinanden, men samtidig ikke er bange for at skubbe til tankesæt, så man kan skabe en udvikling. Derudover er det vigtigt at være åben for en dialog om, hvad er deres side af sagen, og hvad er vores. Vi har for eksempel haft en del diskussioner om, hvordan man laver sustainable sourcing i forhold til kundesiden, da kunderne hele tiden stiller nye krav.

Hvordan er projektet blevet modtaget?
- Det er blevet modtaget rigtigt godt. Vi havde den officielle launch den 1. oktober, men vi har selvfølgelig været i gang i lang tid. Virksomhederne er meget interesserede i at deltage i projektet og få adgang til den rådgivning, vejledning og træning som ligger i projektet. BGMEA har bakket rigtig godt op om Step Up, og deres ledelse er meget opmærksomme på projektet. Selvom vi i Bangladesh sammenhæng er blandt nogle store donorer, der har gang i store projekter, så har vi faktisk haft enormt meget bevågenhed.

Hvilken værdi skaber det for beklædningsbranchen i Danmark og i Bangladesh?
- Det vi håber på er at kunne vise, hvordan man laver et rigtig godt samarbejde. Som udgangspunkt har vi inviteret leverandører til danske virksomheder med i projektet. På den måde kan vi have en dialog med de danske virksomheder om, hvad deres udfordringer er. Vi håber også at kunne få noget best practice på, hvordan man laver nogle bedre leverandørsamarbejder fra dansk side, både hvordan man kan få mere ud af samarbejdet, og hvordan man kan gå bedre til sin leverandør i forhold til de sociale og miljømæssige forhold.  I Bangladesh skulle det give nogle bedre, sikrere og sundere arbejdspladser, og det skulle også gerne give nogle mere effektive virksomheder. På den måde skulle der gerne være både mere bundlinje i det og mere bæredygtighed i jobbene. 

Nu har I afholdt den officielle lancering af Step Up, hvad er næste skridt for projektet?
- Nu skal vi lave aftaler med de ti virksomheder som skal være en del af projektet, det skulle gerne ske i løbet af de næste par måneder og så skal vores team ud og lave baseline studier for at se, hvor dygtige virksomhederne er inden for CSR både i forhold til internationale retningslinjer, men også i forhold til national lovgivning på det sociale og miljømæssige område. Det skal være udgangspunkt for at lave en handlingsplan for at løfte virksomhederne, som de har lige knap to år at arbejde med til udgangen af 2018.

Hvad er drømmescenariet, når projektet afsluttes i udgangen af 2018?
- Jeg håber vi står tilbage med ti gode cases på virksomheder, som har skabt nogle bedre jobs for deres medarbejdere, fået en højere produktivitet, bedre mulighed for salg, og stærkere kunderelationer, fordi de bedre kan efterleve de krav, som kunderne kommer med. Måske er de blevet bedre til at indgå i dialog med deres kunder om de krav, der kommer, og har fået større kompetence til rette ind på kundekrav. For alles vedkommende kunne det være en gevinst, hvis man kunne strømline nogle af de krav, som har samme fællesmål at sikre, at man ikke står med nogle sociale og miljømæssige problemer på fabrikkerne samtidig med, at man sikrer en god virksomhedsdrift. Derudover håber vi, at BGMEA også kan se gevinsten ved at arbejde med den her dagsorden. De repræsenterer de eksporterende virksomheder i Bangladeshs beklædningsbranche, så vi håber at de tager det til sig og beholder vores team, så de kan fortsætte rådgivningen af BGMEAs medlemmer.

Du kan læse mere om Step Up i den folder, der er vedhæftet artiklen.

Derfor deltager Dansk Mode & Textil i Step Up
Dansk Mode & Textils CSR-chef, Pia Odgaard, forklarer her DM&T’s involvering i Step Up-projektet:

- Dansk Mode & Textil indgik et partnerskab med Dansk Erhverv/Wear og DAFI for at kapacitetsopbygge branchen inden for CSR. UN Global Compact og UN Guiding Principles danner CSR-rammen for Step Up-projektet. I fællesskab er der udviklet en handlingsplan med tre indsatsområder: Opkvalificering af danske mode- og tekstilvirksomheder i CSR, opkvalificering af leverandører til danske virksomheder i et højrisikoland og forbrugerkampagner samt oplysning om bæredygtig mode. 

- Baggrunden for indsatsen er en forlængelse af et mangeårigt arbejde med ansvarlig leverandørstyring i organisationerne, og den dialog som branchen har haft med myndighederne gennem flere år. Dialogen blev særligt aktuel mellem regeringen og branchen efter Rana Plaza ulykken i Bangladesh.

- I projektet Step Up Bangladesh udmøntes opkvalificeringen af leverandører til danske virksomheder i et højrisikoland.  Step Up imødegår nogle af de udfordringer og risici i leverandørkæden, som vores medlemmer mødes af hver dag, når de køber ind i fattige udviklingslande som Bangladesh.

- Vi arbejder konkret med CSR-opkvalificering af leverandører til danske brands med henblik på at løfte deres standard inden for CSR og produktivitet og vise de forretningsfordele, de kan opnå gennem den indsats.

Mere fra Dansk Mode & Textil

Dansk Mode & Textil

www.dmogt.dk

Dansk Mode & Textil, eller DM&T i daglig tale, har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt i medlemmernes hverdag og de udfordringer, branchen står over for.  DM&T repræsenterer mere end 300 virksomheder, som dagligt nyder godt af DM&T’s faglige rådgivning, inspiration, netværksdannelse…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere