27.01.2021  |  Klima, miljø og energi

Fælles metode for rapportering om genbrug er vedtaget

Indhold fra partner Hvad er dette?

I EU er man enige om, at der skal markant øget fokus på genbrug. Ét skridt på vejen er, at man nu er blevet enige om en fælles målemetode.

Som bebudet i den seneste revision af affaldsrammedirektivet har EU arbejdet for at finde en fælles metode for rapportering om genbrug. Arbejdet har været længe undervejs, men er nu endelig afsluttet og vedtaget i form af en såkaldt gennemførselsafgørelse. I den nye afgørelse er det blevet besluttet, at medlemsstaterne skal måle genbrug ved at gennemføre både en kvalitativ og kvantitativ overvågning af de såkaldte foranstaltninger til genbrug.

Den kvalitative overvågning omfatter identifikation og beskrivelse af foranstaltninger til genbrug og en vurdering af deres virkninger eller forventede virkninger. En sådan kvalitativ overvågning skal gennemføres årligt.

Den kvantitative overvågning, som skal gennemføres mindste hvert tredje år, foretages ved at måle det genbrug, der genereres af operatører på genbrugsområdet eller af husholdninger. Denne måling kan foretages på en af følgende fire metoder, en kombination af disse eller en anden tilsvarende metode:

a) direkte måling af genbruget ved anvendelse af en måleanordning til bestemmelse af genbrugte produkters masse

b) beregning af genbrugets massebalance på grundlag af massen af input og output af produkter i genbrugsoperationerne

c) spørgeskemaer og interview med operatører på genbrugsområdet eller husholdninger

d) dagbøger fra enkeltpersoner, som regelmæssigt noterer eller registrerer oplysninger om genbrug.

Den kvantitative overvågning i den enkelte produktkategori skal foretages mindst en gang hvert tredje år.

Endelig påpeges det, at medlemsstaterne skal træffe ”passende foranstaltninger” for at sikre at dataene om genbrug er pålidelige og nøjagtige, herunder at målingen er baseret på en repræsentativ stikprøve af populationen eller genbrugsoperatører eller husholdninger, alt efter hvad der er relevant.

Læs mere

Du kan finde den præcise ordlyd af teksten samt et bilag, der gør rede for formatet for indrapporteringen i ”KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/19 af 18. december 2020 om fastlæggelse af en fælles metode og formatet for rapportering om genbrug i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF”

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere