22.09.2016  |  Klima, miljø og energi

Kom smartere frem

Indhold fra partner Hvad er dette?

Med Gate 21's nye initiativ Moving People kommer 100 virksomheder til at bidrage til grønnere og bedre transport i storkøbenhavn. Det gavner både bundlinjen og samfundsøkonomien. Se her hvordan I kommer igang med grøn mobilitet og bidrager til SDG-erne.

Den øgede trængsel på vejene giver spildtid  og lavere produktivitet, men påvirker også miljøet og sundheden negativt. Det har store økonomiske konsekvenser for både virksomheder og for samfundet. Hollandske beregninger har fx vist at den samfundsøkonomiske belastning af trængsel, spildtid og forurening svarer til ca. 7 milliarder euro. Det er derfor positivt, at Gate21 nu står i spidsen for et mobilitetsprojekt, der omfatter 100 virksomheder i storkøbenhavn. Men mange andre  kan have glæde af at integrere grøn mobilitet i hverdagen. 

God gevinst

Med en dedikeret indsats for grøn og bedre mobilitet, kan I som offentlig eller privat virksomhed bidrage til en bæredygtig udvikling og samtidig reducere jeres driftomkostninger. Gevinsten af grøn mobilitet ligger i reducerede rejseudgifter, kørselspenge og brændstof, og fremadrettet også på drifts- og anlægsudgifter til parkeringsanlæg. Ved at omstille til transport med integrereret motion, bliver medarbejderne friskere og mere stabile - en forandring som kan aflæses i færre udgifter til sygedage og bedre performance. Og på den lange bane, kan jeres indsats bidrage til at omsætte spildtiden på vejene til produktionstid.

Den samfundsmæssige konsekvens af en grøn mobilitetsindsats er også målbar: mindre trafik bidrager til CO2 reduktion og giver mindre trængsel og forurening. Det har en afsmittende positiv effekt på folkesundheden. Danske undersøgelser har fx vist, at omstilling til øget brug af cykel til transport giver en positiv sundheds-økonomisk gevinst på 6,80 kr. pr. kørt km som følge af forbedret helbred. 

Grønne mobiltetstiltag

En grøn og bedre mobilitetsindsats opnåes ved at: 

  • Omstille fra benzin/diesel-biler til el- og hybridbiler
  • Øge brugen af kollektiv trafik til arbejdspladsen og til møder
  • Øge brugen af videomøder og hjemmearbejdsdage
  • Skabe lyst til at cykle mere
  • Sørge for synlig trafikinformation på arbejdspladsen.

For at komme i gang med en smart og effektiv planlægning af jeres grønne transport, har I brug for en ”mobilitetsplan”.

En mobilitets-plan indeholder mål for, hvor I skal hen med arbejdet, fx 10% øget brug af kollektiv transport og cykel eller udskiftning af 25% af bilflåden til elbiler, samt identifikation af de aktiviteter og indsatser, der skal til for at opnå målene. Mobilitetsplanen omfatter typisk både transport i arbejdstiden, og medarbejderens transport til og fra virksomheden.

En grøn mobilitetskultur og forankring

Udover tydelig mål er medarbejdernes opbakning afgørende. En grøn mobilitetskultur hjælper omstillingen godt på vej og er med til at dele erfaringer og inspiration på tværs af virksomheden. Aktiviteterne kan fx være at involvere medarbejderne i kampagner om at cykle til arbejde, tilbyde samkørselsordninger, Kør Grønt-kurser og workshops om grøn mobilitet, eller I kan skabe incitamentsstrukturer for omstilling fra sort til grøn transport eller til reduktion af CO2, fx via bonusordninger. 

Ændringer i mobililitetsvaner kræver også en organisatorisk forankring af indsatsen. Gode resultater opnåes bedst gennem koordination og samarbejde på tværs af enheder for HR, CSR, bygningsansvarlige, indkøb, logistik eller flådestyring/bil-leasing og kommunikation. Og kan også inddrage en kørende salgsorganisation eller distribution.

Kobling til SDG-erne

En grøn mobiitetsindsats taler med sit fokus på både miljø, sundhed, trivsel og trafik ind i kernen af det samfundsansvar, som både virkomheder og myndigheder har for at fremme en bæredygtig udvikling. Som sådan kan indsatsen kobles til FN's verdensmål, Sustainable Development Goals - eller mere konkret til SDG 9, 11 og 13 om hhv bæredygtig og modstandsdygtig infrastruktur, bæredygtige byer og samfund samt bekæmpelse af klimaforandringer.  

Hent inspiration til grønne mobilitetsindsatser her: 

Formel M – pjece
http://www.formelm.dk/billeder/filer/FormelM_DIpjecetilvirksomheder250314_issuu.pdf

Mobility Management af Birgitte Kofod Olsen, Erhvervshåndbogen Klimaledelse, Forlaget Andersen, januar 2013.

Carve Consulting hjælper jer gerne med et projektdesign for indsatsen, der inkluderer alle relevante enheder i processer og aktiviteter. Kontakt Birgitte Kofod Olsen for mere information på -45 25 26 09 03 eller bko@carve.dk

Mere fra Carve Consulting

Carve Consulting

www.carve.dk

  • info@carve.dk
  • 25 420 420
  • Nørre Voldgade 11, 2., 1358 København K

Det betaler sig at tage mere ansvar end strengt nødvendigt....Virksomheder er i stigende grad påvirket af krav fra samfundet, investorer, kunder og medarbejdere om at udvikle og drive deres forretning på en ansvarlig måde. At have styr på CSR er i sig selv blevet en afgørende faktor for at klare sig i konkurrencen om kunder, om talenter og om adgang til kapital.Carve hjælper med at afdække og afhj…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere