25.06.2018  |  Klima, miljø og energi

Deadline for national implementering af EU’s nye affaldsregler bliver 5. juli 2020

Indhold fra partner Hvad er dette?

Efter 2,5 års intensivt arbejde er ændringerne til de europæiske affaldsdirektiver nu vedtaget og offentliggjort. Medlemsstaterne skal have implementeret ændringerne i national lovgivning senest 5. juli 2020.

Den Europæiske Unions Tidende har nu offentliggjort ændringerne til affaldsdirektivet, emballagedirektivet, deponeringsdirektivet samt ELV-, batteri- og WEEE-direktiverne. Direktiverne træder dermed i kraft om 3 uger, dvs. den 4. juli 2018, og medlemsstaterne har så 2 år til at tilrette den nationale lovgivning.

Ændringerne omfatter som omtalt i tidlige nyheder bl.a. skærpede krav til affaldsforebyggelse, højere mål for genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv, krav om kildesortering af bioaffald og tekstiler, indførelse af producentansvar for emballageaffald samt flere krav til producentansvarsordningerne. Du kan læse mere om ændringerne i flere tidligere  nyheder fra DAKOFA, bl.a. i 

  • denne (Danmark skal genanvende 65% i 2035 – men hvad tæller med?),
  • denne (Affaldsforebyggelse bliver et centralt begreb i den kommende europæiske affaldslovgivning) og
  • denne (Nyt krav om separat indsamling af tekstiler).

Disse netop offentliggjorte direktiv-tekster er officielt gældende, og de danske versioner kan findes her:

Affaldsdirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald 

Emballagedirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/852 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Deponeringsdirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/850 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

Direktiverne om hhv. udrangerede køretøjer, batterier og WEEE: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere