28.03.2022  |  Klima, miljø og energi

Hvor cirkulær er den genanvendelige plastflaske?

Indhold fra partner Hvad er dette?

At genanvende plastikflasker bestående af materialet PET (det mest alment genanvendelige plastmateriale, som bl.a. den klassiske sodavandsflaske er lavet af) burde være relativt simpelt at sætte i et cirkulært system. Men det korte svar på spørgsmålet er, at kun 17 pct. af den PET der blev sat på markedet som (drikkevare)flasker i 2020, blev brugt til nye flasker. Det mere komplekse svar er, at det kan blive svært opretholde en høj andel genanvendt PET (rPET) i flaske-kredsløbet, fordi materialet ’lækkes’ til andre anvendelser.

På vegne af miljøorganisationen Zero Waste Europe har konsulentfirmaet Eunomia undersøgt den materialestrøm, der stammer fra PET flasker. Der er politisk fokus på denne strøm, da Engangsplast-direktivet indeholder mål om at 90 pct. af alle drikkevareflasker skal indsamles i 2029 og at det gennemsnitlige indhold af rPET i nye flasker er 30 pct. i 2030. 

Af de ca. 3,2 millioner ton markedsførte PET flasker i Europa indsamles ca. 60 pct. til genanvendelse. Indsamlingen sker enten via et pantsystem eller via andre indsamlingssystemer, hvor de gennemsnitlige indsamlingsrater er hhv. 96 og 48 pct. Når man fraregner tab af låg og mærkater samt tab efter sortering og vask, genanvendes omkring 50 pct. af den markedsførte flaske-PET. Hvis materialet ikke anvendes til nye flasker (lukket kredsløb), så bliver det en kaskade-genanvendelse til andre anvendelser, så materialet ikke kan bruges til flasker igen. Analysen viser, at en stor andel af den markedsførte PET bruges til tekstiler og fødevarebakker, så kun 17 pct. genanvendes i nye flasker.

Af de knap 1,8 millioner ton rPET flakes fra flasker bliver 31 pct. brugt til nye flasker, og de resterende 69 pct. går til andre anvendelser (heraf 31 pct. til bakker og 26 pct. til tekstiler). Da alle produkter ikke genanvendes lige meget, er der et samlet ’læk’ på 75 pct. fra hele PET-flaske kredsløbet.

Fraværet af flere lukkede flaske-til-flaske kredsløb gør, at andelen af det genanvendte materiale gradvist siver ud af systemet. Hvis en flaske indeholder 17 pct. rPET, vil der kun være 17 pct., der bliver i kredsløbet, hvilket svarer til, at den næste flaske kun vil indeholde 2,9 pct. af det oprindelige rPET. Hvis andelen er i stedet er 75 pct., vil den være 56 pct. i anden runde – og efter 10 runder vil der stadig være 5,6 pct. rPET tilbage.

I rapporten er der regnet på et 2030 scenario, hvor hele Europa antages at anvende pantsystemer og hvor 90 pct. indsamlingsmålet nås. Selv i dette tilfælde går kun 74 pct. af flaskerne til genanvendelse, hvilket resulterer i et genanvendt indhold af rPET (pellets) på 61 pct. Eunomia skønner, at det er, hvad der maksimalt kan nås for markedet som helhed, eftersom der ikke kan indsamles nok flasker. Andelen kan øges til at 75 pct., hvis indsamlingen øges yderligere samt hvis farvede og uigennemsigtige flasker erstattes af klare.

Desuden bør der satses mere på lukkede flaskekredsløb. Den europæiske interesseorganisation Petcore Europe oplyser til Euractiv, at drikkevareproducenterne har bedt Europa Kommissionen om at sikre flaskeproducenterne bedre adgang til at genanvende PET-flasker.

Rapporten konkluderer, at pantsystemerne er de eneste, der er effektive nok til at nå EU’s indsamlingsmål for 2029. Derfor vil der være behov for at udbrede og udvide dem.

En række europæiske brancheorganisationer har desuden udgivet en markedsrapport, som Eunomia også har bidraget til.

Denne artikel er en del af temaet I fokus: cirkulær økonomi 2022

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere